4-BOLDE OG GREENFEE FRA DEN 15. APRIL

 In Kontor, Nyheder

Træningsfaciliteter åbner fra den 17. april. Alt fortsat under særligt restriktive regler og begrænsninger.

DGU har nu lempet yderligere på DGU’s anbefalinger frem til 10. maj. I Silkeborg Ry Golfklub følger vi trop, da vores tilbagemeldinger er, at golfspillerne i Silkeborg og Ry generelt har været rigtig gode til at følge de nuværende retningslinjer og vise hensyn til hinanden. Det betyder, at vi fra den 15. april åbner for spil i 4-bolde samt greenfee gæster, men stadig under særligt restriktive regler og retningslinjer. På fredag åbner også træningsfaciliteter med en række begrænsninger, ligesom det igen bliver muligt at få undervisning af vores dygtige Pro-team fra på mandag. I Første omgang vil det være muligt at booke hos Head Pro Jan Henriksen.

Vi skal understrege, at det stadig er helt afgørende at alle regler overholdes af alle golfspillere. Nedenfor bedes du derfor læse de særlige regler og retningslinjer, som vil være gældende for spil og træning i Silkeborg Ry Golfklub, og som skaloverholdes af alle. Der er stadig mulighed for yderligere stramninger, men på sigt også lempelser om alt går vel, og således er vi spillere selv med til at påvirke hvor hurtigt tingene normaliseres.

For løbende at kunne navigere i de nye informationer, vil det fortsat kun være muligt at reservere tider 7 dage frem og max 2 tider ad gangen. Ligeledes anbefaler vi fortsat, at man primært spiller sammen med medlemmer af egen husstand. Alternativt alene eller med den samme faste spillemakker for at undgå smittespredning. Klubber-i-klubben og klubturneringer vil i denne periode være aflyst, og der er således heller ikke noget der hedder ”Damedag” eller ”Herredag”. Tværtimod skal man jo netop gerne spille med medlemmer af egen husstand.

Det hele er nyt – også for os. Derfor endnu engang: Hold dig til reglerne, og hold dig løbende opdateret på hjemmeside og i klubben, så du altid følger de aktuelle anvisninger og viser hensyn til dine klubkammerater. Også i golfklubben står vi sammen ved at holde afstand.

SPIL PÅ BANEN FRA ONSDAG DEN 15/4:

 • Op til 4 spillere pr. flight. Det anbefales at spil foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere. Undgå samkørsel til/fra anlægget.
 • Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid. Kør hjem straks efter afsluttet spil. Ingen forsamling eller unødigt ophold tilladt.
 • Tilføj ikke dig selv i en flight med 1 eller flere ledige pladser uden samtykke fra øvrige i flighten. Sammenlæg ikke flights på runden.
 • Altid minimum 2 meters afstand imellem alle spillere.
 • Greenfee er tilladt og betales via Golfbox ved booking. Er du inviteret af medlem, skal medlemmet booke og betale ved booking for at opnå 33% rabat. Vouchers kan pt. ikke anvendes.
 • Ingen scorekort, brug mobil eller print scorekort på hjemmeside, hvor du også kan beregne spillehandicap her: Silkeborg og Ry.
 • Der kan nu spilles EDS-runder med handicap regulering (indtastes og bekræftes i Golfbox). EDS meddeles som altid inden start på første tee.
 • Spilles der ikke EDS anbefales det at give putts indenfor længden af en putter.
 • Flaget skal blive i hullet, og må ikke berøres eller løftes. Hulkopperne er foret, så en bold i hullet kan samles op uden at berøre hulkanten. Undlad at berøre hulkanten eller foring.
 • River er fjernet i bunkers. Spilles som waste area. Brug din fod til at udjævne spor efter dig.
 • Undgå kø på golfbanen. Hold tempo, og hold behørig afstand såfremt en hurtigere bold må lukkes igennem.
 • Overhold God Corona-etikette (se nedenfor)

BRUG AF TRÆNINGSFACILITETER FRA FREDAG DEN 17/4:

 • Puttegreens: Max 5 spillere på puttinggreens ad gangen. Brug kun egne bolde på putting green. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Indspilsgreens: Max 5 spillere på indspilgreen ad gangen. Brug kun egne bolde på indspilgreen, ingen range bolde tak. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Indendørs træningscenter: Alt indendørs er stadig lukket – ingen adgang.
 • Driving range: Medbring egen spand / pose til range bolde. Kun udslag fra måtte. Kapacitet er begrænset idet hvert andet udslagssted er lukket, og særskilt område vil være forbeholdt Pro med elever. NOTE: Der arbejdes på en løsning ift. køb af poletter.
 • Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer.
 • Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 • Følg altid skiltning og personalets anvisninger.
 • Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.
 • Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille.

GOD CORONA ETIKETTE – SKAL ALTID OVERHOLDES

 • Bliv hjemme hvis du er utryg, syg, har symptomer eller forøget risiko grundet anden sygdom.
 • Ingen adgang uden reserveret tid. Brug udelukkende elektronisk booking og bekræft altid din tid på egen mobil ved ankomst.
 • Der kan max. bookes 7 dage frem og max 2 bookinger ad gangen.
 • Hold min. 2 meters afstand til andre golfspillere.
 • Hold min. 2 meters afstand til ansatte, frivillige og greenkeepere. Efterlev deres anvisninger.
 • Ingen forsamling af mennesker: Ankomst tidligst 10 minutter før starttid og kør hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet.
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere, deres bolde og udstyr. Undlad at give hånd eller kramme før og efter runden.
 • Host i ærme og undgå kontakt med næse øjne og mund. Benyt håndsprit løbende.
 • Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning.

KLUBHUS OG ØVRIGE TILTAG:

 • Klubhus og indendørs faciliteter er lukket. Kun adgang for personale.
 • Alle toiletfaciliteter holdes fortsat lukkede, da vi ikke kan sikre behørig rengøring. Træder man af på naturens vegne, så vis hensyn til natur og greenkeepere ved at rydde papir / lommeletter o.l. op efter dig selv.
 • Boldvaskere er fjernet, vaskepladser og vandhaner er lukkede.
 • Ryd op efter dig selv. Efterlad ikke pantflasker og dåser til greenkeeperne af hensyn til smittebegrænsning.
 • Højest én person i bag rum ad gangen.
 • Kun private buggies tilladt, klubbens buggies kan ikke lejes.
 • Kun private trolleys tilladt, klubbens trolleys kan ikke lejes.

GOLFTRÆNING VED PRO FRA MANDAG D. 20/4 (BOOKING ÅBEN NU):

 • Mødested på rangen (Overdækningen i Silkeborg og boldmaskinen i Ry)
 • Mødetid maksimum 25 min. før start, hvor man kan varme op og slå fra en anden måtte inden lektionen. Ved gruppetræning maks. 5 min. før start.
 • Der holdes minimum to meters afstand
 • Undervisning vil være via visuelle øvelser, visninger og praktiske forklaringer
 • Bolde vil på forhånd være placeret i spillerens boldbakke på måtten
 • Medbring egen spand / pose til range bolde. Kun udslag fra måtte. Kapacitet er begrænset idet hver andet udslagssted er lukket, og særskilt område vil være forbeholdt Pro med elever.
 • Puttegreens: Max 5 spillere på puttinggreens ad gangen. Brug kun egne bolde på putting green. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Indspilsgreens: Max 5 spillere på indspilgreen ad gangen. Brug kun egne bolde på indspilgreen, ingen range bolde tak. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Bliv hjemme hvis du er utryg, syg, har symptomer eller forøget risiko grundet anden sygdom.
 • Der vil ved undervisning kunne benyttes håndsprit løbende og Proen vil sørge for diverse udstyr til udlån eller boldspande mv. er rengjort imellem lektionerne.

Pas godt på jer selv og respekter anvisningerne. Så normaliseres golfspillet hurtigere. Manglende overholdelse kan medføre total banelukning til gene for alle, hvorfor uhensigtmæssig adfærd vil kunne medføre bortvisning eller mistet spilleret for den enkelte.