KLUBAKTIVITETER

KLUB-
AKTIVITETER

En aktiv golfklub

Bliv en del af et aktivt klubliv

Uanset om du er ny i klubben, eller gammel i gårde, er der altid gode muligheder for at møde andre der deler din passion for golf til de mange aktiviteter og events i klubben. Er du nyt medlem, kan en klubturnering eller deltagelse i ‘klub-i-klubben’ være et godt sted at møde nye mennesker og skabe nye golf relationer.

Klubber i klubben

I Silkeborg Ry Golfklub har vi flere åbne ”Klubber-i-klubben” med gennemgående turneringer i løbet af sæsonen. Klubber-i-klubben har både en sportslig værdi med konkurrence-element, men er samtidigt også god hygge der fremmer det sociale fællesskab i klubben. Derfor støtter golfklubben op om de etablerede klubber-i-klubben.

Er du nyt medlem, kan en klub-i-klubben være et godt sted at møde nye mennesker og skabe nye golf relationer. Se hvilken klub i klubben der passer dig, og kontakt evt. de frivillige i udvalgene og forhør om dine muligheder.

topbillede_-7300686

Herreklubben

Herreklubben er en fælles herreturnering der spilles på Silkeborg-banen om onsdagen og på AVK-banen i Kildebjerg-Ry om torsdagen, således at de to gennemgående turneringer har fælles Order of Merit. Det er således muligt fra uge til uge at vælge, om man vil deltage i Silkeborg, Ry eller på begge baner, ligesom der er fælles betalingssystem.

Du bestiller tid, udskriver scorekort, sætter herreklubbens label på scorekortet, skriver dig på listen, og efter runden husker du både din egen og markørens underskrift på scorekortet, inden du ligger scorekortet i kassen i restauranten.

Herreklubben om onsdagen i Silkeborg har løbende start, startende onsdag den 3. april og afslutter onsdag den 2. oktober.

Herreklubben i Kildebjerg-Ry afvikles med gunstart med første runde torsdag den 4. april. Fra 14. marts og frem til 4. april spilles 9-hullers turnering.

Sidste tællende 18-hullers runde er den torsdag den 12. september. Herefter spilles 9-hullers turneringer frem til torsdag den 24. oktober. Du skal booke dig på turneringen ‘Herreklubben i Ry’ på Golfbox senest tirsdag kl. 23.59. Der er fællesspisning i klubhuset alle torsdage efter turneringen, hvilket ligeledes bestilles i Golfbox. Scorekort ligger fremme i klubhuset på turneringsdagen, husk at sætte Herreklubbens label på scorekortet inden det afleveres.

Afhængig af banens tilstand starter den gennemgående turnering når der spilles på sommerbane.

OBS: Ny velkomstturnering

Der er igennem de seneste sæsoner kommet mange nye golfspillere til klubben, der kan se det som en barriere at blive en del af Herreklubben. For at skabe mulighed for at invitere nye spillere ind i fællesskabet, inviterer vi onsdag den 1. maj til fælles Velkomstturneringer på Silkeborg-banen.

Velkomstturneringerne erstatter de traditionelle herredage, således at der vil være mulighed for at tilmelde sig en formiddags-gunstart kl. 09.00 og en eftermiddags-gunstart kl. 14.30. Der vil blive reklameret for turneringerne i klubhusene, og det er muligt at booke sig på via turneringsmodulet i Golfbox.
Du er meget velkommen til at invitere et nyt medlem med til Velkomstturneringen.

Tilmelding
Tilmeld dig altid turneringen INDEN du slår ud på første tee.

Tilmelding Silkeborg – på selve dagen, inden spil.

 • Tid bestilles via Golfbox
 • Du udskriver selv scorekort
 • Du skriver dig på deltagerlisten i restauranten. Husk af angive korrekt starttid.

Tilmelding Kildebjerg Ry – sidste frist er tirsdag kl 23.59:
Fristen bedes respekteret, da Cafe Greenhouse ønsker at der er mad nok til alle.

 • Tilmelding via Golfbox -> Turneringer -> HERREKLUBBEN RY
 • Scorekort og startliste ligger fremme i klubhuset senest én timer før start.

Betaling
Betaling sker ved køb af Herreklubbens mærker, som skal sættes på scorekortet inden det afleveres.
Herremærker købes i BACKTEE Golf Shop og i Probox24-automaterne. Der købes 5 labels ad gangen for 200 kr. Labels fra foregående sæson kan også benyttes.

Scorekort
Før start skal der i forbindelse med tidsbekræftelsen udskrives scorekort med angivelse af starttid (gælder kun Silkeborg).

Aflevering af scorekort: HUSK det skal være retmæssigt udfyldt med egen og markørens underskrift, samt påsat herremærke. Scorekortet lægges efter turneringen i bakken i restauranten.

I ekstraordinære situationer, som hvis scorekortet ødelægges af regn, vil det dog blive accepteret, at der udskrives et nyt personligt scorekort fra Golfbox efter turneringen, så scores afleveres herpå.

Vigtigt: Dit scorekort er dit ansvar. Det skal udfyldes korrekt og afleveres også ved No Return. Hvis det mangler, stemmer kassen ikke, og det tager timer at finde personen, der ikke har afleveret sit scorekort. Der er derfor indført en bøde på 40,- kr. for manglende scorekort. Betaling af bøden skal ske næste gang du spiller. Pengene går til præmier.

Restaurant Ferdinand og Cafe Greenhouse
Åbningstid for Ferdinand i Silkeborg fremgår af hjemmesiden. Der vil være mulighed for bestilling af mad inden du gå ud på banen, ved at skrive sig på tilmeldingslisten så køkkenet kan være forberedt.

Cafe Greenhouse i Ry sørger for mad til de spillere der har tilmeldt sig hertil. Sidst frist for tilmelding er dagen før kl. 12.00 – Tilmeldingen er bindende.

Regler for herreklubben

Stableford:
Der spilles stableford i 3 lige store rækker inddelt efter handicap på dagen. Inddelingen sker automatisk i Golfbox systemet. Dette betyder, at man eksempelvis kan komme ud for at spille i B-rækken den ene spilledag og A-rækken den næste, uden at der er sket handicap-regulering i mellemtiden. Man skifter endvidere række i takt med at handicappet reguleres fra spilledag til spilledag og i forhold til, hvordan de 3 lige store rækker fordeles. Ved lige score afgøres placeringen efter den matematiske model sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

Gennemgående turnering:
Alle spillere deltager automatisk i den gennemgående turnering. Overførsel af scores til den gennemgående turnering sker efter hver spilledag (bortset fra turneringer, der spilles på vinterbane). Alle scores tæller med til den gennemgående turnering, uanset hvilke rækker man har spillet igennem sæsonen. Det er den række, hvor man har spillet flest turneringer, der vil være afgørende for, hvor man bliver placeret i den gennemgående turnering ved sæsonens afslutning. Der vil være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

OBS: Både resultater fra onsdagsturneringerne i Silkeborg og torsdagsturneringerne i Ry vil være gældende.

Præmiesponsorer

BACKTEE Golf Shop, TOFT Suits Men og BRD D er præmiesponsorer for Herreturneringen.
I årets første halvdel af sæsonen er det BACKTEE Golf Shop, der leverer præmier. Alle præmiebeløb tillægges her 20%.
I årets andet halvår er det TOFT Suits Men på Vestergade i Silkeborg, der leverer præmier. Alle præmiebeløb tillægges her 50%.
I forbindelse med vingaver til Nærmest Flaget, er det BRD D Vine, der leverer gavekortene, der kan afhentes i BACKTEE Golf Shop

Præmier i Silkeborg
På Silkeborg-banen vil der være 5 præmier i hver række.
Præmierne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

PlaceringFordelingPræmieInkl. tillæg
133%419 kr.512 kr.
224%312 kr.374 kr.
318%234 kr.281 kr.
412%156 kr.187 kr.
58%104 kr.125 kr.

*Ovenstående er et eksempel baseret på gennemsnitstal, og beløbene vil variere fra onsdag til onsdag.

Som det er vist, bliver alle præmier tillagt ekstra 20% og 50% værdi af sponsorerne, når du henter dem henholdsvis i BACKTEE Golf Shop og hos TOFT Suits Men.

Allerede ugen efter, at du har vundet en præmie, kan du benytte den ved henvendelse til sponsor-butikken.

På alle par 3 huller udloddes hver onsdag et gavekort fra Norton Vine Vine på 150,- kr. I 2019 kan gavekort til Norton Vine afhentes i BACKTEE Golf Shop.

Alle præmier og gavekort skal være afhentet senest den 1. maj 2019.

Ikke afhentede præmier og gavekort tilbageføres til Herreklubbens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier og som hjælp i juniorafdelingen.

Præmier i Ry
Da der forventes færre spillere ved torsdagsturneringerne i Ry, vil der være identiske regler bortset fra, at der kun er 3 præmier i hver række. Der vil ligeledes kun være Nærmest Flaget præmie på udvalgte par-3 huller.

Order of Merit
I den gennemgående turnering, der er gældende for både Silkeborg- og Ry-turneringerne, vil der være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

Spillehastighed og etikette

 • Husk vi spiller stableford.
 • Saml op når du har brugt alle dine slag.
 • Luk igennem. Vi gentager. LUK IGENNEM!
 • Ret dine egne og andres nedslagsmærker op.
 • Riv efter dig i bunkers. (Her må du gerne tage dig god tid.)
 • Hvis du bliver forhindret, så husk at melde fra i god tid, så andre kan komme ud at spille.
 • Sørg for så vidt muligt at gå i 4-bolde. Fyld op om nødvendigt. 4-bolde giver flere deltagere og større præmier. Husk også at bekræfte jeres tid!
 • Tænk på nye spillere, der gerne vil deltage i Herreklubben, men som ikke har nogen spilleaftaler. Er I en 2- eller 3-bold, så tilbyd andre spillere, der står klar ved tee-stedet, at gå med i jeres bold!

Årets forløb
Vær særligt opmærksom på følgende:
Onsdag den 3/7 spilles Silkeborg-turneringen på Kildebjerg Ry banen på grund af DIAC/DILAC.

Midtvejsturnering
Afholdes på Silkeborg-banen fredag den 28. juni som 18-hullers Stableford. Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning. Sponsor BACKTEE v/ Thomas Knudsen.¨

Afslutningsturnering
Afholdes fredag den 4. oktober på Silkeborg-banen som 18 hullers Stableford. Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning. Sponsor TOFT Suits Men på Vestergade i Silkeborg.
Husk at vi naturligvis også spiller onsdag den 2. oktober.

I tilfælde af, at man ikke er til stede ved præmieoverrækkelserne ved Midtvejs- og Afslutningsturneringerne, vil præmierne blive placeret på sekretariatet i Silkeborg. Dette gælder dagens turnering, den gennemgående turnering og udtrækningen af BRAVO TOURs lotteriet, men ikke lodtrækningspræmier på dagen.

BRAVO TOURS lotteriet
For at tilskynde, animere og overtale ALLE, der spiller golf i Silkeborg om onsdagen og Ry om torsdagen, til at deltage i Herreklubbens turnering, har vi i år valgt at fortsætte succesen med et BRAVO TOURS.

LOTTERI
Alle afleverede scorekort fra hele sæsonen – behørigt afmærket med Herreklubbens label – fungerer som en lodseddel til følgende flotte sponsorpræmier:
1. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS – værdi kr. 5.000
2. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS – værdi kr. 3.000
3. præmie: Gavekort på 2.000 kr fra SPORT24 i Silkeborg.
Vinderchancerne er eksorbitant større end en lottogevinst, så ALLE bør spille med HELE sæsonen.
Vi håber, at BRAVO TOURS lotteriet fjerner den sidste undskyldning for ikke at deltage.

Økonomi for Herreklubben
Med baggrund af erfaringerne fra tidligere, er der 150 deltagere pr. gang i Silkeborg.
Med BRAVO TOURS lotteriet, hvor alle afleverede scorekort med label fungerer som en lodseddel, håber vi selvfølgelig på rekorddeltagelse i 2019.
Baseret på tidligere erfaringer ser et gennemsnitligt budget for en Herreturnering i Silkeborg ud som følger:

Beløb
Startpenge5.700 kr.
Tilskud til Støtteforeningen-500 kr.
Administration-400 kr.
Diverse-100 kr.
Gennemgående turnering-500 kr.
Præmier Par 3 huller-300 kr.
Præmier i alt3.900 kr.
Præmier pr. række1.300 kr.

Administrationsomkostninger dækker salg og indtastning af scorekort.

Herre-Teamet består af:

an@gfuhl.dk

Silkeborg
President, Søren Fogsgaardsfo@geopartner.dk2233 2006
Mads Rugholmrugholm@srgolf.dk4016 6700
Finn Kristensenfinn@srgolf.dk4087 1894
Claus Draxbekclausdrax@gmail.com2521 0222
Mikael Mørckmoerck@mil.dk2149 6191
Kenneth Gadebergk.gadeberg@gmail.com2121 0176
Ry
Kenneth Gadebergk.gadeberg@gmail.com2121 0176
topbillede -5533

Dameklubben

Silkeborg Ry Golfklub’s Dameklubben er for kvinder der fylder 19 år i den indeværende sæson og derover, samt har et handicap på max. 54.

I Silkeborg spilles der 18 huller, fordelt over hele dagen. I Kildebjerg Ry spilles 9 huller med gunstart kl 17 og efterfølgende hyggeligt samvær.

Der spilles fra april til oktober. I løbet at sæsonen arrangeres specielle turneringer, programmet kan ses på hjemmesiden under sidste nyt.

Praktisk information
For at deltage i turneringen SKAL få og enkelte regler følges og respekteres.
Afhængig af banens tilstand starter den gennemgående turnering, når der spilles sommerbane.

Tilmelding
Tilmeld dig altid turneringen INDEN du slår ud på første tee.
Tilmelding Silkeborg – på selv dagen, inden spil.

 • Tidligste start kl. 7 og seneste kl. 18
 • Tid bestilles via Golfbox
 • Du udskriver selv scorekort
 • Du skriver dig på deltagerlisten i omklædningsrummet. Husk af angive korrekt starttid.

Tilmelding Kildebjerg Ry – senest søndag kl 11:

 • Tilmelding til Marianne Laursen på mobil 21 70 51 48 eller mail; janne-laursen@hotmail.com
 • Du udskriver selv scorekort

Betaling
Betaling for deltagelse i Silkeborg sker ved køb af Damemærker, som påsættes scorekortet inden aflevering. Damemærker koster kr. 30 pr. stk. og kan købes i BACKTEE Golf shoppen og i Probox24 automaten. Der skal købes 10 labels ad gangen. Damemærker fra foregående sæson kan benyttes. Ved alle specielle turneringer vil betaling ske ved tilmelding i Golfbox.

Deltagelse i Kildebjerg Ry koster 25 kr. som betales ved ankomst.

Scorekort (gælder turneringen i Silkeborg)
Før start skal der i forbindelse med tidsbekræftelsen udskrives scorekort med angivelse af starttid.

Aflevering af scorekort: HUSK det skal være retmæssigt udfyldt med egen og markørens underskrift, samt påsat Damemærke (gælder kun Silkeborg).
Scorekortet lægges efter turneringen postkassen i omklædningsrummet.

Scorekort, der ikke er korrekt udfyldt, ændres til NR (No Return). Spillere der ændres til NR, får besked herom pr. mail.

I ekstraordinære situationer, som hvis scorekortet ødelægges af regn, vil det dog blive accepteret, at der udskrives et nyt personligt scorekort fra Golfbox efter turneringen, så scores afleveres herpå.

Vigtigt: Dit scorekort er dit ansvar. Det skal udfyldes korrekt og afleveres også ved No Return. Hvis det mangler, stemmer kassen ikke, og det tager timer at finde personen, der ikke har afleveret sit scorekort.

Restaurant Ferdinand og Cafe GreenHouse
Åbningstid for Ferdinand i Silkeborg fremgår af hjemmesiden. Der vil være mulighed for bestilling af mad inden du gå ud på banen, ved at skrive sig på tilmeldingslisten så køkkenet kan være forberedt.

Turneringsbetingelser
Der spilles i 3 lige store rækker inddelt efter handicap på dagen. Inddelingen sker automatisk i Golfbox systemet. Dette betyder, at man eksempelvis kan komme ud for at spille i B-rækken den ene spilledag og A-rækken den næste, uden at der er sket handicap-regulering i mellemtiden. Man skifter endvidere række i takt med at handicappet reguleres fra spilledag til spilledag og i forhold til, hvordan de 3 lige store rækker fordeles.

OBS: Den første tirsdag i måneden spilles slagspil for A-rækken HCP 0-19,5 og resten spiller stableford

Turnering

Turneringsfee inkluderer ”Den gennemgående” og “Eclectic”

Præmiefordeling

Præmiefordelingen gældende for alle tre rækker:

1. præmie 50 % 2. præmie 30% 3. præmie 20%

 • Indtil udgangen af juni kan det vundne beløb anvendes til køb i BACKTEE Golf shoppen.
 • Fra juli og resten af sæsonen er kan det vundne beløb anvendes til køb hos “Kun det bedste”.
  Alle præmier skal være afhentet senest 01.05.2020, ellers tilfalder de tirsdagsklubben.

Birdie

Scorer du en birdie, præmieres du med en gratis bold, sponseret af JYSK.

Såvel bolde som liste lægges frem hver tirsdag under det store spejl i omklædningsrummet.

Nærmest flaget på par-3 huller
Nærmest flaget på par-3-hullerne præmieres med gavekort, værdi kr. 150,- til Norton Vine, Silkeborg. Norton sponserer halvdelen af beløbet og SRG tirsdagsklubben den anden halvdel. Gavekortene afhentes på kontoret inden 01.05.2020, ellers tilfalder de tirsdagsklubben.

Flidspræmie – vind smykker fra ”Christoffersen guld-sølv-ure”

 • Du skal deltage i mindst 16 tirsdagsturneringer. Du skal deltage i både midtvejs- og afslutningsturneringen.
 • Bedste stableford score på tre af følgende datoer: 30.04 – 14.05 – 11.06 – 13.08 – 10.09

Den gennemgående

”den gennemgående” deltager alle i, den bliver finansieret ved, at label prisen er blevet forhøjet til kr. 30,- pr. gang. De 10 bedste resultater er tællende og for at deltage i præmierækken skal der spilles 10 turneringer. Der spilles i A, B og C række, og du er med i den række hvor du har spillet flest gange i sæsonen. Scoren tæller først, nå der ikke skal ”lægge op”. Resultatopgørelse: Står to spillere lige, vinder den med laveste handicap. Er der ens handicap, trækkes der lod.

NB: Åbnings- midtvejs- og afslutningsturneringerne tæller ikke med i ”den gennemgående”.

Eclectic

 • Spilles alle tirsdage med undtagelse af åbnings- midtvejs- og afslutningsturneringen.
 • Bruttoscore minus 1/2 antal tildelte slag = resultat. Du bliver i den række, hvori du er startet.
 • Dit handicap ved første spil er gældende for hvilke række du spiller i A, B eller C-rækken. (A-række 0-19,5 B-række 19,6-27,5 C-række 27,6-54)

Turneringen styres via Golfbox.

Silkeborg
Jytte Schoujytte.schou@skolekom.dk40 34 81 68
Helle Raaberghelleraaberg@hotmail.com50 92 74 37
Birgit Duebirgit.due@outlook.dk20 78 00 71
Hanne Bæk Olsenmejsijuli@gmail.com22 76 34 74
Vera Søgaard Dinesenverasdinesen@gmail.com30 52 14 28
Bente Mortensenbente.mortensen@youmail.dk29 82 75 79
Karen Marie Kristoffersenkristoffersen8600@gmail.com41 17 47 05
Lise-Lotte Hansenlotte.joergen@gmail.com31 41 11 61
Patricia Bjeringpatricia@terrazas.dk40 83 58 38
Ry
Marianne Laursenjanne-laursen@hotmail.com21 70 51 48
Grethe Bechgrethe.b.bech@gmail.com50 52 83 06

Se Dameklubbens sponsorer

Seniorklubben

ferdinand_silkeborg_restaurant_golf

Seniorklubbens spilleplan sommer 2020

Seniorklubbens Sommerafslutning 2019

Medlemskab af Seniorklubben

Hvis du er fyldt 60 år har du mulighed for at blive medlem i Seniorklubben, som spiller turneringer hver torsdag kl. 9 året rundt.

Senioudvalget har besluttet, at der maksimalt kan optages 200 medlemmer i seniorklubben og at der maksimalt kan være 100 deltagere i vore torsdagsturneringer.

Derfor kan vi desværre ikke garantere at der fremover er plads til alle interesserede.

Send en mail til Seniorklubbens formand Mogens Jespersen (mogjes@gmail.com), så får du en tilbagemelding på om det er muligt at komme med.

Praktiske informationer
Vi betaler et årligt kontingent (dækker perioden 1. april – 31. marts) på 200 kr., og vi udsender en mail til alle i marts måned, når det er tid til betaling af kontingentet. Hvis du indmelder dig i perioden 1. januar – 31. marts, koster det 100 kr. for resten af vintersæsonen. Beløbet skal indbetales via netbank til seniorklubbens konto: 5479 3366321. Betalingsfrist 1. april.
Hele beløbet går til præmier og som tilskud ifm. ture til andre baner, til julefrokosten og til diverse afslutningsarrangementer.

Tilmeldingtil turnering

Du tilmelder dig direkte i Golfbox (under Klubturneringer) senest tirsdag kl. 18 forud for torsdagens turnering. Tilmelding sker efter ’Først-til-mølle-princippet’, da der som udgangspunkt maksimalt kan deltage 100 spillere i en turnering.

Tirsdag aften laver turneringslederne startlisten, og du får en mail med besked om hvem du skal spille sammen med, hvilken bane vi spiller på og hvilket hul, du skal starte på.

Torsdag morgen skal du møde i klubhuset senest kl. 8.30, hvor du betaler 20 kr. i turneringsgebyr og får udleveret dit scorekort. Vi spiller med gunstart på mange huller og med de første starttider kl. 9.00. Der er derfor spillere der skal ud på en frisk morgen-gåtur til de huller, der ligger et stykke væk fra klubhuset.

Torsdag morgen skal du møde i klubhuset senest kl. 8.30, hvor du betaler 20 kr. i turneringsgebyr og får udleveret dit scorekort. Vi spiller med gunstart på mange huller og med de første starttider kl. 9.00.

Husk at det er dit ansvar, at dit handicap og spillehandicap på scorekortet er korrekt. Hvis du har spillet tirsdagsdamer eller onsdagsherrer, og scoren herfra endnu ikke er registreret i Golfbox, skal du rette dit scorekort torsdag morgen, hvis din score har været over eller under neutral zone.

Både sommer og vinter er der præmier til de spillere, der kommer ’Nærmest flaget’ på par-3-huller. Vær specielt opmærksom på, at i sommersæsonen er det dit 2. slag på Syd 1, der gælder i konkurrencen om ’Nærmest flaget’. Husk at du skal skrive dig på skemaet inden du forlader par-3-hullet, hvis du er tættest på flaget.

I sommersæsonen spiller vi også om ’birdie-bolde’, hvor du får en golfbold som præmie, hvis du laver en birdie på et hul. Husk at din markør så skal skrive ’Birdie’ øverst på dit scorekort, så turneringslederen ser det ved indtastningen af scorekortet.

Efter runden underskriver du og din markør Jeres scorekort og afleverer dem til turneringslederen, som indtaster samtlige scores i Golfbox og laver præmielister.

Efter en hyggelig golfrunde er der præmieoverrækkelse, tid til en hyggesnak og mad til de som ønsker det, inden vi går hjem.

Du skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen for at kunne modtage eventuelle præmier. Er du forhindret i at deltage i præmieoverrækkelsen, må du ikke skrive dig på ‘Nærmest flaget’-skemaerne.

Vi har den faste regel i Seniorklubben, at man ikke kan vinde vin-præmier to spilledage i træk i individuelle turneringer. Hvis du har vundet vin en torsdag, får du derfor et minus på dit scorekort næste gang du deltager i en individuel turnering, som et signal til turneringslederne om, at du ikke kan vinde præmier denne dag.

Turneringsbetingelser
Vi spiller i løbet af sæsonen mange forskellige turneringsformer og derfor også forskellige turneringsbetingelser, men man skal altid spille med handicap max. 36, selv om man har et handicap der er højere end 36.

Som udgangspunkt er vore turneringer på sommerbanen tællende – og dermed regulerer vi deltagernes handicap efter runden – men da vi som nævnt oven for spiller forskellige former for turneringer i årets løb, vil der være nogle afvigelser jf. EGA-handicapreglerne. Eksempelvis er par-turneringer og rene holdturneringer aldrig tællende, og vi vil i Golfbox skrive om en turnering er tællende eller ej, når vi opretter den.

Afbud til turneringerne
Hvis du efter startlistens offentliggørelse bliver forhindret i at deltage i turneringen, bedes du straks meddele dette til turneringslederen via telefon, sms eller mail. Det letter vores arbejde torsdag morgen, og der står måske andre spillere på venteliste.

Spil på andre baner
Tilmelding og betaling for spil på fremmede baner (fx ture til Trehøje, Brande og Hammel) sker samtidig med tilmeldingen i Golfbox. Også her gælder ‘Først-til-mølle-princippet’, da vi kun har et begrænset antal starttider på disse baner.

Gennemgående turnering
Både i sommer- og vintersæsonen spiller vi en gennemgående turnering, hvor vi spiller om en vandrepokal og en række vinpræmier.

For at vinde præmier i den gennemgående turnering, skal du have deltaget minimum 2/3 af de gange, vi har spillet handicapregulerende turneringer i Silkeborg eller Ry.

Eksempel: Spiller vi fx 18 handicapregulerende turneringer i løbet af sommersæsonen, skal du have deltaget minimum 12 gange for at komme i betragtning til præmiefordelingen. De 12 bedste af dine scores er tællende ved beregningen af din gennemsnitsscore.

Du kan godt vinde præmier i den gennemgående turnering, selv om du er forhindret i at deltage i afslutningsturneringen.

Særlige vinterbaneregler
Når vi overgår til at spille på vinterbanen, spiller vi efter lokale vinterbaneregler, som bl.a. kan betyde, at der ikke sker handicapregulering i Golfbox.

Vi fortsætter dog med at regulere handicaps for de spillere, der scorer mere end 36 points på en runde, og det sker i et specielt regneark, som turneringslederne vedligeholder. Når du om vinteren får udleveret dit scorekort, er du derfor selv ansvarlig for at tilrette dit handicap og spillehandicap efter den handicaptabel, der ligger fremme på bordene torsdag morgen.

Bemærk at vi ikke tager hensyn til eventuelle årsreguleringer i Golfbox, men fortsætter med det handicap, der fremgår af ovennævnte handicaptabel.

Vi håber du nyder dit medlemskab i Seniorklubben.

Seniorudvalget består af Mogens Jespersen, Meretha Thorsager, Helge Skjoldan, Benny Riis, Aase Andersen og Birthe Willemann.

9-hullers turnering

 • Er du færdig med mandags eller onsdagsklubben, og vil gerne videre?
 • Vil du lære nye at kende, som du kan spille med?
 • Har du kun tid til 9 huller, men vil stadig gerne spille turnering?
 • Er du 9-hullers medlem, eller er 18 huller bare for meget?

Så er 9-hullers turneringen lige noget for dig!

Målet er at skabe en hyggelig og social ramme om en turnering på 9-hullers sløjfen i Silkeborg, hvor du også har gode muligheder for at lære andre medlemmer at kende.

DAMERNE

Silkeborg
Damerne spiller på tirsdage fra kl 17. Der vil være fælles spisning den første tirsdag i hver måned.
Tilmelding i golfbox. Pris kr. 20 pr. gang (mad ej inkl.)

Kildebjerg Ry:
Damerne tirsdag – se damerne

For yderligere oplysninger kontaktTelefon
Bente Mortensen29 82 75 79
Helle Raabjerg50 92 74 37
Jytte Schou40 34 81 68

HERRERNE

Silkeborg

Hver onsdag med løbende start fra kl. 17:00. Tilmelding i golfbox, senest mandagen før.
Pris: 40 kr. pr. gang, som betales med “onsdags-mærke” (købes i Proshoppen).
Scorekort med onsdagsmærke placeres i samme kasse som 18-hullers turneringen.

Resultater

Vinterpokalen

topbillede -3165

VinterPokalen er en intern kappestrid hvor vi via hyggeligt samvær og golfspillet kan vedligeholde golfsvinget vinteren igennem. Vi spiller hver onsdag morgen med mindre vejret er helt umuligt.

 • Kulminationen er Skinsgame ved sæsonafslutning (sidst i marts) – en slags hulspil hvor hver 4-bold spiller om 1 flaske vin på hvert af de 18 huller.
 • Ved hver runde betaler man i f.t. det antal points, man scorer. En del af betalingen udloddes som præmier hver onsdag og resten sparer vi op til Skinsgame.
 • Vi spiller også om ”Julepokalen”, som afholdes sidste spilledag inden jul. Vi har efterhånden tradition for at lave en julefrokost efter runden denne dag.
 • Ikke afhentede præmier og gavekort tilbageføres til VinterPokalens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier..
 • Deltagelse i VinterPokalen kræver at man er medlem. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at blive medlem – der er begrænset antal pladser på spillerunderne.
 • LÆS MERE OM VINTERPOKALEN

Vigtige datoer i sæsonen 2019/2020:

9. oktober 2019 Første spilledag, mødetid kl. 8.00 til gratis kaffe og rundstykke

11. december 2019 Julepokal og julefrokost

8. januar 2020 Første spilledag i 2020

25. marts 2020 Skins game og afslutning

Bestyrelsen for VinterPokalen er:

Benny Riis2178 5514bennyriis48@gmail.com
Finn Kristensen4087 1894finn@srgolf.dk
Torkild Petersen7172 3116kt@prolink.dk
Øjvind Nielsen2129 0879ojvind@qnhome.dk