KLUBAKTIVITETER

KLUB-
AKTIVITETER

En aktiv golfklub

Bliv en del af et aktivt klubliv

Uanset om du er ny i klubben, eller gammel i gårde, er der altid gode muligheder for at møde andre der deler din passion for golf til de mange aktiviteter og events i klubben. Er du nyt medlem, kan en klubturnering eller deltagelse i ‘klub-i-klubben’ være et godt sted at møde nye mennesker og skabe nye golf relationer.

Klubber i klubben

I Silkeborg Ry Golfklub har vi flere åbne ”Klubber-i-klubben” med gennemgående turneringer i løbet af sæsonen. Klubber-i-klubben har både en sportslig værdi med konkurrence-element, men er samtidigt også god hygge der fremmer det sociale fællesskab i klubben. Derfor støtter golfklubben op om de etablerede klubber-i-klubben.

Er du nyt medlem, kan en klub-i-klubben være et godt sted at møde nye mennesker og skabe nye golf relationer. Se hvilken klub i klubben der passer dig, og kontakt evt. de frivillige i udvalgene og forhør om dine muligheder.

topbillede_-7300686

Herreklubben

Herreklubben er en fælles herreturnering der spilles på Silkeborg-banen om onsdagen og på AVK-banen i Kildebjerg-Ry om torsdagen, således at de to gennemgående turneringer har fælles Order of Merit. Det er således muligt fra uge til uge at vælge, om man vil deltage i Silkeborg, Ry eller på begge baner, ligesom der er fælles betalingssystem.

På grund af corona-reglerne spilles turneringen på en ny måde i 2020.

Du bestiller tid på Golfbox som sædvanligt. Senest kl. 18.00 dagen før spilledagen tilmelder du dig dagens Herreturnering på Golfbox og betaler deltagergebyret kr. 40. Tirsdag aften modtager du en kode, som aktiverer dit scorekort på din mobiltelefon, hvor du indtaster din score – enten mens du spiller eller senere.

Herreklubben om onsdagen i Silkeborg har som sædvanlig løbende start, startende onsdag den 13. maj og afslutter onsdag den 30. september.

Herreklubben i Kildebjerg-Ry, der afvikles om torsdagen, afventer foreløbig at der kan spilles med gunstart.

Tilmelding

Tilmeld dig altid turneringen på Golfbox INDEN kl. 18.00 dagen før spilledagen.

 • Tid bestilles via Golfbox
 • Turneringstilmelding via Golfbox Turneringer senest tirsdag kl. 18.00
 • Du udskriver selv scorekort eller benytter Golfbox turnerings-app.

Betaling

Betaling af deltagergebyret kr. 40 sker i forbindelse med tilmelding til turneringen på Golfbox.

Cafe Greenhouse

Indtil videre er Café Greenhouse lukket – både i Silkeborg og Ry.

Regler for herreklubben

Stableford:
Der spilles stableford i 3 lige store rækker inddelt efter handicap på dagen. Inddelingen sker automatisk i Golfbox systemet. Dette betyder, at man eksempelvis kan komme ud for at spille i B-rækken den ene spilledag og A-rækken den næste, uden at der er sket handicap-regulering i mellemtiden. Man skifter endvidere række i takt med at handicappet reguleres fra spilledag til spilledag og i forhold til, hvordan de 3 lige store rækker fordeles. Ved lige score afgøres placeringen efter den matematiske model sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul og lodtrækning.

Gennemgående turnering:
Alle spillere deltager automatisk i den gennemgående turnering. Overførsel af scores til den gennemgående turnering sker efter hver spilledag (bortset fra turneringer, der spilles på vinterbane). Alle scores tæller med til den gennemgående turnering, uanset hvilke rækker man har spillet igennem sæsonen. Det er den række, hvor man har spillet flest turneringer, der vil være afgørende for, hvor man bliver placeret i den gennemgående turnering ved sæsonens afslutning. Der vil være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

OBS: Både resultater fra onsdagsturneringerne i Silkeborg og torsdagsturneringerne i Ry vil være gældende.

Præmiesponsorer

BACKTEE Golf Shop, TOFT Suits Men og NORTON VINE er præmiesponsorer for Herreturneringen.
I årets første halvdel af sæsonen er det BACKTEE Golf Shop, der leverer præmier. Alle præmiebeløb tillægges 20%.
I årets andet halvår er det TOFT Suits Men på Vestergade i Silkeborg, der leverer præmier. Alle præmiebeløb tillægges 20%.
I forbindelse med vingaver til Nærmest Flaget, er det NORTON VINE, der leverer gavekortene, der kan afhentes i BACKTEE Golf Shop

Præmier i Silkeborg
På Silkeborg-banen vil der være 5 præmier i hver række.
Præmierne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

PlaceringFordelingPræmieInkl. tillæg
133%419 kr.512 kr.
224%312 kr.374 kr.
318%234 kr.281 kr.
412%156 kr.187 kr.
58%104 kr.125 kr.

*Ovenstående er et eksempel baseret på gennemsnitstal, og beløbene vil variere fra onsdag til onsdag.

Som det er vist, bliver alle præmier tillagt ekstra 20% værdi af sponsorerne, når du henter dem henholdsvis i BACKTEE Golf Shop og hos TOFT Suits Men.

Allerede ugen efter, at du har vundet en præmie, kan du benytte den ved henvendelse til sponsor-butikken.

På alle par 3 huller udloddes hver onsdag et gavekort fra Norton Vine Vine på 150,- kr. I 2019 kan gavekort til Norton Vine afhentes i BACKTEE Golf Shop.

Alle præmier og gavekort skal være afhentet senest den 1. maj 2021.

Ikke afhentede præmier og gavekort tilbageføres til Herreklubbens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier og som hjælp i juniorafdelingen.

Præmier i Ry
Da der forventes færre spillere ved torsdagsturneringerne i Ry, vil der være identiske regler bortset fra, at der kun er 3 præmier i hver række. Der vil ligeledes kun være Nærmest Flaget præmie på udvalgte par-3 huller.

Order of Merit
I den gennemgående turnering, der er gældende for både Silkeborg- og Ry-turneringerne, vil der være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

Spillehastighed og etikette

 • Husk vi spiller stableford.
 • Saml op når du har brugt alle dine slag.
 • Luk igennem. Vi gentager. LUK IGENNEM!
 • Ret dine egne og andres nedslagsmærker op.
 • Riv efter dig i bunkers. (Her må du gerne tage dig god tid.)
 • Hvis du bliver forhindret, så husk at melde fra i god tid, så andre kan komme ud at spille.
 • Sørg for så vidt muligt at gå i 4-bolde. Fyld op om nødvendigt. 4-bolde giver flere deltagere og større præmier. Husk også at bekræfte jeres tid!
 • Tænk på nye spillere, der gerne vil deltage i Herreklubben, men som ikke har nogen spilleaftaler. Er I en 2- eller 3-bold, så tilbyd andre spillere, der står klar ved tee-stedet, at gå med i jeres bold!

Midtvejsturnering
Afholdes på Silkeborg-banen fredag den 26. juni som 18-hullers Stableford. Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning. Sponsor BACKTEE v/ Thomas Knudsen.¨

Afslutningsturnering
Afholdes fredag den 2. oktober på Silkeborg-banen som 18 hullers Stableford. Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning. Sponsor TOFT Suits Men på Vestergade i Silkeborg.
Husk at vi naturligvis også spiller onsdag den 30. september.

I tilfælde af, at man ikke er til stede ved præmieoverrækkelserne ved Midtvejs- og Afslutningsturneringerne, vil præmierne blive placeret på sekretariatet i Silkeborg. Dette gælder dagens turnering, den gennemgående turnering og udtrækningen af BRAVO TOURs lotteriet, men ikke lodtrækningspræmier på dagen.

BRAVO TOURS lotteriet
For at tilskynde, animere og overtale ALLE, der spiller golf i Silkeborg om onsdagen og Ry om torsdagen, til at deltage i Herreklubbens turnering, har vi i år valgt at fortsætte succesen med et BRAVO TOURS.

LOTTERI
Alle afleverede scorekort fra hele sæsonen – behørigt afmærket med Herreklubbens label – fungerer som en lodseddel til følgende flotte sponsorpræmier:
1. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS – værdi kr. 5.000
2. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS – værdi kr. 3.000
3. præmie: Gavekort på 2.000 kr fra SPORT24 i Silkeborg.
Vinderchancerne er eksorbitant større end en lottogevinst, så ALLE bør spille med HELE sæsonen.
Vi håber, at BRAVO TOURS lotteriet fjerner den sidste undskyldning for ikke at deltage.

Økonomi for Herreklubben
Med baggrund af erfaringerne fra tidligere, er der 150 deltagere pr. gang i Silkeborg.
Med BRAVO TOURS lotteriet, hvor alle afleverede scorekort med label fungerer som en lodseddel, håber vi selvfølgelig på rekorddeltagelse i 2019.
Baseret på tidligere erfaringer ser et gennemsnitligt budget for en Herreturnering i Silkeborg ud som følger:

Beløb
Startpenge5.700 kr.
Tilskud til Støtteforeningen-500 kr.
Administration-400 kr.
Diverse-100 kr.
Gennemgående turnering-500 kr.
Præmier Par 3 huller-300 kr.
Præmier i alt3.900 kr.
Præmier pr. række1.300 kr.

Administrationsomkostninger dækker salg og indtastning af scorekort.

Herre-Teamet består af:

Silkeborg
President, Søren Fogsgaardsfo@geopartner.dk2233 2006
Mads Rugholmrugholm@srgolf.dk4016 6700
Finn Kristensenfinn@srgolf.dk4087 1894
Claus Draxbekclausdrax@gmail.com2521 0222
Mikael Mørckmoerck@mil.dk2149 6191
Alan Nørgaardan@gfuhl.dk2633 6047
Ry
Kenneth Gadebergk.gadeberg@gmail.com2121 0176
topbillede -5533

Dameklubben

TIRSDAGSDAMER 18 huller 2020

 1. Du skal booke tid om tirsdagen i Golfbox, som du normalt gør, sammen med de piger du vil spille med.
 2. Hvis du vil spille med i dameturneringen, SKAL du melde dig til dagens turnering i Golfbox, hvor du betaler 30 kr. for at deltage ved at indtaste dine kreditkort oplysninger samtidig med tilmeldingen. Det skal du gøre inden 18 mandag før turneringen. Hvis du ikke når at tilmelde dig, kan du ikke spille med. Vi laver ikke ekstra tilmelding, men vi hjælper dig gerne i gang med denne nye måde at tilmelde dig på. Af tekniske årsager er tilmelding bindende, der tilbagebetales IKKE turneringsfee.
 3. Herefter laves der en startliste. Den bruger vi kun for at kunne sende dig en mail med et link, som du skal bruge til at lave online score indtastning. Du skal altså stadig gå ud og spille på det tidspunkt, som du har booket på forhånd og se bort fra startlisten, der indikerer et andet tidspunkt.
 4. Du vil modtage 2 mails, når startlisten bliver offentliggjort. 1. mail med startliste (som du bare skal se bort fra) og 2. mail med kode til det link, som du skal bruge til ind tastning af score for dagens runde.
 5. Vi anbefaler, at du som altid i golf har en markør.
 6. Du og dine spillemakkere kan godt vælge at indtaste scores for alle i bolden på ét link. Så lav aftaler med dem, som du går sammen med. I har mulighed for at bruge telefon, tablet og computer, det er helt op til dig/jer selv. Du/I kan vælge at gøre det med det samme efter dagens runde, eller du kan sidde i ro og mag der hjemme i løbet at tirsdagen og indtaste din score.
 7. Damekomiteen taster ikke scorekort ind, du vil selv være ansvarlig.
 8. Sidste frist for indtastning bliver onsdag morgen kl. 8.00. Er din score ikke tastet ind til tiden, deltager du ikke i dagens turnering. Herefter bliver der genereret et leaderboard for dagens turnering.

Spilleform: ” Stableford”

Der er som vanligt præmier til de tre bedst placerede i A-, B- og C-rækken.
Der er ingen konkurrence på par 3-hullerne om nærmest flaget.
Indtil videre er vi glade for bare at kunne komme i gang med vores tirsdagsturnering, alle andre ”konkurrencer-i-konkurrencen” er suspenderet.
Vi glæder os alle til at komme i gang igen, og vi står klar til at hjælpe alle på vej.

Mange golfhilsner fra os alle i damekomitéen

Patricia, Lotte, Vera, Hanne, Birgit, Else, Birgit, Anita og Gitte


TIRSDAGSDAMER 18 huller 2020

Åbningen på 2020-sæsonen blev ikke, som vi planlagde, men vi, i damekomiteen, er glade og taknemlige over, at vi dyrker en sport, som må og kan dyrkes i disse Corona-tider.

Nu bliver der mulighed for, at vi kan begynde med vores tirsdagsturnering. Vi starter, som alle andre klubber-i-klubben, vores første turnering i næste uge – tirsdag den 12. maj 2020.

Intet er som før, og derfor skal vi håndtere vores tirsdagsturneringer på en ny og an­derledes måde. Som de andre klubber-i-klubben skal vi tilmelde os hver tirsdagsturner­ing online i Golfbox, som hvis vi ønskede at deltage i midtvejsturneringen. Betaling af tur­neringsfee foregår med betalingskort ved tilmelding. Du skal altså tilmelde dig og betale online i stedet for at skrive dig på sedlen i omklædningsrummet og sætte label på dit scorekort. Det skal vi gøre til hver enkelt tirsdagsturnering, og hver enkelt score skal ind­tastes online af jer golfspillere, så vi undgår fysiske scorekort (se vedhæftede vejledning).

Vi i damekomiteen håber på stor opbakning og forståelse for, at vi alle skal lære en ny frem­gangsmåde. Mon ikke der ofte er én i bolden, der er ferm til det digitale, ellers vil vi alle i damekomiteen gerne vise og demonstrere, hvordan de nye tilmeldings- og indberetningsme­toder virker. Det er slet ikke så svært. Tag fat i én af os, hvis I har brug for hjælp, så vi stadig kan konkurrere og udøve vores sport.

Tilmeld dig de kommende tirsdagsturneringer her:

På gensyn på golfbanen.

Damekomiteen Silkeborg
Birgit Duebirgit.due@outlook.dk20 78 00 71
Hanne Bæk Olsenmejsijuli@gmail.com22 76 34 74
Vera Dinesenverasdinesen@gmail.com30 52 14 28
Lise-Lotte HansenLiselotte1204@gmail.com31 41 11 61
Else Kobowelsekobow@gmail.com28 91 21 21
Gitte Nedergaardgnedergaard@live.dk20 40 22 72
Birgit Pedersenserupvej@hotmail.com24 87 57 01
Anita Haaranita.haahr@gmail.com30 23 42 27
Patricia Bjeringpatricia@terrazas.dk40 83 58 38
 Damekomiteen Ry
Marianne Laursenjanne-laursen@hotmail.com21 70 51 48
Grethe Bechgrethe.b.bech@gmail.com50 52 83 06

Dameklubbens sponsorer

Sponsorliste

 • Massør Inger Kristensen
 • Elisabeth Katballe
 • Thile Briller
 • Elkjær Lingeri
 • Fleur
 • Silkeborg Ry Golfklub
 • Kun det bedste
 • Boye Guldsmed
 • Backtee
 • Jysk
 • Golfeksperten
 • Christoffersen Guld Sølv og Ure
 • Fredensgade Fodklinik
 • Rema 1000
 • Salon Hårkunst
 • Norton Vine
 • Korsbakkes Planteskole

Seniorklubben

ferdinand_silkeborg_restaurant_golf

Sommersæsonens afslutning 2020 (link)

En lidt forsinket vinterafslutning (link)

Medlemskab af Seniorklubben

Hvis du er fyldt 60 år har du mulighed for at blive medlem i Seniorklubben, som spiller turneringer hver torsdag kl. 9 året rundt.

Seniorudvalget har besluttet, at der maksimalt kan optages 200 medlemmer i seniorklubben og at der maksimalt kan være 100 deltagere i vore torsdagsturneringer. Derfor kan vi desværre ikke garantere at der fremover er plads til alle interesserede.

Send en mail til Seniorklubbens formand Mogens Jespersen (mogjes@gmail.com), så får du en tilbagemelding på om det er muligt at komme med.

Praktiske informationer

 • Vi betaler et årligt kontingent (dækker perioden 1. april – 31. marts) på 200 kr., og vi udsender en mail til alle i marts måned, når det er tid til betaling af kontingentet.
 • Hvis du indmelder dig i perioden 1. januar – 31. marts, koster det 100 kr. for resten af vintersæsonen.
 • Beløbet skal indbetales via netbank til seniorklubbens konto: 5479 3366321.
 • Betalingsfrist 1. april.
 • Hele beløbet går til præmier og som tilskud ifm. ture til andre baner, til julefrokosten og til diverse afslutningsarrangementer.

Tilmelding til turnering

Du tilmelder dig direkte i Golfbox (under Klubturneringer) senest tirsdag kl. 18 forud for torsdagens turnering. Tilmelding sker efter ’Først-til-mølle-princippet’, og det koster 25 kr. i turneringsfee – som bruges til indkøb af dagens præmier.

Såfremt du har tilmeldt dig en turnering og betalt de 25 kr. og efterfølgende sletter din tilmelding, tilbagebetaler vi ikke turneringsfeen, som indgår i præmiepuljen.

Tirsdag aften laver turneringslederne startlisten, og du får en mail med besked om hvem du skal spille sammen med, hvilken bane vi spiller på og hvilket hul, du skal starte på.

Torsdag morgen skal du møde i klubhuset senest kl. 8.30, hvor du får udleveret dit scorekort. Vi spiller med gunstart på mange huller og med de første starttider kl. 9.00. Der er derfor spillere der skal ud på en frisk morgen-gåtur til de huller, der ligger et stykke væk fra klubhuset.

Husk at det er dit ansvar, at dit handicap og spillehandicap på scorekortet er korrekt. Hvis du har spillet tirsdagsdamer eller onsdagsherrer, og scoren herfra endnu ikke er registreret i Golfbox, skal du rette dit scorekort torsdag morgen.

Både sommer og vinter er der præmier til de spillere, der kommer ’Nærmest flaget’ på par-3-huller. Vær specielt opmærksom på, at i sommersæsonen er det dit 2. slag på Syd 1, der gælder i konkurrencen om ’Nærmest flaget’. Husk at du skal skrive dig på skemaet inden du forlader par-3-hullet, hvis du er tættest på flaget.

I sommersæsonen spiller vi også om ’birdie-bolde’, hvor du får en golfbold som præmie, hvis du laver en birdie på et hul. Husk at din markør så skal skrive ’Birdie’ øverst på dit scorekort, så turneringslederen ser det ved indtastningen af scorekortet.

Efter runden underskriver du og din markør Jeres scorekort og afleverer dem til turneringslederen, som indtaster samtlige scores i Golfbox og laver præmielister.

Efter en hyggelig golfrunde er der præmieoverrækkelse, tid til en hyggesnak og mad til de som ønsker det, inden vi går hjem.

Du skal være tilstede ved præmieoverrækkelsen for at kunne modtage eventuelle præmier. Er du forhindret i at deltage i præmieoverrækkelsen, må du ikke skrive dig på ‘Nærmest flaget’-skemaerne.

Vi har den faste regel i Seniorklubben, at man ikke kan vinde vin-præmier to spilledage i træk i individuelle turneringer. Hvis du har vundet vin en torsdag, får du derfor et minus på dit scorekort næste gang du deltager i en individuel turnering, som et signal til turneringslederne om, at du ikke kan vinde præmier denne dag.

Turneringsbetingelser
Vi spiller i løbet af sæsonen mange forskellige turneringsformer og derfor også forskellige turneringsbetingelser, men man skal altid spille med handicap max. 36, selv om man har et handicap der er højere end 36. Som udgangspunkt er vore turneringer på sommerbanen tællende – og dermed regulerer vi deltagernes handicap efter runden – men da vi som nævnt oven for spiller forskellige former for turneringer i årets løb, vil der være nogle afvigelser. Eksempelvis er par-turneringer og rene holdturneringer aldrig tællende.

Afbud til turneringerne
Hvis du efter startlistens offentliggørelse bliver forhindret i at deltage i turneringen, bedes du straks meddele dette til turneringslederen via telefon, sms eller mail. Det letter vores arbejde torsdag morgen, og der står måske andre spillere på venteliste.

Spil på andre baner
Tilmelding og betaling for spil på fremmede baner (fx ture til Trehøje, Brande og Hammel) sker samtidig med tilmeldingen i Golfbox. Også her gælder ‘Først-til-mølle-princippet’, da vi kun har et begrænset antal starttider på disse baner.

Gennemgående turnering
Både i sommer- og vintersæsonen spiller vi en gennemgående turnering, hvor vi spiller om en vandrepokal og en række vinpræmier.

For at vinde præmier i den gennemgående turnering, skal du have deltaget minimum 2/3 af de gange, vi har spillet handicapregulerende turneringer i Silkeborg eller Ry.

Eksempel: Spiller vi fx 15 handicapregulerende turneringer i løbet af sommersæsonen, skal du have deltaget minimum 10 gange for at komme i betragtning til præmiefordelingen. De 10 bedste af dine scores er tællende ved beregningen af din gennemsnitsscore.

Du kan godt vinde præmier i den gennemgående turnering, selv om du er forhindret i at deltage i afslutningsturneringen.

Særlige vinterbaneregler
Når vi overgår til at spille på vinterbanen, spiller vi efter lokale vinterbaneregler, som bl.a. kan betyde, at der ikke sker handicapregulering i Golfbox.

Vi fortsætter dog – indtil videre – med at regulere handicaps for de spillere, der scorer mere end 36 points på en runde, og det sker i et specielt regneark, som turneringslederne vedligeholder.

Vi håber du nyder dit medlemskab i Seniorklubben.

Seniorudvalget består af Mogens Jespersen, Meretha Thorsager, Helge Skjoldan, Benny Riis og Aase Andersen.

9-hullers turnering

 • Er du færdig med mandags eller onsdagsklubben, og vil gerne videre?
 • Vil du lære nye at kende, som du kan spille med?
 • Har du kun tid til 9 huller, men vil stadig gerne spille turnering?
 • Er du 9-hullers medlem, eller er 18 huller bare for meget?

Så er 9-hullers turneringen lige noget for dig!

Målet er at skabe en hyggelig og social ramme om en turnering på 9-hullers sløjfen i Silkeborg, hvor du også har gode muligheder for at lære andre medlemmer at kende.

DAMERNE

Silkeborg
Damerne spiller på tirsdage fra kl 17. Der vil være fælles spisning den første tirsdag i hver måned.
Tilmelding i golfbox. Pris kr. 20 pr. gang (mad ej inkl.)

Kildebjerg Ry:
Damerne tirsdag – se damerne

For yderligere oplysninger kontaktTelefon
Bente Mortensen29 82 75 79
Helle Raabjerg50 92 74 37
Jytte Schou40 34 81 68

HERRERNE

Silkeborg

Hver onsdag med løbende start fra kl. 17:00. Tilmelding i golfbox, senest mandagen før.
Pris: 40 kr. pr. gang, som betales med “onsdags-mærke” (købes i Proshoppen).
Scorekort med onsdagsmærke placeres i samme kasse som 18-hullers turneringen.

Resultater

Vinterpokalen

topbillede -3165

VinterPokalen er en intern kappestrid hvor vi via hyggeligt samvær og golfspillet kan vedligeholde golfsvinget vinteren igennem. Vi spiller hver onsdag morgen med mindre vejret er helt umuligt.

 • Vi spiller også om “Julepokalen”, som afholdes sidste spilledag inden jul. Vi har efterhånden tradition for at lave en julefrokost efter runden denne dag.
 • Ikke afhentede præmier og gavekort tilbageføres til VinterPokalens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier
 • Kulminationen er Skins Game ved sæsonafslutning (sidst i marts) – en slags hulspil hvor hver 4-bold spiller om 1 flaske vin på hvert af de 18 huller.
 • Ved hver runde betaler man i f.t. det antal points, man scorer. En del af betalingen udloddes som præmier hver onsdag og resten sparer vi op til Skins Game.
 • Vi spiller også om ”Julepokalen”, som afholdes sidste spilledag inden jul. Vi har efterhånden tradition for at lave en julefrokost efter runden denne dag.
 • Præmier der ikke er afhentet senest 30. september tilbageføres til VinterPokalens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier..
 • Deltagelse i VinterPokalen kræver at man er medlem. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at blive medlem – der er begrænset antal pladser på spillerunderne..

Vigtige datoer i sæsonen 2020/2021:

14. oktober 2020 Første spilledag, mødetid kl. 8.00 til gratis kaffe og rundstykke

16. december 2020 Julepokal og julefrokost

6. januar 2021 Første spilledag i 2021

31. marts 2021 Skins Game og afslutning

Bestyrelsen for VinterPokalen er:

Benny Riis2178 5514bennyriis48@gmail.com
Finn Kristensen4087 1894finn@srgolf.dk
Torkild Petersen7172 3116kt@prolink.dk
Øjvind Nielsen2129 0879ojvind@qnhome.dk