RY-BANERNE

RY-
BANERNE

Ved Kildebjerg Ry finder du en af Østjyllands bedste og mest spændende golfbaner

AVK banen, 18 huller

Kun 10 minutters kørsel fra Skanderborg Station og 20 minutters kørsel fra Aarhus. Her har golfbanearkitekt Line Mortensen, efter inspiration fra tour pro Søren Kjeldsen, skabt en moderne højkvalitets parkbane, der indenfor få år vil udvikle sig til en af landets allerbedste. 18-hullers banen har således allerede lagt græs til flere ECCO Tour finaler samt Long Drivers European Tour. De professionelle golfspillere er særligt begejstrede for banen spændende layout, som med mere end 130 strategisk velplacerede bunkers udfordrer spillere på alle niveauer i course management.

Silkeborg Ry Golfklub overtog driften af Ry-banen i 2014 og har siden udviklet banen til en høj standard med et layout der er fair og fornøjelig for golfspillere på alle niveauer. Fairways og semi rough er gjort markant bredere og der er tyndet ud i den højeste rough så du nemt kan finde vildfarne bolde. Desuden er indgange til flere greens gjort større til glæde for bredde spilleren.

Uanset om du har golfkørekort eller ej

Pay & Play – Kvickly banen, 9 huller

Du vil du have stor fornøjelse af at spille 9-hullers Pay & Play banen i Ry, som er blandt Danmarks bedste af sin slags. ’Pay & Play’ betyder, at du ikke behøver være DGU-medlem af en golfklub eller have taget golfkørekort for at spille banen. Alle er velkomne – uanset niveau – og udstyr kan lejes i klubhuset.

Selv dygtige golfspillere vil have glæde af banen, som er designet så spilleren på de 9 huller kommer igennem alle golfspillets facetter. Her er lange huller, korte huller, huller i vind og huller i læ, slag op ad bakke og ned ad bakke, søer, rough, skov og bunkers, som alt sammen holder en stand der matcher de fleste ’rigtige’ golfbaner. Banen består af seks par-3 huller, af forskellige længder fra 80-180 meter, samt to par-4 huller og et par-5 hul. Læs mere om Pay & Play golf her.

Til træning eller opvarmning, kan du benytte den velplejede indspilsgreen, driving range og øvegreen, også selvom du ikke er medlem eller golfspiller endnu.

Hvad leder du efter?

BANEGUIDE

LOKALREGLER

FOTOS

Baneguide og fly-over

Her kan du forberede din næste store golfoplevelse i Ry.

Find oversigt over golfanlægget her

Fly-over Ry

VÆLG SLØJFE OG HUL FOR DRONE FLYVNING OVER

Baneguide – når gode råd er billige

Den trykte baneguide indeholder opdaterede guider til banerne inkl. pro tips som hurtigt kan spare dig et par slag. Baneguiden kan købes enten i Proshopperne, på kontoret, eller i Golfmore automaterne og koster 30 kr.

Lokalregler

Generelle lokalregler på Ry-banen

Lokale regler (Regel 1.3a og Afsnit 5C og 8)

1. Markeringspæle/Plader/Afstribninger:


Hvid:
Out of Bounds

Rød:
Strafområde

Blå:
Areal under reparation

Grøn top:
Område med spilleforbud

 

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger

Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger med støttepæl og/eller net er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

3. Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out of bounds

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold et sted mellem det sted bolden krydsede out of bounds eller skønnes mistet og indtil to køllelængder inde på hullets fairway, dog ikke nærmere hullet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted. Læs den fulde tekst i særskilt punkt nedenfor, samt uddybning med eksempler på Standard lokalregel E-5 HER.

4. Handicapregulering ved lejeforbedring

Spilles der sommerbane (defineret ved “fra sommertee til sommergreen”) i vinterperioden kan der ske handicapregulering, selvom der spilles med lejeforbedring når bolden ligger i det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere.

5. Straf for overtrædelse af lokal regel


Hulspil – tab af hul;

slagspil – to straffeslag.

6. Midlertidige lokale regler

DGU’s midlertidige anbefalinger til Golf- og Handicapregler ifm. Covid-19 finder anvendelse, bortset fra afsnit vedr. bunkers (idet river forefindes og skal anvendes efter brug af bunker).

Se opslag i klubhus, hjemmeside og/eller på første tee.

Hvornår skal man “lukke igennem” på golfbanen ?

SRG ønsker at bidrage til en højere spilhastighed og bedre golfoplevelser for alle. Som golfspiller har du et ansvar for, at alle har det sjovt og rart på hele golfbanen.

Følgende regler er derfor gældende i SRG:

 1. En flight har ansvar for at holde trit med flighten foran. Opstår der et ledigt golfhul foran, og flighten bagved forsinkes eller er åbenlyst hurtigere, SKAL der “lukkes igennem” ved først kommende lejlighed.
 2. Selvom der ikke er et ledigt golfhul foran, men det er åbenlyst at flighten bagved kan spille hurtigere, BØR der “lukkes igennem” ved først kommende lejlighed. Udvis hensyn og god golfetikette.

Andre anbefalinger og hensyn:

 • Turneringer: Deltagelse i en turnering, større gruppe eller ”klubber i klubben” ændrer ikke ovenstående regler.
 • Max. tid: For en flight med 4 spillere bør en runde på 18 huller ikke overstige 4 timer eller den tidsangivelse som er angivet på scorekortet. At man overholder tiden er ikke en undskyldning for at undlade at lukke hurtigere flights igennem igennem.
 • Travle dage: På weekend –og helligdage, samt andre dage med mange spillere på banen, kan flights med 2 eller færre spillere ikke forvente at blive ”lukket igennem” medmindre der er et ledigt golfhul foran. Dette udelukker dog ikke at langsommere flights viser hensyn og god etikette ved at lukke igennem på et hensigtsmæssigt tidspunkt, uanset antallet af spillere i flighten.
 • Opfyld flights: Der henstilles til at der spilles i flights af 3- eller 4 spillere, så ujævnt flow undgås. For at udnytte banens kapacitet bedst muligt vil klubben på travle tidspunkter flytte i reservationer, så flights fyldes op til 3 eller 4 spillere.
 • Spil med andre: Du er altid velkommen til at booke dig på en flight med en eller flere ledige pladser. Bliv dog ikke fornærmet hvis de første på tiden flytter deres reservation – det kan der være mange årsager til, og skyldes meget sjældent dig.
 • Tag godt imod andre der booker sig på ”din” flight. I skal gå sammen de næste 4 timer, og er der ledig plads i din flight er andre altid velkomne til at booke sig på.
 • Spil ready golf: Gå I rask tempo, vær klar på din tur, ved green placeres din bag ved udgang til næste green, skriv scorekort på teested, gå i vifteformation, spil egen bold før du leder efter andres osv.
 • Begræns ledetid ved at benytte Standard Lokalregel E5 om ”Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out of bounds”. Flights der søger efter en bold bør “lukke igennem” så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. Der bør ikke søges i samfulde 3 minutter, før der “lukkes igennem” (de 3 minutter er alene tidsgrænsen for, hvornår en bold er tabt).
 • Baneservice: For at sikre et godt flow på golfbanen, kan klubbens baneservice endvidere sammenlægge flights allerede fra 1. tee samt i løbet af golfrunden. Hvis en flight forsinker flow på banen kan klubbens baneservice forlange at flighten sætter tempoet op, lukker igennem, eller i særligt grove tilfælde at flighten skal springe et eller flere golfhuller over uden kompensation af evt. greenfee.

Sådan lukker du hurtigere flights igennem:

Du kan ”lukke igennem” på et tee sted hvor flere flights er samlet og venter, eller i løbet af et golfhul ved tydeligt at ”vinke” flighten bagfra frem og selv træde til side og i sikkerhed. Du kan med fordel lukke igennem ”flydende” fx ved at begge flights slår sammen ud fra tee, og lader den hurtigere flight gå hurtigt videre, eller ved at man følges op ad fairway men lader den hurtigere flight putte først ud og videre til næste tee. Så sparer du selv tid, sikrer et godt flow, og din flight vil ikke straks blive indhentet af den næste hurtige flight bagfra. Det er god etikette at spillerne i den flight der lukkes igennem ”takker” for at blive lukket igennem, og skynder sig videre uden unødige ophold, samt at begge flights ønsker hinanden ”fortsat god tur”.

Standard lokalregel E-5 fuld tekst
Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men
ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af
fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til
fairwayhøjde eller lavere.
Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunkt et (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere
i spil, og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
Forklaring med billeder på DGU’s hjemmeside her.

Vinterbaneregler på Ry-banen

1. Generelt om vinterregler i Ry

“Nyd summergreens hele året – bare der ikke er frost!”
– Fra fredag den 11/11 spilles der vinterbane efter vinterregler.
– Læs vinterregler for Ry her, og læs altid lokalregler i klubhus.
– Der må lægges op på græs og i bunkers, og spilles til sommergreens når blot der ikke er frost.
– Er der frost/rimfrost på greens, SKAL der spilles til vintergreens – BLÅT flag.

2. Teestedet

Du skal slå ud mellem teested markeringerne, men vælger her selv om udslaget foretages fra måtte eller græs.

3. Fairway, semirough mv:

Der må lægges op på græsset på alle tætklippede arealer (semi-rough eller lavere).

4. Greens

Er der frost/rimfrost på greens SKAL der spilles til vintergreens. Ellers må der i Ry spilles til sommergreens året rundt.

5. Bunkers

Alle bunkers betragtes som Waste Area hvor du, uden strafslag, har følgende to muligheder:
– Spille bolden som den ligger.
– Lægge op i bunkeren inden for 15 cm – dog ikke tættere på flaget.
– Ligger din bold i vand må du placere bolden nærmeste sted fri for lempelse, som stadig er i bunkeren.

BILLEDGALLERI

Golf skal opleves

Følesen af at slå det perfekte drive eller sænke det afgørende putt kan ikke fanges på kamera. Golf skal opleves i harmoni med naturen. Imens du glæder dig til din næste golfoplevelse er her nogle fotos fra Ry-banen.