Ændring af medlemskab

Ændring af
medlemskab

Ændring af medlemskab

Ændring af medlemskab eller udmeldelse

Ønsker du at ændre dit medlemskab for kommende sæson, herunder ved ønske om udmeldelse eller konvertering til et billige kontingent eller passivt medlemskab, skal Silkeborg Ry Golfklub altid have skriftlig besked senest 1 måned før den 30. september, dvs. senest den 31. august. Dette fremgår af klubbens vedtægter § 5. Overskridelse af fristen accepteres ikke.

Du kan dog til enhver tid konvertere fra passivt medlemskab, flex-medlemskab eller andet billigere medlemskab til et dyrere medlemskab mod at betale differencen.

Alle ændringer bør altid fremsendes skriftligt til welcome@srgolf.dk, således at både du som medlem og golfklubben har dokumentation for at ændringen er foretaget rettidigt. Du har som medlem selv ansvar for at kunne dokumentere en ændring, herunder udmeldelse, vær derfor venligst opmærksom på, at du modtager en bekræftelse fra klubbens sekretariat

Særligt ved udmeldelse
Der kan ikke dispenseres fra ovennævnte frist for udmeldelse, og dermed heller ikke mulighed for at få dele af kontingentet tilbagebetalt ved udmeldelse midt i sæsonen. Eneste undtagelse er i tilfælde af et medlems dødsfald meddelt golfklubben i perioden 1.oktober til 1.april, i hvilket tilfælde halvdelen af kontingentet for den igangværende sæson refunderes boet.

Er du aktionær (over 26 år) kan du i tilfælde af udmeldelse vælge at beholde din aktiebeholdning eller sælge den. Ønsker du at sælge bedes du oplyse dette samtidigt med din udmeldelse. Ved salg af din aktiebeholdning skal klubben tilbydes at tilbagekøbe den/disse til den af generalforsamlingen fastsatte kurs. Klubben er ikke forpligtet til at købe aktier retur, men har i reglen altid tilbudt det.

Praktisk sker tilbagekøbet ved, at aktierne indleveres på klubbens kontor, såfremt disse er modtaget fysisk ved ældre aktier (nyere aktier findes kun digitalt). Afregning for tilbagekøb af aktier sker normalt i december måned efter den af generalforsamlingen bestemte kurs, og i den forbindelse vil sekretariatet have brug for oplysning om, hvilken bankkonto afregningen ønskes foretaget til.

Bemærk venligst, at der ved evt. genindmeldelse, for medlemmer der er fyldt 26 år, skal erhverves for nominelt kr. 5.000 aktier i Silkeborg Golf A/S, til den på det pågældende tidspunkt fastsatte kurs.

Sidste frist er sidste frist
Vi er åbne og imødekommende, og friske på det meste. Derfor kan det måske undre, at klubbens administration ikke også er fleksible vedr. tidsfristen for ændring af medlemskab.

Dette skyldes først og fremmest at golfklubben administreres efter de vedtægter som er bestemt af klubbens medlemmer på generalforsamlingen, specifikt § 5 som findes tilsvarende i mange golfklubber. Årsagen til denne bestemmelse er, at golfklubber ikke er som de fleste andre idrætsklubber og foreninger. Golfklubber adskiller sig bl.a. særligt ved deres ejerskab og ved at have nogle anderledes store driftsbudgetter. I Silkeborg Ry Golfklub ejer medlemmerne som aktionærer eksempelvis selv baneanlægget i Silkeborg samt klubhus og øvrige faciliteter, ligesom de ansatte greenkeepere og sekretariatsmedarbejdere alle er ansatte i golfklubben.

Næste sæsons kontingent for klubbens medlemmer fastsættes ud fra budget og forventning til årets udgifter og indtægter. Det er derfor vigtigt at klubben kan budgettere og forudse fremtiden så præcist som muligt, og allerede i god tid før næste sæsonstart den 1. oktober hvor der opkræves kontingent. Dette er i alle medlemmers samlede interesse.

Klubbens administration her derfor ikke mulighed for at gradbøje de medlemsbestemte vedtægter, eller give særlige undtagelser til nogle – og ikke til andre. Dette er bestemt for foreningens fælles bedste – selvom det i visse tilfælde kan virke ufleksibelt og måske endda urimeligt for den enkelte.

Særligt for juniorer – og deres forældre
Bemærk at klubbens vedtægter ikke skelner mellem børn, unge og ældre. Udmeldelsesreglerne er ens for alle, og adskiller sig fra udmeldelsesregler i de fleste fodboldklubber og gymnastikforeninger. Da børn sjældent selv er opmærksomme på dette, og oftere end voksne shopper rundt imellem forskellige idrætsgrene, bedes du som forældre være særligt opmærksom på dit barns fremtidsplaner og evt. få udmeldt barnet indenfor tidsfristen, såfremt der kan være udsigt til ændringer for næste sæson. Barnet er altid velkommen til at indmelde sig igen til næste sæson.

Passivt medlemskab
Hvis du i en periode ønsker at være passivt medlem, kan du tegne et passivt medlemskab til kr. 500. Dermed vil du fortsat modtage klubbens nyhedsmails, og stå forrest i køen, såfremt der måtte opstå venteliste for fuldtidsmedlemskaber. Konvertering til passivt medlemskab følger samme frister som ovenfor.