KLUBTURNERINGER

KLUB-
TURNERINGER

Turneringer og mesterskaber

Vær med i konkurrencerne

Som medlem i SRG har du adgang til en række turneringer i Silkeborg Ry Golfklub, som arrangeres af klubbens frivillige. Den fornemmeste er naturligvis klubmesterskaberne sidst på sæsonen, men herudover arrangeres også en række både nye og traditionsrige turneringer, hvor fokus i højere grad er på det sociale og de fælles golfoplevelser. En række gode sponsorer bidrager med flotte præmier, og derved også et konkurrence-element som gør det ekstra sjovt at deltage.

Er du ny i klubben, så er klubturneringerne en rigtig god måde at møde nye mennesker og skabe nye golfvenskaber. Via Regionsgolf er der også mulighed for at repræsentere klubben i dyster mod andre golfklubber, uden at det behøver foregå på elite niveau. Her kan de fleste spille med på holdet.

KLUBTURNERINGER

Oversigt over klubturneringer og andre større turneringer i 2024:

Klubturneringer 2024
7. april Åbningsturnering , Silkeborg
14. april Åbningsturnering, Ry
16. april Tirsdagsdamernes åbningsturnering, Silkeborg
26. april Herreklubbens forårsturnering, Silkeborg
19. maj Pinseturnering, Silkeborg
7. juni Pink Cup, Silkeborg
7. september Klubmesterskab – 18 huller 1. runde, Ry
8. september Klubmesterskab – 27 huller finale, Silkeborg
29. september Ry Cup, Ry
1. oktober Tirsdagsdamernes afslutningsturnering, Silkeborg
4. oktober Herreklubbens afslutningsturnering, Silkeborg
6. oktober Frivilligeturnering, Silkeborg

Klubturneringer arrangeres af de frivillige i Turneringsudvalget, eller de respektive klubber-i-klubben. Herudover findes der turneringer arrangeret af herre- og damekomitéen, seniorerne, sponsorudvalget osv.

Turneringsudvalgets klubturneringer offentliggøres ved årets start i et af klubbens nyhedsbreve. Desuden findes der en oversigt her på hjemmesiden og der opsættes i løbet af sæsonen opslag i de to klubhuse om de kommende turneringer.

Tilmelding til turneringer sker altid via Golfbox, hvor du også kan læse mere om turneringernes indhold, matchform m.m. Turneringsgebyr – og greenfee for gæstespillere, der deltager i vore klubturneringer – skal betales samtidig med tilmeldingen, og der er derfor koblet en betalingsmulighed til turneringsmodulet i Golfbox.

Det betyder at du i forbindelse med tilmeldingen bliver bedt om at indtaste dine kortoplysninger, hvorefter der sker overførsel af beløbet til klubbens turneringskonto. I særlige tilfælde kan beløbet efter aftale med turneringslederen indbetales via din netbank til turneringsudvalgets konto 7170-1835481 eller betales kontant.

Hvis du har tilmeldt dig en turnering og bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte turneringslederen, som kan foranledige tilbageførsel af beløbet til din bankkonto, hvis afbud er meddelt inden tilmeldingsfristens udløb. Se pkt. 4 i de generelle turneringsbetingelser.