KLUBTURNERINGER

KLUB-
TURNERINGER

Turneringer og mesterskaber

Vær med i konkurrencerne

Som medlem i SRG har du adgang til en række turneringer i Silkeborg Ry Golfklub, som arrangeres af klubbens frivillige. Den fornemmeste er naturligvis klubmesterskaberne sidst på sæsonen, men herudover arrangeres også en række både nye og traditionsrige turneringer, hvor fokus i højere grad er på det sociale og de fælles golfoplevelser. En række gode sponsorer bidrager med flotte præmier, og derved også et konkurrence-element som gør det ekstra sjovt at deltage.

Er du ny i klubben, så er klubturneringerne en rigtig god måde at møde nye mennesker og skabe nye golfvenskaber. Via Regionsgolf er der også mulighed for at repræsentere klubben i dyster mod andre golfklubber, uden at det behøver foregå på elite niveau. Her kan de fleste spille med på holdet.

KLUBTURNERINGER

Oversigt over klubturneringer og andre større turneringer i 2023:

Klubturneringer 2023
26. marts Åbningsturnering by TOFT, Ry-banen
2. april Åbningsturnering by TOFT, Silkeborg
28. maj Pinseturnering, Silkeborg
9. juni Pink Cup, Silkeborg
16. juni Herreklubbens Midtvejsturnering, Silkeborg
25. juni International Pairs, Ry
22. august Rystesammen-turnering – Tirsdagsdamer
26. august Klubmesterskab by BRIDGESTONE 18 huller 1.runde, Ry
27. august Klubmesterskab by BRIDGESTONE 27 huller finale, Silkeborg
1. september Tøsegolf, Ry
1. oktober Ry Cup
3. oktober Dameklubbens Afslutningsturnering, Silkeborg
6. oktober Herreklubbens Afslutningsturnering, Silkeborg
8. oktober Frivilligeturnering

Klubturneringer arrangeres af de frivillige i Turneringsudvalget, eller de respektive klubber-i-klubben. Herudover findes der turneringer arrangeret af herre- og damekomitéen, seniorerne, sponsorudvalget osv.

Turneringsudvalgets klubturneringer offentliggøres ved årets start i et af klubbens nyhedsbreve. Desuden findes der en oversigt her på hjemmesiden og der opsættes i løbet af sæsonen opslag i de to klubhuse om de kommende turneringer.

Tilmelding til turneringer sker altid via Golfbox, hvor du også kan læse mere om turneringernes indhold, matchform m.m. Turneringsgebyr – og greenfee for gæstespillere, der deltager i vore klubturneringer – skal betales samtidig med tilmeldingen, og der er derfor koblet en betalingsmulighed til turneringsmodulet i Golfbox.

Det betyder at du i forbindelse med tilmeldingen bliver bedt om at indtaste dine kortoplysninger, hvorefter der sker overførsel af beløbet til klubbens turneringskonto. I særlige tilfælde kan beløbet efter aftale med turneringslederen indbetales via din netbank til turneringsudvalgets konto 7170-1835481 eller betales kontant.

Hvis du har tilmeldt dig en turnering og bliver forhindret i at deltage, skal du kontakte turneringslederen, som kan foranledige tilbageførsel af beløbet til din bankkonto, hvis afbud er meddelt inden tilmeldingsfristens udløb. Se pkt. 4 i de generelle turneringsbetingelser.