UDVALG OG KOMITEER

UDVALG OG KOMITEER

Udvalg i Silkeborg Ry Golfklub

Kontakt klubbens udvalg

Amatør og Ordensudvalg

Amatør & Ordens Udvalgets formål er på bestyrelses vegne at behandle alle skriftlige klager af ordens- og etikettemæssig karakter, samt at komme med forslag til ændringer/forbedringer til klubbens ordens- og etiketteregler.

Formand: Kirsten Lindahl, mobil 40 57 80 57

Baneservice

Vi ønsker at give medlemmer og gæster de bedste oplevelser, når de spiller i klubben. Der er derfor et stærkt korps af frivillige medlemmer som løbende kører baneservice i Silkeborg og i Ry for at sikre de bedste betingelser for alle.

Formand, Silkeborg: Lene Riis, leneriis2504@gmail.com, mobil 30 53 43 21

Formand, Ry: Marianne Laursen, janne-laursen@hotmail.com, mobil 21 70 51 48

Baneudvalg

Vores golfbaner er vores højeste prioritet. Vi ønsker baner på topniveau som spillere i alle aldre og på alle niveauer nyder at spille, samtidig med at den forbliver i høj international standard. Dette kræver stor indsigt i banepleje og layout, som vores stærke team kan levere.

Formand: Chefgreenkeeper Jeppe Krogh Kristensen, jeppe@srgolf.dk, mobil 61 44 29 44

Begynderudvalg

Alle golfspillere har måtte sande, at ”al begyndelse er svær”. Vi er dog så glade for, at der både i Silkeborg og i Ry er stærke frivillige kræfter, som gerne deler deres erfaringer og glæde ved golfsporten og sørger for at klubbens nye spillere kommer godt i gang med deres nye sport.

Formand, Silkeborg: Anna Bramming Madsen, bramming.madsen@youmail.dk,
telefon 86 82 04 53 / mobil 30 50 01 65

Formand, Ry: Ib Rasmussen, ibk.rasmussen@gmail.com, mobil 30 48 47 21

Damekomite

Damekomitéen varetager damernes tirsdagsturneringer, herunder de festlige opstart- midtvejs og afslutningsmatcher.

Silkeborg: Jette Ginderskov Hansen, jette7hansen@gmail.com, mobil 22 38 26 07

Ry: Marianne Laursen, janne-laursen@hotmail.com, mobil 21 70 51 48

Handicapudvalg

Klubbens handicapudvalg består af frivillige medlemmer, som er opdateret på de nyeste regler og er behjælpelige med indtastning af indleverede scorekort. Det er også handicapudvalget der tager stilling til eventuelle ønsker om skønsmæssigt regulering af handicap.

Formand: Ole Christjansen, margarole@post.tele.dk, telefon 86 85 33 99

Herrekomite

Herrekomitéen varetager herrernes onsdagsturneringer i Silkeborg og torsdagsturneringer i Ry, herunder de festlige midtvejs og afslutningsmatcher.

President: Mads Rugholm, rugholm@srgolf.dk, Telefon 40 16 67 00.

Hjemmeside

Forestår løbende opdateringer af hjemmesiden og formidling af nyheder til klubbens medlemmer, herunder også via sociale medier.

Ansvarlig frivillig: Per Pedersen, web@srgolf.dk, mobil 50 70 99 65

Junior- og ungdomsudvalg

Udvalget består af 8-10 frivillige i samarbejde med klubbens pro’er, eliteudvalg og managers. Målet er at skabe et godt fundament for at udvikle dygtige og glade golfspillere på alle niveauer indenfor trygge og hyggelige rammer, hvor juniorer – på tværs af alder, køn og evner – kan finde gode venskaber og glæde ved golfsporten.

Formand: Anne Kirsten Andersen, akian@arlafoods.com, mobil 76 43 46 40

Regionsgolf-Danmark

Regionsgolf er Danmarks største holdturnering, hvor vi naturligvis stiller med flere hold fra Silkeborg Ry Golfklub. Holdene spiller i forskellige rækker på ude- og hjemmebane imod tilsvarende hold fra andre golfklubber.

Klubkoordinator: Henrik Tonnisen, tonnisen@mail.dk, mobil 24 20 36 65

Seniorudvalg

Seniorudvalget varetager seniorernes torsdagsturneringer i Silkeborg, herunder de festlige opstart- midtvejs og afslutningsmatcher.

Formand: Mogens Jespersen, mogjes@gmail.com, mobil 40 64 20 41

Sponsor og presseudvalg

Via attraktive sponsorater og samarbejdsaftaler har Silkeborg Ry Golfklub over en årrække udviklet et af landets største golf-erhvervsnetværk, med mere end 140 tilknyttede virksomheder. Sponsor- og presseudvalget medvirker til at både virksomhederne og klubbens medlemmer får stor værdi af samarbejdet.

Formand: Mads Faber, faber@srgolf.dk, mobil 60 17 71 24

Sportsudvalg

Sportsudvalget har i samarbejde med klubbens proer det overordnede sportslige ansvar for divisionsgolf, herunder udvikling af klubbens elite-spillere og unge talenter. Juniorudvalget er derfor også en del af Sportsudvalget.

Formand: Torben Nyehuus, tnyehuus@gmail.com, telefon 86 85 34 97

Turneringsudvalg

Turneringsudvalget varetager en lang række af festlige klubturneringer for klubbens egne medlemmer og evt. gæster, herunder selve afviklingen, men også markedsføring og kontakt til præmie sponsorer mv. Turneringerne omfatter både ny formater, traditionsrige turneringer samt klubmesterskaber og afvikling af divisionsgolf.

Formand: Sekretariatet, welcome@srgolf.dk, mobil 86 85 33 99