BANERNE

En oplevelse ud over det sædvanlige

på Danmarks største og mest varierede golfanlæg

Vores golfbaner består af 27 golfhuller i Silkeborg og yderligere 27 golfhuller i Ry, beliggende i hjertet af Midtjyllands frodige natur. Der er blot 20 minutters kørsel imellem banerne i Ry og Silkeborg, og få minutters kørsel fra Ry til Skanderborg og motorvejsnettet mod Aarhus og Herning.

Banekalender for perioden 1. april 2024 – 30. november 2024 kan ses her:

SILKEBORG BANERNE

Se banekalenderen ovenfor, da sløjferne skifter.

Særlige forhold:

Der spilles på sommergreens, fra normale teesteder og der er ingen restriktioner.

Hunde skal altid være i snor på golfbanens område.
Monobuggy (2 hjul) er aldrig tilladt.
Buggy kørsel er tilladt på Silkeborg banen.

Ved frost spilles der efter Vinterregler

RY BANERNE

Særlige forhold:

Der spilles på sommergreens, fra normale teesteder og der er ingen restriktioner.

Hunde skal altid være i snor på golfbanens område.
Monobuggy (2 hjul) er aldrig tilladt.
Buggy kørsel er tilladt på AVK 18 hullers banen.
Buggy kørsel er tilladt på pay and play banen.

Ved frost spilles efter Vinterregler

VEST-ØST

9H SLØJFE

SYD-VEST

18-HULSBANEN RY

ØST-SYD

PAY & PLAY

Praktisk info

til en god oplevelse med sikkerhed

 • Book og bekræft altid din tid via Golfbox, og tjek altid på Golfbox eller på skærmene i klubhuset, om der er arrangementer eller andre baneblokeringer. Der bliver IKKE sat reservationsskilte på 1. tee i tilfælde af baneblokering.
 • 18 hullers baner er forbeholdt spillere der spiller alle 18 huller. Spil venligst på 9-hullers bane, hvis du ikke har intensioner om at spille 18.
 • Start aldrig på hul 10 uden forudgående aftale med sekretariatet.
 • Der gives ikke længere dispensation til brug af monobuggy (på 2 hjul). De som før maj 2021 har modtaget skriftlig dispensation på baggrund af helbred, vil fortsat kunne anvende monobuggy i det omfang det i øvrigt tillades at køre lejede buggies (på 4 hjul). Brug af andre buggies end klubbens egne kræver særlig tilladelse.
 • Find lokalregler her på sitet under hver bane, samt på opslag i klubhus. Vær særligt opmærksom på miljøsensitive områder i Silkeborg.
 • Benyt GolfMore app´en til at trække bolde på driving range. For link til download og priser til driving range – se her
 • 5-bolde er ikke tilladt

Silkeborg Ry Golfklub har opstillet 3 hjertestartere i alt på Silkeborg

Hjertestarterne på Silkeborgbanen er placeret:

 1. I klubhuset – i entreen.
 2. I skovhytten mellem VEST 7 og SYD 8
 3. I toiletbygningen mellem SYD 4 og ØST 6 – herretoilettet.

Tordenvejr – er ikke golfvejr!

Golf og tordenvejr er en dårlig blanding, og en potentiel livsfarlig situation. Enkelstående træer, berøring af metalgenstande, den åbne plads og skovbrynet er alle elementer, som ubetinget bør undgås i tordenvejr.

Orientér dig om vejret og risiko for torden inden du starter din golfrunde, og vis agtpågivenhed ved optræk til tordenvejr.

Det er således spillerens eget ansvar om man starter en golfrunde når vejrudsigten melder risiko for tordenvej. Og ALTID spillerens eget ansvar at søge i sikkerhed i tilfælde af tordenvejr. Afvent IKKE signalhorn eller lignende advarsel fra klubben. Det er hverken klubbens, medarbejderes eller frivilliges ansvar!

Evt. signalhorn kan anvendes af turneringsleder ifm. turneringer, og bør i givet fald altid respekteres.

Gode råd er ingen garanti

Gode råd og simple huskeregler er INGEN GARANTI, men overholder du disse, kan du med stor sandsynlighed spille din runde færdig når uvejret er drevet forbi:

 • Gå væk fra dit golfudstyr, da det virker som elektrisk leder
 • Hold dig væk fra høje træer og master
 • Lynet er ca. 1 km. væk for hver 3 sekunder der går imellem lyn og torden.
 • Er der 5-10 sekunder imellem lyn og torden er situationen farlig, og der bør straks søges ly i klubhuset. NB: Golfbiler er ikke sikret mod lyn, ligesom man ikke er væsentligt bedre sikret i de 8 shelters på Silkeborg-banen. Klubhuset eller en rigtig bil er de sikreste steder at opholde sig.
 • Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og torden er situationen meget farlig (lynet er mindre end 2 km. væk) ! Kan du ikke nå i ly, sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Gør dig så lille som mulig, luk øjnene og åben munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat at den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.
 • Vi anbefaler alle golfspillere at hente App’en BlitzortungLive, eller anden tilsvarende App, hvor du kan følge lynnedslag i dit område via din mobil. Følgende hjemmeside kan også anbefales til PC: http://www.lightningmaps.org

Greenfee refunderes som udgangspunkt ikke som følge af vejrmæssige afbrydelser. Runden vil som oftest kunne genoptages umiddelbart efter at tordenvejret er drevet over.

Den 2. april 2014 slog lynet pludseligt ned på syd 2. på Silkeborg Ry Golfklubs bane i Silkeborg. Gerhard Müller der her sunder sig på billedet var en af de spillere, der var tættest på det lynnedslag der sendte store dele af en træstamme ud midt på fairway og elektriske strømninger igennem Gerhard – som heldigvis overlevede uden varige men. Foto: Jens Anker Tvedebrink.

God service på og udenfor banen

I gamle dage hed det ’Banekontrol’ og havde det primære formål at sikre, at ingen snød sig på banen uden at betale. I dag hedder det ’Baneservice’ med vægt på ordet service. Om end tjek af spillernes betaling stadig er en del af opgaverne, så er det overordnede formål i dag at sikre alle spillere den bedst mulige golfoplevelse!

De mange frivillige som hjælper til i Baneservice gør således en stor forskel og bidrager til at spillere på vores baner undgår dårlige oplevelser. Følg derfor altid smil og anvisninger fra Baneservice.

I Silkeborg Ry Golfklub ønsker vi at:

 1. Gæstespillere skal føle sig velkomne og alle spillere skal have en god oplevelse.
 2. Tidsbestillingen igennem GolfBox skal give mulighed for, at flest mulige kan bestille tid.
 3. Spillere på banen skal følge gældende regler og anvisninger og vise god etikette.

Det overordnede formål for Baneservice er at sikre alle spillere den bedst mulige golfoplevelse.

Starterfunktion assisterer med at:

 • Vejlede og hjælpe greenfee spillere ved indcheckning, på 1. teested mm.
 • Checke, at de startende spillere svarer til tidsbestillingerne
 • Sammenlægning af bolde med færre end 4 spillere

Følge spillet på banen og assistere med at:

 • Lokale regler overholdes herunder hensyn til naturen og miljøsensitive områder
 • Bagmærker bæres synligt
 • Der vises respekt for banen (rives i bunkere, riven placeres korrekt efter brug, nedslagsmærker rettes op, tørv lægges på plads og stampes, cigaretskodder og andet affald ikke smides på banen m.m.)

Følge flow på banen og hjælpe med til, at:

 • Hurtigere bolde lukkes igennem
 • Der lukkes igennem, når der ledes efter bold(e), og det sinker spillet
 • Og/eller anmode om at sætte spilletempo op
 • Sammenlægning af bolde med færre end 4 spillere

Reservation og sletning af tider i Golf Box

 • Medlemmer benytter login på skærmen ved godkendelse af starttid
 • Gæster skal benytte PROBOX24 automaten
 • Sletning af bestilt tid foretages senest dagen før, så tiden bliver ledig til en anden spiller
 • 2-bolde booker sig ind på andre 2-bolde i tidsrummet 08.00 – 17.00 alle dage, hvor der er travlhed på banen. Dette gælder især weekends, helligdage samt tirsdage og onsdage.

For at give et ensartet flow på banen og høj kapacitet:

Kan sekretariatet fra 2 dage før en travl spilledag samle eksempelvis 2-bolde sammen til 4-bolde – sådan at tidsbestillingen rykkes op til 1 tide frem eller 2 tider tilbage, hvorved der bliver ledige tider til 3- og 4-bolde, et bedre flow på banen, og en bedre samlet oplevelse for alle.

Husk at baneservice er til for dig – men også til for at andre skal have en god oplevelse. Følg derfor altid anvisninger fra Baneservice, så alle får den bedst mulige golfoplevelse.
Baneservice udfører et stort frivilligt arbejde for klubben og forventer en god tone og atmosfære på banen, herunder overholdelse af almindelig golf etikette.

Generelt om Handicapregulering

WHS Handicapsystemet kan være en jungle for den enkelte golfspiller at forstå sammenhængen af – men på DGU’s hjemmeside finder du en række relevante artikler om det nye handicapsystem.

Link til artikler om WHS Handicapsystemet for Golfspillere – klik her

I klubben har vi et handicapudvalg bestående af frivillige medlemmer, som er opdateret på de nyeste regler og er behjælpelige med indtastning af indleverede scorekort. For at begrænse arbejdsbyrden hos vores frivillige, opfordrer vi til at alle så vidt muligt selv foretager indtastning af scorekort via Golfbox.

Det er også handicapudvalget der tager stilling til eventuelle ønsker om skønsmæssigt regulering af handicap.

Selvregistrering af scorekort i Golfbox

Vi opfordrer alle til selv at foretage indtastning af scorekort i Golfbox. Derved får du hurtigt opdateret dit handicap og arbejdsbyrden hos vores frivillige minimeres. På forhånd tak.

Et par gode råd:

 1. Gør markøren opmærksom på, at det er vigtigt, at indberetningen bliver godkendt af denne
 2. Har du selv registreret dit scorekort, skal scorekortet ikke indleveres
 3. Scorekortet skal opbevares i 2 måneder hos spilleren selv for evt. kontrol fra Handicapudvalge

Indlevering af scorekort

Mange scorekort går i løbet af sæsonen gennem hænderne på de personer, der sørger for registrering af dit Handicap, men for at det hele skal være let og smertefrit for alle parter, er der nogle ting, som alle skal være opmærksom på:

Ved indlevering af scorekort er det en anden end dig selv, der skal se på scorekortet – derfor er det vigtigt, at alt er til at læse. Sørg for, at det på scorekortet tydeligt fremgår at:

 • Hvilken spiller afleverer kortet? – Navn og medlemsnummer
 • Hvilken dato runden er foregået
 • Hvilket Tee man spiller fra
 • Antal ekstra slag
 • Banens Handicapnøgle (Par-Slope-Course Rating)
 • Antal Stableford points – i alt

Ovenstående ting er specielt meget vigtigt, når runden er spillet på en udenlandsk bane, og derfor ikke maskinelt udskrevet, som det foregår på de fleste danske baner. Det er nu muligt selv at registrere runder spillet på udenlandsk bane.

Skønsmæssig regulering af handicap

Målet er at du skal have mest mulig glæde ud af golfen, samtidigt med at dit handicap skal være retvisende og fair overfor dig selv og dine med/modspillere. Indleverer du jævnligt scorekort, vil dit handicap løbende blive tilpasset dit faktiske standpunkt og i reglen være retvisende med de både store og små udsving som nu altid følger med i golfsportens natur.

Der kan dog være særlige årsager til at handicappet ikke længere svarer til din faktiske formåen, hvilket kan give anledning til frustration og manglende spillelyst. Eksempelvis som følge af en længere pause fra golfen, skade, sygdomsforløb eller simpelthen bare et vedvarende udsving i ens niveau. I disse tilfælde kan handicapudvalget foretage en skønsmæssig regulering af handicappet efter skriftlig ansøgning fra medlemmet indeholdende:

 • 3 seneste scorekort vedlagt
 • Begrundelse for ansøgningen
 • Eget forslag til nyt handicap.

Det er vigtige er, at spilleren igen får glæde ved at spille golf ved et mere retvisendes handicap.

Med venlig hilsen,
Handicapudvalget.