SILKEBORG-BANEN

SILKEBORG-
BANEN

Velkommen i bjørnens hule

I hjertet af Midtjylland

finder du én af Danmarks bedste golfbaner

De 27 huller i Silkeborg er nænsomt skåret ud i kuperet fyrreskov og er anerkendt af både medlemmer, greenfee-spillere og professionelle for banens internationale kvaliteter og en unik naturoplevelse.

Banen lægger bl.a. græs til European Tour turneringen Made in Denmark i 2018, foruden ECCO Touren og DIAC, og har tidligere været vært for EM for hold og mange andre store golfoplevelser.

Ryder Cup kaptajnen Thomas Bjørn har sin golfopvækst på Silkeborg-banen, som dengang bestod af 18 huller. Siden har klubbens æresmedlem haft indflydelse på udformning af flere af golfhullerne, som i dag udgør 27 huller på de tre sløjfer ØST, VEST og SYD.

De tre sløjfer roterer med ”ugens 18-hullers bane” og ”ugens 9-hullers bane”, så du altid kan glæde dig til en ny golfoplevelse.

I Silkeborg har du adgang til indspilsgreen, driving range og øvegreens samt indendørs trænings- og fitnesscenter, hvor du kan øve og perfektionere dit golfsving.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Bjørnens hule.

Hvad leder du efter?

Baneguide og fly-over

Her kan du forberede din næste store golfoplevelse i Silkeborg

Find oversigt over golfanlægget her

Fly-over Silkeborg

VÆLG SLØJFE OG HUL FOR DRONE FLYVNING OVER

Baneguide – når gode råd er billige

Den trykte baneguide indeholder opdaterede guider til banerne inkl. pro tips som hurtigt kan spare dig et par slag. Baneguiden kan købes enten i Proshopperne, på kontoret, eller i Probox24 automaterne og koster 30 kr.

Scorekort

Download scorekort her

Som gæst bekræfter du din tid i Probox24 automaten, som efterfølgende udskriver scorekort med dit handicap og antal tildelte slag.

Du kan også downloade scorekort her:

ENIIG-banen

Silkeborg: VEST-ØST

Unico-banen

SILKEBORG: SYD – VEST

Jyske bank-banen

SILKEBORG: ØST – SYD

De enkelte sløjfer

Tal & Tanker banen – ØST

9 huller ØST

Tal & Tanker banen – VEST

9 huller VEST

Tal & Tanker banen – SYD

9 huller SYD

Lokalregler

Generelle lokalregler på Silkeborg-banen

Se også opslag i klubhusets foyer

Lokale regler (Regel 1.3a og Afsnit 5C og8)

1. Markeringspæle/Plader/Afstribninger:

Hvid:
Out of Bounds (VEST 5 og VEST 6)

Blå: 
Areal under reparation

Rød:
Strafområde

Grøn Top:
Område med spilleforbud

Grøn pæl (Syd 3):
Markering af hvornår droppezone må bruges på SYD 3

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger

Træer med støttepæl(e) samt nybeplantninger med støttepæl og/eller net er ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter regel 16.1.

3. Spilleforbud (samt adgangsforbud)

Strafområdet, markeret med røde pæle med grøn top på ØST 2, ØST 8, SYD 2 og SYD 3, er et område med spilleforbud. Når en bold er i området med spilleforbud inden for strafområdet, må bolden ikke spilles, som den ligger og der skal tages lempelse efter Lokalregel 4. Hvis bolden er udenfor strafområdet, men naturlig stance er i strafområdet med spilleforbud, skal der tages lempelse med frit drop efter proceduren i Regel 16.1b.

4. Droppezone på ØST 2, ØST 8 og SYD 3

Hvis en bold er i strafområdet med spilleforbud på på ØST 2 og ØST 8, herunder når det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en bold, der ikke er fundet, blev liggende i strafområdet, skal spilleren enten:

  • Efter Regel 17.1d(1) spille en bold fra forrige sted (se Regel 14.6 for procedure), og tilføje ét strafslag eller
  • Placere den oprindelige bold eller en anden bold i droppezonen, og tilføje ét strafslag. Droppezonen er et lempelsesområde efter Regel 14.3.
  • Spilleren må ikke tage lempelse på flaglinjen eller sidelæns (Reglerne 17.1d (2) (eller 17.1d (3))

Det samme er gældende på hul SYD 3, såfremt en bold krydser ud i strafområdet med spilleforbud efter den grønne pæl (placeret ca. 15 meter før green). Måtten med droppezone er placeret på modsatte side af fairway. Hvis en bold krydser ud i strafområdet med spilleforbud før den grønne pæl på SYD 3, skal spilleren gå frem efter Regel 17.1e.

5. Tidsbesparende provisorisk bold i strafområde på ØST 2 og ØST 8

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet markeret med røde pæle og grøn top på ØST2 eller ØST 8, må spilleren (for at undgå unødige forsinkelser), i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 2 lempelsesmuligheder i lokalregel 4 (den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3). Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet skal der fortsættes med denne. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid ikke findes, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområdet – så skal spilleren fortsætte med den provisoriske. Hvis den oprindelige bold inden for 3 minutters søgetid findes i strafområdet – så kan spilleren vælge at fortsætte enten med den oprindelige bold, eller med den provisoriske bold

6. Kodeks for god opførsel – adgangsforbud

I områderne med spilleforbud hul ØST 2, ØST 8, SYD 2 og SYD 3, er der, som skiltet, tillige adgangsforbud. Spillere må således ikke betræde områderne for fx at hente en bold, eller spille en bold som ligger uden for området med spilleforbud. Overtrædelse kan evt. også medføre bortvisning.

7. Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out of bounds

Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter Standard lokalregel E-5 droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede out of bounds eller skønnes mistet. Fairway er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder. Lokalreglen gælder ikke når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted. Læs evt. uddybning i Standard lokalregel E-5.

8. Handicapregulering ved lejeforbedring fra 1. nov. til 30. april

Spilles der sommerbane (defineret ved “fra sommertee til sommergreen”) i vinterperioden d. 1. november til 30. april kan der ske handicapregulering selvom der spilles med lejeforbedring når bolden ligger i det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere.

9. Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil – tab af hul.

Slagspil – to straffeslag.

10. Midlertidige lokale regler

DGU’s midlertidige anbefalinger til Golf- og Handicapregler ifm. Covid-19 finder anvendelse, bortset fra afsnit vedr. bunkers (idet river forefindes og skal anvendes efter brug af bunker).

Se opslag i klubhus, hjemmeside og/eller på første tee.

Standard lokalregel E-5 fuld tekst
Når spillerens bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er out of bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:
Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):
To skønnede referencepunkter:
A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
• Være kommet til at ligge stille på banen, eller
• Senest krydsede banens ydre grænse på vej out of bounds.
B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men
ikke nærmere hullet end dette. I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af
fairwayen, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til
fairwayhøjde eller lavere.
Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter: Overalt mellem:
• En linje fra hullet gennem bold-referencepunkt et (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
• En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).
Men med disse begrænsninger:
Grænser for placering af lempelsesområde:
• Skal være i det generelle område og
• Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.
Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:
• Den oprindelige bold, der blev mistet eller er out of bounds, er ikke længere
i spil, og må ikke spilles.
• Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel
6.3b).
Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:
• Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
• Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).
En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er out of bounds.
Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.
Forklaring med billeder på DGU’s hjemmeside her.

Vinterbaneregler på Silkeborg-banen

Generelt om vinterregler i Silkeborg

“Hold dig på måtten – har du ingen måtter, så brug kun din putter”.
– Læs vinterregler for Silkeborg her, og læs altid lokalregler i klubhus.
– Bemærk særligt: Der SKAL medbringes og spilles fra måtte fra tee til green. Måtter kan købes i shoppen for 50,- kr. /stk.
– Der må ikke benyttes golfbiler.

2. Teestedet

Du skal slå ud mellem teestedsmarkeringerne, men vælger her selv om udslaget foretages fra måtte eller græs.

3. Slag fra måtte på fairway, semirough mv.

På fairway, i semirough, på fringe (forklædet) og på green skal der, såfremt alt andet end putter benyttes, slås fra måtte. Spilleren skal medbringe og benytte egen måtte. 
Klippede stier i skoven betragtes som en del af roughen.
Måtten skal placeres inden for 15 cm (scorekorts bredde) – dog ikke tættere flaget. Det er tilladt at rense sin bold før den placeres.

Manglende brug af måtte kan medføre bortvisning. Måtter kan købes i shoppen for 50 kr.

4. Bunkers

Alle bunkers betragtes som Waste Area hvor du, uden strafslag, har følgende to muligheder:
– Spille bolden som den ligger
– Lægge op i bunkeren inden for 15 cm  – dog ikke tættere på flaget.

5. Indhegnede områder (snore)

For at skåne greens og specielt fugtige områder på banen, har greenkeeperne sat snore op for at styre vores færden på banen. Hvis bolden ligger i et område, der er afgrænset af snore, gælder følgende regler:

– Du skal som udgangspunkt spille din bold som den ligger(se punktet: Slå fra måtte)
– Du må dog ikke spille bolden, hvis den ligger på eller din stance er, på sommergreens eller på sommerteesteder. Her skal du, uden straf, droppe bolden nærmeste vej ud af greenen/teestedet – dog ikke tættere på flaget -“ uanset om droppestedet er på klippet græs, i høj rough eller i en bunker.

BILLEDGALLERI

Golf skal opleves

Følesen af at slå det perfekte drive eller sænke det afgørende putt kan ikke fanges på kamera. Golf skal opleves i harmoni med naturen. Imens du glæder dig til din næste golfoplevelse er her nogle fotos fra Silkeborg-banen.