SILKEBORG-BANEN

SILKEBORG-
BANEN

Velkommen i bjørnens hule

I hjertet af Midtjylland

finder du én af Danmarks bedste golfbaner

De 27 huller i Silkeborg er nænsomt skåret ud i kuperet fyrreskov og er anerkendt af både medlemmer, greenfee-spillere og professionelle for banens internationale kvaliteter og en unik naturoplevelse.

Banen lægger bl.a. græs til European Tour turneringen Made in Denmark i 2018, foruden ECCO Touren og DIAC, og har tidligere været vært for EM for hold og mange andre store golfoplevelser.

Ryder Cup kaptajnen Thomas Bjørn har sin golfopvækst på Silkeborg-banen, som dengang bestod af 18 huller. Siden har klubbens æresmedlem haft indflydelse på udformning af flere af golfhullerne, som i dag udgør 27 huller på de tre sløjfer ØST, VEST og SYD.

De tre sløjfer roterer med ”ugens 18-hullers bane” og ”ugens 9-hullers bane”, så du altid kan glæde dig til en ny golfoplevelse.

I Silkeborg har du adgang til indspilsgreen, driving range og øvegreens samt indendørs trænings- og fitnesscenter, hvor du kan øve og perfektionere dit golfsving.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Bjørnens hule.

Hvad leder du efter?

Baneguide og fly-over

Her kan du forberede din næste store golfoplevelse i Silkeborg

Find oversigt over golfanlægget her

Fly-over Silkeborg

VÆLG SLØJFE OG HUL FOR DRONE FLYVNING OVER

Baneguide – når gode råd er billige

Den trykte baneguide indeholder opdaterede guider til banerne inkl. pro tips som hurtigt kan spare dig et par slag. Baneguiden kan købes enten i Proshopperne, på kontoret, eller i Probox24 automaterne og koster 30 kr.

Scorekort

Download scorekort her

Som gæst bekræfter du din tid i Probox24 automaten, som efterfølgende udskriver scorekort med dit handicap og antal tildelte slag.

Du kan også downloade scorekort her:

ENIIG-banen

Silkeborg: VEST-ØST

Nykredit-banen

SILKEBORG: SYD – VEST

Jyske bank-banen

SILKEBORG: ØST – SYD

De enkelte sløjfer

Tal & Tanker banen – ØST

9 huller ØST

Tal & Tanker banen – VEST

9 huller VEST

Tal & Tanker banen – SYD

9 huller SYD

Lokalregler

Generelle lokalregler på Silkeborg-banen

Se også opslag i klubhusets foyer

Lokale regler (Regel 33-8)

1. Markeringspæle/Plader/Afstribninger:

Hvid:
Out of Bounds (VEST 5 og VEST 6)

Blå: 
Areal under reparation

Blå med sort top:
Areal under reparation – spilleforbud

Rød:
Parallel vandhazard

Gul:
Vandhazard

Rød el. gul med grøn top:
Miljøsensetiv hazard med spille- og adgangsforbud

Grøn:
Markering af hazardområde med tilhørende droppezone (SYD 3)

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger

Med støttepæl og/eller net, betragtes som ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 24-2.

3. Der må benyttes udstyr til afstandsmåling

Decision 14-3/0.5.
Ved spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge afstandsmåler. Hvis en spiller, under fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillet (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, temperatur mv.), er dette et brud på regel 14-3. Det er således kun tilladt at måle afstand, men ikke forbudt at en benytte eller medbringe en afstandsmåler (f.eks. smartphone) der kan måle andet end afstand. Man må blot ikke anvende andre funktioner end afstandsmåling. Overtrædelse af denne lokalregel: Diskvalifikation.

4. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.


5. Bolde i miljøsensitiv vandhazard Øst2, Øst8 og Syd3

Hvis en bold berører, ligger i eller er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8, eller hvis en bold krydser ud i den miljøsensitive vandhazard efter den grønne pæl (placeret 15 meter før green) på hul SYD 3, skal en ny bold, mod et straffeslag, spilles enten fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået (Regel 27-1) eller fra måtte i droppezone. Bolden skal placeres på måtten. De øvrige muligheder i Regel 26-1 må ikke benyttes.
Hvis en bold krydser ud i vandhazarden før den grønne pæl på SYD 3, skal spilleren gå frem efter en af de tre muligheder i regel 26.1 mod et straffeslag.

6. Stance i den miljøsensitive vandhazard Øst2, Øst8 og Syd3

Det er ikke tilladt at tage sin stance i den miljøsensitive vandhazard på ØST 2, ØST 8 og SYD 3 (før den grønne pæl). Er bolden her kommet til hvile throug the green et sted hvor spillerens stance eller tilsigtede sving berører den miljøsensitive hazard skal bolden droppes uden straf inden for én køllelængde af det nærmeste punkt på banen, som er a) udenfor den miljøsensitive hazard b) ikke er nærmere hullet og c) ikke er på green iht. tillæg 1A 2.afsnit 3a.

7. Tvivl om tabt bold i vandhazard Øst2 og Øst8

Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8, må spilleren (for at undgå unødige forsinkelser) spille en anden bold provisorisk efter én af mulighederne i lokalregel 5. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. 
Hvis den oprindelige bold er i vandhazarden, bliver bolden, der er spillet provisorisk, til bolden i spil.

8. Handicapregulering fra 1. nov. til 30. april

Spilles der sommerbane i vinterperioden d. 1. november til 30. april (sommerbane defineret ved “fra sommertee til sommergreen”), kan der ske handicapregulering selvom der spilles med lejeforbedring (dvs. oplæg på tætklippede græsarealer i fairwayhøjde eller lavere). Dette gælder både på Silkeborg og Ry banerne.

9. Straf for overtrædelse af lokal regel

Hulspil – tab af hul. Slagspil – to straffeslag.

10. Midlertidige lokale regler

Se opslag i klubhus, hjemmeside og/eller på første tee. 

Vinterbaneregler på Silkeborg-banen

Generelt om vinterregler i Silkeborg

“Hold dig på måtten – har du ingen måtter, så brug kun din putter”.
– Læs vinterregler for Silkeborg her, og læs altid lokalregler i klubhus.
– Bemærk særligt: Der SKAL medbringes og spilles fra måtte fra tee til green. Måtter kan købes i shoppen for 50,- kr. /stk.
– Der må ikke benyttes golfbiler.

2. Teestedet

Du skal slå ud mellem teestedsmarkeringerne, men vælger her selv om udslaget foretages fra måtte eller græs.

3. Slag fra måtte på fairway, semirough mv.

På fairway, i semirough, på fringe (forklædet) og på green skal der, såfremt alt andet end putter benyttes, slås fra måtte. Spilleren skal medbringe og benytte egen måtte. 
Klippede stier i skoven betragtes som en del af roughen.
Måtten skal placeres inden for 15 cm (scorekorts bredde) – dog ikke tættere flaget. Det er tilladt at rense sin bold før den placeres.

Manglende brug af måtte kan medføre bortvisning. Måtter kan købes i shoppen for 50 kr.

4. Bunkers

Alle bunkers betragtes som Waste Area hvor du, uden strafslag, har følgende to muligheder:
– Spille bolden som den ligger
– Lægge op i bunkeren inden for 15 cm  – dog ikke tættere på flaget.

5. Indhegnede områder (snore)

For at skåne greens og specielt fugtige områder på banen, har greenkeeperne sat snore op for at styre vores færden på banen. Hvis bolden ligger i et område, der er afgrænset af snore, gælder følgende regler:

– Du skal som udgangspunkt spille din bold som den ligger(se punktet: Slå fra måtte)
– Du må dog ikke spille bolden, hvis den ligger på eller din stance er, på sommergreens eller på sommerteesteder. Her skal du, uden straf, droppe bolden nærmeste vej ud af greenen/teestedet – dog ikke tættere på flaget -“ uanset om droppestedet er på klippet græs, i høj rough eller i en bunker.

BILLEDGALLERI

Golf skal opleves

Følesen af at slå det perfekte drive eller sænke det afgørende putt kan ikke fanges på kamera. Golf skal opleves i harmoni med naturen. Imens du glæder dig til din næste golfoplevelse er her nogle fotos fra Silkeborg-banen.