CORONA – SÅDAN FORHOLDER GOLFKLUBBEN SIG

 In Formanden, Kontor, Medlemsinfo, Nyheder

Corona Update 1/3-2021: Proshop åbner og forsamlingsloft ifm. udendørs idræt hæves til 25 personer.

Udviklingen er nu igen positiv, og der åbnes langsom op for flere muligheder med de seneste lempelser fra 1. marts. For golfsporten har det primært betydning for åbning af proshop og bedre mulighed for afvikling af turneringer. Se DGU’s opdaterede anbefalinger her. Der skal stadig holdes afstand, sprittes af osv., ligesom klubhus, kontor og café fortsat vil være lukket, foreløbigt frem til og med 5. april. Golfspillet kan stadig dyrkes stort set som normalt, men de nuværende restriktioner betyder bl.a. følgende særlige forhold:

 • Forsamlingsforbud på max. 25 personer ifm. udendørs idræt og golf, gælder bl.a. ifm. afvikling af golfturneringer og træning, at der på intet tidspunkt må forsamles flere end 25. Bemærk at loftet stadig er max. 5 personer på terrasser, p-plads og andre områder, når det ikke er ifm. faktisk udøvelse af idræt.
 • Hold afstand til hinanden, min. 2 meter – også på golfbanen.
 • Udendørs træning og undervisning med Pro er mulig, driving range er åben.
 • Pro-Center inkl. fitness og Simulator er lukket. Dog åbent for professionelle atleter, DGU’s landshold og fysioterapeutisk behandling og træning med Golfklinikken.
 • Proshop er åben – se åbningstider her. Husk mundbind og afspritning.
 • Café Greenhouse er lukket, dog vil der ved høj aktivitet på golfbanen, og når det i øvrigt er muligt, være pølsevogn åben for take away (Ry fra 1/3, Silkeborg fra 16/3).
 • Klubhus har kun adgang til toilet og locker samt mulighed for tjek-in på skærme – Mobil App anbefales. Her gælder forsamlingsloft på max 5 (også udendørs på terrasse). Husk brug af mundbind indendørs.
 • Kontor og administration er lukket, bortset fra møder, også selvom der kan være personale tilstede. Kontakt kun på telefon og mail.

Generelt har golfspillerne været rigtigt gode til at overholde de mange nye regler, og det er helt afgørende at alle fortsætter hermed. Nedenfor bedes du derfor læse de særlige regler og retningslinjer, som vil være gældende for spil og træning i Silkeborg Ry Golfklub:

KLUBHUS OG CAFÈ:

 • Pt. kun adgang til foyer, toiletter og lockerrum. Indendørs SKAL alle bruge mundbind.
 • Benyt håndsprit ved indgange og overhold afstandskrav på 2 meter.
 • Forsamlingsforbud af grupper over 5 er gældende her. Også på terrassen og P-plads.
 • Min. 2 meters afstand til hinanden – vis hensyn.
 • Toiletter rengøres jævnligt, men al anvendelse er på eget ansvar.
 • Omklædning og badefaciliteter er lukkede.
 • Vis hensyn og hjælp de ansatte ved at rydde op efter dig selv – på forhånd tak.

SPIL PÅ BANEN:

 • Din golftid skal altid bookes og bekræftes. Vi anbefaler at tjekke ind og føre scorekort på mobil app, men touchskærme er åbne til nødbrug. No Show er No Go.
 • Vi anbefaler scorekort via mobil, men scorekort kan også printes ved check in på touchskærm. Du kan beregne spillehandicap her: Silkeborg og Ry.
 • Vi anbefaler at medbringe og anvende håndsprit på runden, samt at benytte handske eller håndklæde på berøringsflader.
 • Din egen pitchfork kan ikke smitte dig – ret dine nedslagsmærker op, og gerne et par ekstra. Det gælder også på vintergreens.

GENEREL CORONA ETIKETTE:

 • Få faste spillemakkere anbefales, så du kan overholde kun at se 5 personer ud over egen husstand.
 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere
 • Hold minimum 2 meters afstand til ansatte og frivillige, og efterlev deres anvisninger
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres udstyr. Giv ikke hånd eller kram efter golfrunden.
 • Begræns berøring af kontaktpunkter som berøres af mange.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • Host / nys i ærme og undgå berøring af øjne, næse og mund
 • Bemærk Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko.
 • Generelt forsamlingsforbud af grupper over 5 personer (udendørs idræt undtaget)

BRUG AF TRÆNINGSFACILITETER:

 • Fyisoterapeutisk behandling og træning sammen med vores dygtige golf fysioterapeut Jakob Holst er stadig mulig som du plejer, forudsat at du har en fysisk skavank som via træningen kan forebygges eller genoptrænes. Vurderingen heraf foretages af fysioterapeuten og journalføres. Fysioterapeut skal være tilstede og lukker dig ind, book tid hos Jakob ved Golfklinik Danmark, booking på tlf. 28354851.
 • Fitness Center – PT. LUKKET: Max 10 i fitness område (undervisere har fortrinsret). Ingen krav om mundbind under udøvelse af idræt, heller ikke imellem brug af maskiner. Dog skal bruges mundbind ved ophold i venteområde eller såfremt man ikke deltager i idrætsaktivitet. Bemærk at fitnesscenter alene er for SRG-medlemmer (medbring ikke gæster) og ofte er optaget af holdtræning med Golfklinikken mandag eftermiddag/aften, hvorfor lokalet ofte vil være fuldt optaget på mandage pga. antalsbegrænsning.
 • Indendørs træning og Simulator – PT. LUKKET: Max 8 i trænings område (undervisere og brugere af simulator har altid fortrinsret) . Ingen krav om mundbind under udøvelse af idræt, heller ikke imellem brug af maskiner.
 • Pro-Center generelt PT. LUKKET: Afsprit hænder før, under og efter, og anvend rengøringssprit til maskiner efter brug. Ryd op efter dig selv og følg skiltning i centeret. Mundbind skal bruges ved ophold i venteområde eller såfremt man ikke deltager i idrætsaktivitet.
 • Indspilsgreen i Silkeborg: Brug kun egne bolde på indspilgreen, ingen range bolde tak. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Driving range: Sprit af før og efter brug af boldmaskine og spande til range bolde. Særskilt område vil være forbeholdt Pro med elever.
 • Hold 2 meters afstand til andre spillere.
 • Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet af grupper over 25 personer.
 • Følg altid skiltning og personalets anvisninger.

GOLFTRÆNING MED PRO:

 • Udendørs undervisning med pro er mulig.
 • Indendørs træning frem til 5. april er AFLYST eller erstattet af udendørs træning. Kontakt din pro.
 • Mødested på rangen (Overdækningen i Silkeborg og boldmaskinen i Ry)
 • Der holdes minimum 2 meters afstand
 • Bliv hjemme hvis du er utryg, syg, har symptomer eller forøget risiko grundet anden sygdom.
 • Der vil ved undervisning kunne benyttes håndsprit løbende og Proen vil sørge for diverse udstyr til udlån eller boldspande mv. er rengjort imellem lektionerne.

TURNERINGER OG KLUBBER-I-KLUBBEN:

 • Der bør ikke afvikles turneringer hvor der er er risiko for at forsamlingsforbud på max 25 ikke kan overholdes.
 • Forsamlingsforbud er gældende, pt. max. 25 personer ifm. udendørs idræt herunder golf.
 • Turneringer med flere deltagere end tilladt iht. forsamlingsforbud skal enten 1) afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres, eller 2) Med gunstart i grupper der hver især overholder forsamlingsforbudet og holdes effektivt adskilt fysisk (fx. ankommer forskudt og spiller på hver sin sløjfe) og personelt (må ikke skifte gruppe eller konkurrere/dele score på tværs af grupperne).
 • Velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger kan kun finde sted i det omfang det overholder forsamlingsforbuddet.
 • Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør så vidt muligt foregå online og foretages af turneringsledelsen. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Registrering af scores bør så vidt muligt foregå online til turneringsledelsen, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen.
 • Nærmest Flaget, Længste Drive og tilsvarende kan ikke afholdes. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Fx ved Golfbox’ Spiller-scoreindtastning, SMS til turneringsledelsen, foto af hjemmeprintede scorekort eller andre kreative løsninger. Foretages af turneringsledelsen. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Lyn/Torden: Ved lyn eller torden skal alle der er ankommet i egen bil søge i egen bil. Golfspillere uden bil må søge i klubhuset som nødforanstaltning. Her skal spillerne overholde afstandsregler med min. 1 meter til hinanden.

Pas godt på jer selv og respekter anvisningerne. Så normaliseres golfspillet hurtigere. Manglende overholdelse kan medføre tilbagefald til strammere regler, hvorfor uhensigtmæssig adfærd vil kunne medføre bortvisning eller mistet spilleret for den enkelte.

Vær opmærksom på følgende øvrige tiltag og ændringer – OPDATERES LØBENDE:

Restaurant og Café:
PT. LUKKET frem til og med 5. april. Vi håber at kunne åbne herefter. I mellemtiden har vi anskaffet pølsevogne til Take Away i Ry fra 1/3 og Silkeborg fra 16/3. Disse vil være åbne og bemandede når vi har mulighed herfor, og når aktivitetsniveauet på golfbanen berettiger hertil således at åbning vurderes rentabel. Når vi åbner helt får vi brug for din fulde støtte. Du støtter klubben hver gang du handler. Læs mere her

Kontor og administration:
Er pt. lukket frem til og med 5. april – begræns kontakt til telefon og mail. Arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter er ikke omfattet af krav om mundbind, men der er generel anbefaling om så vidt muligt at arbejde hjemmefra. Service og personlig betjening vil derfor være begrænset, men telefon vil være åben i normal åbningstid og iøvrigt henvises til mail kontakt via telefon og mail welcome@srgolf.dk. Undgå unødige personlige henvendelser, og hold afstand (min. 2 meter). På forhånd tak.

Golfbaner og greenkeeping
Bl.a. pga. Corona situationen har greenkeeperne i en lang periode været underbemandede. Derfor er det stadig primær fokus på kerneopgaver, og manglende ressourcer til at kræse om de små detaljer, rough og lign. Hjælp som altid greenkeeperne ved at lægge turfs på plads, rette nedslagsmærker op og rydde op efter dig selv. Vis hensyn og hold Corona-afstand til de ansatte, så de trygt kan passe din golfbane.

ProShoppen:
Ny forpagter MitGolfudstyr åbnede 1. marts. Åbningstider findes her, husk mundbind og afspritning.

Turneringer og møder:
Frivillige udvalg har pt. ikke mulighed for at afholde møder i klubhuset. Personale kan afholde møder, kundemøder og lign.

Øvrigt:
Som forening har vi som alle andre i samfundet et fælles ansvar for at efterleve anbefalinger fra myndighederne. Det kommer naturligvis meget ubelejligt, men vi bør alle tage det seriøst og ikke løbe unødvendig risici. Der er stadig risiko for yderligere stramninger, men på sigt også endnu flere lempelser om alt går vel. Således er vi golfspillere selv med til at påvirke hvor hurtigt tingene normaliseres. Vi håber derfor på fuld forståelse, opbakning og fortsat godt sammenhold blandt klubbens medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere. Derved kan vi forhåbentligt snart vende tilbage til normal gænge. Vi følger derfor situationen nøje, og vil løbende opdatere her på siden. Også i golfklubben står vi sammen ved at holde afstand.

Mvh. Administration & Bestyrelse
v/ Mads Faber & Poul Hansen