CORONA – SÅDAN FORHOLDER GOLFKLUBBEN SIG

 In Formanden, Kontor, Medlemsinfo, Nyheder

Corona Update 3/11: Forsamlingsforbud strammet til max. 10 samt krav om mundbind når stående indendørs.

Den positive udvikling i så vel samfund som golfspillernes corona-adfærd, betyder at DGU løbende har lempet og tilpasset anbefalingerne, så vi i det store hele kan dyrke golf som normalt. Det kan vi stadig. Den seneste tids smittestigning har dog medført lovmæssige stramninger ift. forsamlingsforbud og mundbind ved ophold på offentligt tilgængelige steder, herunder i klubhuse mv. Læs DGU’s nyeste anbefalinger her. Det betyder bl.a.

 • Fra den 26. oktober sænkes Forsamlingsforbud til 10 personer. Det skærpede forsamlingsforbud gælder foreløbigt i fire uger, og har bl.a. betydning for afvikling af turneringer og større grupper. Dog gælder fortsat et forsamlingsforbud på 50 personer for børn og unges idrætsaktiviteter.
 • Fra den 29. oktober udvides krav om brug af mundbind indendørs til også at omfatte offentligt tilgængelige faciliteter såsom ved tjek-in i klubhus, proshop, omklædningsfaciliteter og bagrum. Dog ikke når man sidder ned, hvor mundbind kan tages af (samme regler som i caféen). Husk at du både kan booke tid, bekræfte tid og føre scorekort via Golfbox App. Din golftid skal altid bookes og bekræftes.
 • Du behøver IKKE mundbind under spil/træning i ProCenteret, heller ikke imellem brug af maskinerne jf. præcisering fra Kulturministeriet. Mundbind skal dog bæres ved ophold i venteområde, eller såfremt man ikke aktivt deltager i idrætsaktiviteten.
 • Max 10 personer i fitnesscenter + Max 8 personer i golftræning/simulator område (undervisere med deres kursister samt brugere af simulator har altid fortrinsret). Følg skiltning og vis hensyn. Bemærk at fitnesscenter ofte er optaget af holdtræning med Golfklinikken mandag eftermiddag/aften, hvorfor lokalet ofte vil være fuldt optaget på mandage pga. antalsbegrænsning.

Både vi og DGU vurderer at der pt. kan afvikles almindeligt golfspil med løbende start som hidtil med flere end 10 deltagere på banen, såfremt der på intet tidspunkt forsamles flere end 10 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads.

STØT FORSTAT golfklubbens Café Greenhouse i Ry og Silkeborg. Caféen er både klar med TAKE AWAY og den sædvanlige gode servering i caféen, hvor mundbind skal bæres når man står/går. Mundbind kan tages af når man sidder ned. Mange har heldigvis opdaget, at det slet ikke er så bøvlet – så kig ind forbi. Tak for støtten. Læs mere her.

Generelt har golfspillerne været rigtigt gode til at overholde de mange nye regler, og det er helt afgørende at alle fortsætter hermed. Nedenfor bedes du derfor læse de særlige regler og retningslinjer, som vil være gældende for spil og træning i Silkeborg Ry Golfklub:

KLUBHUS OG CAFÈ:

 • Begge er åbne. Benyt håndsprit ved indgange og overhold afstandskrav på 1 meter.
 • Indendørs SKAL alle bruge mundbind, hvis IKKE du sidder ned (gælder ikke børn under 12 år). Mundbind kan tages af når man sidder ned.
 • Forsamlingsforbud af grupper over 10 er også gældende her.
 • Min. 1 meters afstand. Flyt ikke stole tættere sammen end 1 meter. Manglende overholdelse af afstandskrav i restauranter kan medføre bødeforlæg.
 • Toiletter rengøres dagligt, men al anvendelse er på eget ansvar.
 • Omklædning og badefaciliteter er åbne på eget ansvar. Lånehåndklæder er midlertidigt fjernet (medbring selv)
 • Vis hensyn og hjælp de ansatte ved at rydde op efter dig selv – på forhånd tak.

SPIL PÅ BANEN:

 • Din golftid skal altid bookes og bekræftes enten i mobil app eller på touchskærm. No Show er No Go.
 • Vi anbefaler scorekort via mobil, men scorekort kan også printes ved check in på touchskærm. Du kan beregne spillehandicap her: Silkeborg og Ry.
 • Der kan spilles EDS-runder med handicap regulering. Alle scorekort skal indtastes og bekræftes i Golfbox.
 • Hulkopperne er foret, så en bold i hullet kan samles op uden at berøre hulkanten. Undlad at berøre hulkanten eller foring.
 • Der er åbnet for vandposter på banen, ligesom boldvaskere og river er tilbage igen (husk at rive efter fodspor i bunkers). Vi anbefaler at medbringe og anvende håndsprit på runden, samt at benytte handske eller håndklæde på berøringsflader.
 • Banetoiletter er åbne i Silkeborg på eget ansvar. I Ry henvises til klubhuset.
 • Buggies og trolleys kan anvendes (sprit forefindes i kølerum til egen afrensning).
 • Din egen pitchfork kan ikke smitte dig – ret dine nedslagsmærker op, og gerne et par ekstra!

GENEREL CORONA ETIKETTE:

 • Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme
 • Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere
 • Hold minimum 1 meters afstand til ansatte og frivillige, og efterlev deres anvisninger
 • Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres udstyr. Giv ikke hånd eller kram efter golfrunden.
 • Begræns berøring af kontaktpunkter som berøres af mange.
 • Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 • Host / nys i ærme og undgå berøring af øjne, næse og mund
 • Bemærk Sundhedsstyrelsens anbefalinger for personer i øget risiko.
 • Generelt forsamlingsforbud af grupper over 10.

BRUG AF TRÆNINGSFACILITETER:

 • Fitness Center: Max 10 i fitness område (undervisere har fortrinsret). Ingen krav om mundbind under udøvelse af idræt, heller ikke imellem brug af maskiner. Dog skal bruges mundbind ved ophold i venteområde eller såfremt man ikke deltager i idrætsaktivitet. Bemærk at fitnesscenter ofte er optaget af holdtræning med Golfklinikken mandag eftermiddag/aften, hvorfor lokalet ofte vil være fuldt optaget på mandage pga. antalsbegrænsning.
 • Træning og Simulator: Max 8 i trænings område (undervisere og brugere af simulator har altid fortrinsret) . Ingen krav om mundbind under udøvelse af idræt, heller ikke imellem brug af maskiner.
 • ProCenter generelt: Afsprit hænder før, under og efter, og anvend rengøringssprit til maskiner efter brug. Ryd op efter dig selv og følg skiltning i centeret. Mundbind skal bruges ved ophold i venteområde eller såfremt man ikke deltager i idrætsaktivitet.
 • Indspilsgreen i Silkeborg: Max 10 spillere på indspilgreen ad gangen. Brug kun egne bolde på indspilgreen, ingen range bolde tak. Pro med elever har ALTID fortrinsret.
 • Driving range: Sprit af før og efter brug af boldmaskine og spande til range bolde. Særskilt område vil være forbeholdt Pro med elever.
 • Hold 1 meters afstand til andre spillere.
 • Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet af grupper over 10 personer.
 • Følg altid skiltning og personalets anvisninger.
 • Behandling og træning med vores dygtige golf fysioterapeut Jakob Holst (Golfklinik Danmark, booking på tlf. 28354851) aftales forud på telefon. Fysioterapeut og undervisere med deres kunder har fortrinsret.

GOLFTRÆNING MED PRO:

 • Mødested på rangen (Overdækningen i Silkeborg og boldmaskinen i Ry)
 • Der holdes minimum 1 meters afstand
 • Bliv hjemme hvis du er utryg, syg, har symptomer eller forøget risiko grundet anden sygdom.
 • Der vil ved undervisning kunne benyttes håndsprit løbende og Proen vil sørge for diverse udstyr til udlån eller boldspande mv. er rengjort imellem lektionerne.

TURNERINGER OG KLUBBER-I-KLUBBEN:

 • Forsamlingsforbud er gældende, pt. max. 10 personer (50 ved børn og unge under 21 år).
 • Turneringer med flere deltagere end tilladt iht. forsamlingsforbud skal enten 1) afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres, eller 2) Med gunstart i grupper der hver især overholder forsamlingsforbudet og holdes effektivt adskilt fysisk (fx. ankommer forskudt og spiller på hver sin sløjfe) og personelt (må ikke skifte gruppe eller konkurrere/dele score på tværs af grupperne).
 • Velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger kan kun finde sted i det omfang det overholder forsamlingsforbuddet.
 • Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør så vidt muligt foregå online og foretages af turneringsledelsen. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Registrering af scores bør så vidt muligt foregå online til turneringsledelsen, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen.
 • Nærmest Flaget, Længste Drive og tilsvarende kan ikke afholdes. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Fx ved Golfbox’ Spiller-scoreindtastning, SMS til turneringsledelsen, foto af hjemmeprintede scorekort eller andre kreative løsninger. Foretages af turneringsledelsen. Kontakt turneringsledelsen for evt. assistance.
 • Lyn/Torden: Ved lyn eller torden skal alle der er ankommet i egen bil søge i egen bil. Golfspillere uden bil må søge i klubhuset som nødforanstaltning. Her skal spillerne overholde afstandsregler med min. 1 meter til hinanden.

Pas godt på jer selv og respekter anvisningerne. Så normaliseres golfspillet hurtigere. Manglende overholdelse kan medføre tilbagefald til strammere regler, hvorfor uhensigtmæssig adfærd vil kunne medføre bortvisning eller mistet spilleret for den enkelte.

Vær opmærksom på følgende øvrige tiltag og ændringer – OPDATERES LØBENDE:

Restaurant og Café:
Nye stramninger rammer desværre også vores caféer, hvor du skal bære mundbind når du står op. Kan tages af så snart du sidder ned. Vi  har derfor brug for din støtte, håber på din forståelse og glæder os til at se dig. Du støtter klubben hver gang du handler. Læs mere her

Kontor og administration:
Arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter er ikke omfattet af krav om mundbind, men der er generel anbefaling om så vidt muligt at arbejde hjemmefra. Derfor kan forventes begrænset service udenfor kontorets almindelige åbningstid, og vi henviser generelt til man viser hensyn til de ansatte ved at kontakte via mail og telefon i stedet. Administrative medarbejdere skal så vidt muligt arbejde hjemmefra. Service og personlig betjening vil derfor være begrænset, men telefon vil være åben i normal åbningstid.  Kontoret er  stadig stærkt optaget af den megen ekstra aktivitet på golfbanerne, samt de mange forandringer, som medfører et stort pres på administrationen i form af praktiske opgaver, nye processer og mange henvendelser mv. Hav derfor tålmodighed. Af hensyn til de ansattes sikkerhed henvises så vidt muligt til kontakt via telefon og mail welcome@srgolf.dk. Undgå unødige personlige henvendelser, og hold afstand (min. 1 meter). På forhånd tak.

Golfbaner og greenkeeping
Bl.a. pga. Corona situationen har greenkeeperne i en lang periode været underbemandede. Derfor er det stadig primær fokus på kerneopgaver, og manglende ressourcer til at kræse om de små detaljer, rough og lign. Hjælp som altid greenkeeperne ved at lægge turfs på plads, rette nedslagsmærker op og rydde op efter dig selv. Vis hensyn og hold Corona-afstand til de ansatte, så de trygt kan passe din golfbane.

ProShoppen / Backtee:
Shoppen er åben med vinteråbningstider (dvs lukket mandage og fredage). Ved luk henvises til webshoppen på www.backtee.com.

Turneringer og møder:
Frivillige udvalg har mulighed for at afholde møder i klubhuset så længe forsamllingsforbud overholdes. Der vil være stillet håndsprit til rådighed, men udvalg skal selv sikre at alle afstandskrav og forsamlingskrav overholdes.

Øvrigt:
Som forening har vi som alle andre i samfundet et fælles ansvar for at efterleve anbefalinger fra myndighederne. Det kommer naturligvis meget ubelejligt, men vi bør alle tage det seriøst og ikke løbe unødvendig risici. Der er stadig risiko for yderligere stramninger, men på sigt også endnu flere lempelser om alt går vel. Således er vi golfspillere selv med til at påvirke hvor hurtigt tingene normaliseres. Vi håber derfor på fuld forståelse, opbakning og fortsat godt sammenhold blandt klubbens medlemmer, ansatte og samarbejdspartnere. Derved kan vi forhåbentligt snart vende tilbage til normal gænge. Vi følger derfor situationen nøje, og vil løbende opdatere her på siden. Også i golfklubben står vi sammen ved at holde afstand.

Mvh. Administration & Bestyrelse
v/ Mads Faber & Poul Hansen

Comments
 • Jens Anker Tvedebrink

  Helt rigtig beslutning!
  Derfor også endnu mere vigtigt, at så mange (alle) infomationer kommer Golfklubbens hjemmeside og ikke kun på Facebook.
  Ikke alle medlemmer er på Facebook og søger i stedet for oplysninger på hjemmesiden.
  Mvh og på gensyn
  Jens Anker