Restaurant Ferdinand stopper i Silkeborg

 In Medlemsinfo, Nyheder, restaurant

Fra 1. april 2020 kommer der ikke længere til at stå Ferdinand foran Restaurant Golfklubben i Silkeborg. HUSK at få benyttet øl-kort, kaffekort og gavekort inden den 31.03.2020.

Restaurant Ferdinands overtagelse af restaurationsdriften i klubhuset i Silkeborg har været præget af, at det har været en yderst vanskelig periode at tilknytte den ønskede arbejdskraft i erhvervet. Driften af en golfrestaurant indeholder tre afskilte forretningsmodeller, hvor den daglige drift af caféen, afholdelse af selskaber og company days samt funktionen som a la carte restaurant stiller meget forskellige krav til kvalitet, service, prisfastsættelse og personale. Disse udfordringer har desværre fået vores gode samarbejdspartner Ferdinand til ikke at forlænge deres forpagtningsaftale og stopper dermed ved udgangen af marts måned. Der har ganske enkelt været for stor afstand – både konceptuelt og geografisk – fra restauranten i Aarhus, til at give synergi og stordriftsfordele for begge enheder.

Efter Børges tilbagekomst til restauranten har vi imidlertid observeret en klar stabilisering af driften, der både spreder sig til medarbejderne og skaber tilfredse kunder og medlemmer og positive karakterer i Golfspilleren i Centrum. Vi arbejder derfor fra selskabets side på at sikre et godt og langsigtet samarbejde med det nuværende team, og vi håber meget, at medlemmerne vil bakke op om restauranten, så vi sammen kan sikre en stabil og kvalitetsbetonet drift. Vi vil hen over vinteren tage stilling til, om driften skal varetages af selskabet, eller vi skal indgå i samarbejdsaftaler af den ene eller anden form.

Som tidligere nævnt er der indgået aftale om forpagtning af Café Greenhouse i Ry foreløbigt frem til den 31. marts, hvor også aftalen med Ferdinand ophører. Vi er i positiv dialog med de dygtige folk fra Brasserie Mato om at fortsætte i Ry mange år endnu, men har alternativt også mulighed for at samdrifte restaurationsdriften i Ry og Silkeborg pr. 1. april. Der er således flere muligheder, og der arbejdes allerede på løsninger. Vi vil under alle omstændigheder bestræbe os på at stå klar med et godt setup når sommersæsonen for alvor går i gang til april.

Foreløbigt skal lyde en tak til Restaurant Ferdinand for godt samarbejde, hvor Børge og Co. fortsat står klar til at servere lækker mad vinteren over. Bemærk de nye vinteråbningstider og kontakt Ferdinand for særlige ønsker, grupper og selskaber.