FORMANDENS DECEMBERINDSPIL

 In Formanden, Medlemsinfo

Kære alle
Årets Danske Golfklub 2019, kåret af Golfavisen og Golfmagasinet.
I har helt sikkert allerede læst og hørt om det, men jeg vil selvfølgeligt ikke undlade at nævne dette i mit Indspil. I opsummering fra læser indstillingen hedder det.

”Klubben har bare det hele:
Fantastiske baner, internationale golfoplevelser, toptræningsfaciliteter både ude og inde, restaurant, café, pro-shop, imødekommende og venlige ansatte, en proaktiv ledelse – og ikke mindst en masse fantastiske medlemmer og frivillige ildsjæle, som skaber et hyggeligt og imødekommende klubmiljø.”
Vi kan da alle bare være super stolte af dette, og jeg vil benytte lejligheden til at sige jer alle en stor tak for det bidrag I hver især har gjort for at vi kan få denne meget flotte hæder.

GENERALFORSAMLINGERNE
Den 28. november afholdte vi vore årlige generalforsamlinger, dels i klubben, dels i selskabet. Rigtig mange var mødt op og sammen kunne vi skåle i ”bobler” over den fine hæder som Årets Golfklub 2019. Igen i år oplevede jeg en rigtig god stemning og det store fremmøde viser engagementet omkring vores klub. På baggrund af flere henvendelser, personligt såvel som i Golfspilleren i Centrum, havde bestyrelsen valgt at sætte frie træningsbolde kompenseret med øget kontingent til afstemning. Forslaget blev nedstemt med 10 stemmer, og vi fortsætter derfor som vi kender det i dag. I bestyrelsens beretning for klubben kom jeg ind på klubbens strategi og vision som vi har arbejdet med i 2019. Denne vil blive præsenteret for jer på et medlemsmøde i starten af 2019. Vi fik også nye kræfter dels i klubbestyrelsen, dels i selskabsbestyrelsen. Annemette Jepsen blev valgt ind i klubbestyrelsen som erstatning for Hans Bremer, og Lars Hajslund blev valgt som suppleant til klubbestyrelsen som erstatning for Søren Niebuhr. I selskabet blev Søren Niebuhr valgt ind, hvor han tager over for Niels Otto Andersen, og Thomas R Knudsen blev valgt som suppleant efter Birgitte Rugholm. Efter generalforsamlingen konstituerede de to bestyrelser sig med Pernille Geneser som ny næstformand i klubben, og Hans Bremer som ny næstformand i selskabet. Jeg selv blev genvalgt som formand for selskabet.

STATUS RY BANEN
Som I nok alle ved, har vi forlænget aftalen med Kildebjerg Ry frem til og med 30. september 2020. Vi har et stort ønske om at fortsætte dette samarbejde, og derfor pågår der netop nu intense forhandlinger om at lave en både ansvarlig og langsigtet aftale. Vi håber og tror at disse forhandlinger kan falde på plads – måske endda allerede inden årets udgang – så vi er klar til at afholde ekstraordinære generalforsamlinger herom i starten af det nye år, hvor en aftale forhåbentligt kan præsenteres og I kan få mulighed for at stemme om den.

STATUS RESTAURANTEN I SILKEBORG
Som vi har informeret om på hjemmesiden har restaurant Ferdinand valgt ikke at forlænge sin forpagtningsaftale, således at samarbejdet med os ophører ved udgangen af marts måned 2020. Det er vi naturligvis rigtig kede af, men Ferdinand kunne desværre ikke opnå de synergier og fordele de havde håbet. Børge har efter sin tilbagekomst til restauranten opnået en klar stabilisering af driften, der både spreder sig til medarbejderne og skaber tilfredse kunder og medlemmer. Fra selskabets side arbejder vi derfor på at sikre et godt og langsigtet samarbejde med det nuværende team, og vi håber meget, at I som medlemmer vil bakke op herom så vi kan stå klar med et godt set-up når aftalen med Ferdinand udløber.

STATUS CAFE GREENHOUSE I RY
I seneste Nyhedsmail orienterede vi om det nye samarbejde i Ry. Brasserie Mato har foreløbigt overtaget driften af cafeen frem til 1. april, og der drøftes muligheder for et udvidet samarbejde på sigt. Vi håber derfor I alle til tage godt imod Tomas Rask Holm og Mark Toft der begge vil gøre alt for at vi får nogle gode oplevelser i cafeen.

VINTERGOLF
Imens vi hører om lukkede baner i det ganske land grundet den megen nedbør, holder vi begge vore baner åbne. Mens vi I Silkeborg spiller på den traditionelle vinterbane med måtter for at skåne banen, er vi så privilegerede, at vi i Ry kan spille til sommergreens (på nær når der er frost og sne på dem) og altså stort set på en helt normal bane. Vi kan med andre ord holde golfen vedlige indtil vi til foråret igen står klar på sommerbanen!

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
Jeg vil slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår og tak for en skøn sæson 2018/19.
Mange hilsner
Poul