INDSPIL FRA FORMANDEN JUNI 2022

 In Formanden, Nyheder

Kære alle

Jeg vil i dette Indspil have fokus på vores Bestyrelsesseminar, Medlemsudviklingen, og en mere aktuel Opsamling på vores klub.    

Bestyrelsesseminar. I dagene 10 og 11. juni afholdte vi vores årlige Bestyrelsesseminar, et seminar hvor Bestyrelserne for klubben og selskabet mødes med den øverste forretningsledelse. Hovedtemaerne for mødet var Baneombygningen, Greenkeepergården og klubhuset, samt en dialog om vores fremtidige branding og identitet.

I forhold til baneombygningen præsenterede ledelsen konkret tilbud på selve omlægningen fra en udenlandsk entreprenør der har specialiseret sig i netop vores type af bane, og som i tæt samarbejde med vores greenkeeper team skal stå for arbejdet. Oplægget til prioritering er, at SYD/VEST sløjfen vil være der, hvor vi starter, da baneombygningen på ØST kræver en del ansøgninger og tilladelser fra Fredningsstyrelsen og Miljøstyrelsen, før vi kan komme i gang her. Bestyrelserne bakkede op om selve tilbuddet og prioriteringen. For at gøre baneombygningen mulig, skal der igangsættes en finansieringsplan, ligesom der skal udarbejdes langsigtede likviditets- og driftsbudgetter, der om fatter alle igangværende planer.

Hvad angår Greenkeepergården og Klubhuset, så har vi fået tilbud og tegninger på en renovering af Greenkeepergården. Forholdene omkring Greenkeepergården er af en karakter som kræver ændringer nu og her. Vi besluttede derfor, at når en myndighedsgodkendelse er på plads, går renoveringen i gang. Bestyrelserne blev ligeledes præsenteret for forslag til ændringer og renovering af klubhuset. Det gælder ikke mindst renovering af taget, men også ændringer af selve indretningen med bla. fokus på omklædningsfaciliteter og cafeen. Samlet set, blev vi dog alle enige om at afvente situationen i markedet med stigende inflation og krig, og deraf usikre leverancer og priser. For alle ændringer gælder det naturligvis, at hele finansieringen skal være på plads.

Endeligt diskuterede vi vores fremtidige branding og identitet. Bestyrelserne blev præsenteret for et meget spændende oplæg til, hvordan anlæggene i Ry og Silkeborg kan fremstå, så de fortsat vil være attraktive for jer som medlemmer, og samtidigt vil være i stand til at tiltrække nye medlemmer.

Alle områderne kommer vi til at dele endnu mere med jer i fremtiden, efterhånden som de bliver mere konkrete, og her kan vores medlemsmøder være et godt forum, hvor der bliver mulighed for dialog og input.

Ser vi på en mere generel opsamling på vores klub, kan jeg fortælle at det ser ud som om vores Medlemsudvikling for de såkaldte ”Tunge” medlemmer har stabiliseret sig, således at de ved opgørelsen ved udgangen af maj følger det aktuelle månedsbudget. Vi har et mindre efterslæb endnu fra tidligere måneder. Til gengæld har vi en pipeline på 61 prøvemedlemmer som vi forventer at kunne konvertere en del af til ”tunge” medlemmer. Der hvor vi ikke følger helt med ift. budgettet, er blandt de helt unge fra 0 – 18 år.

Jubilæumsturneringen i Ry blev gennemført med stor succes, og endda med flere tilmeldte end der oprindeligt var lagt op til som maksimum.

Og så er den årlige Pink Cup netop blevet gennemført med mere end 100 deltagere. Som jeg har hørt det, var det igen i år en kæmpe succes, og hvor det helt overordnede formål er at indsamle penge til kampen mod brystkræft. Sidste år præsterede SRG at samle flest penge ind af alle klubber, så det er spændende at høre hvordan det er gået i år. Herfra skal der lyde en kæmpe stor tak til jer der står bag arrangementet, og til alle de sponsorer der støtter op.

Igen i år er vi vært ved den store DIAC/DILAC-turnering, hvor toppen af danske og internationale amatørspillere samles i Silkeborg. Her kan du med andre ord komme helt tæt på nogle super dygtige spillere, og måske lure et lille ”fif” af til dit eget spil. Turneringen afvikles fra d. tirsdag d. 28. juni til fredag d. 1. juli. Jeg håber at rigtig mange af jer har lyst til at komme ud og følge spillet.

I forhold til Cafe Greenhouse er vi i både Ry og Silkeborg i en situation, hvor vi har fået stabiliseret vores bemanding og hvor vi også har fået et udbud, som jeg er sikker på kan tilfredsstille os alle. Jeg håber derfor I alle fortsat vil bakke op om vores cafeer og også der styrke det gode klubliv.

Vi ses derude

Poul