INDSPIL FRA FORMANDEN – MARTS 2022

 In Nyheder

Kære alle
Foråret nærmer sig for alvor, og vi kan se frem til for alvor at komme på græs igen. Dermed er det også tid til årets første Indspil fra min side.

Jeg vil i dette Indspil have fokus på vores Medarbejdersituation, vores Organisation, og sidst men ikke mindst vores arbejde med ændringer af bygninger og banen.  

Medarbejdersituationen
Vi har siden sæsonafslutningen fået ansat en række nye medarbejdere. Som I alle nok har læst er Thomas Klostergaard tiltrådt som ny Kommerciel Direktør. Det er planen at Thomas skal tage del i vores planlagte generationsskifte, hvilket betyder at han efter en periode med overlevering skal overtage direktørposten fra Mads Rugholm. I sekretariatet har vi fået ansat Rikke Kristensen og Christina Zacher Sørensen som klubsekretærer, og der er en proces i gang med at ansætte en yderligere klubsekretær.
Som ny greenkeeper i Ry har vi fået ansat Jarl Tranekær Jørgensen. Derudover har vi i køkkenet fået ansat Marie-Louise Lyngdal Rasmussen som kok. Et stort velkommen til jer. Samtidigt er det besluttet at Finn Kristensen pr. 1. april overgår til en Senioraftale. Dette betyder, at vi fortsat kan gøre brug af Finns fine kompetencer i nogle mere fleksible rammer.

Vi har desværre også måtte sige farvel til nogle medarbejdere. Anette Syvertsen har valgt at søge nye udfordringer i Mollerup, ligesom Ian Hamilton fra Cafe Greenhouse i Ry er fratrådt sin stilling og Greekeeper Jesper Kristiansen har valgt at søge nye udfordringer. Der skal herfra lyde en stor tak for jeres indsats for vores klub.

Vores Organisation
Vores Vision er at være en Visionær og Markedsledende klub med fokus på vedvarende livskvalitet for alle golfinteresserede. Med købet af banen i Ry, og med ansættelserne af nye medarbejdere, har vores forretningsledelse også set på, hvordan vi i fremtiden skal organiseres.

En helt overordnet tilgang til denne organisering har været at skabe tydelige og klare ansvar og roller blandt medarbejderne. Derudover at have fokus på at sikre, at vi ikke har en ”dem og os kultur” mellem Silkeborg og Ry. Målet er en ”vi kultur”, og det betyder, at Sekretariatsmedarbejderne Thomas og Jan får en løbende turnusordning, hvor de på skift opholder sig i henholdsvis Silkeborg og Ry. Dette skal være med til at skabe både nærhed og synlighed på begge golfanlæg, samt bred intern forståelse for de forskellige styrker, som de to klubber hver især repræsenterer. Der vil naturligvis stadig være en primær sekretariatsbemanding begge steder, som sikrer den daglige forankring i klubberne. Det vil være til gavn for jer som medlemmer, internt i personalegruppen, vores gæster og vores sponsorer. I vil naturligvis komme til at høre meget mere om dette.

Ændringer af bygninger og banen
På det netop afholdte bestyrelsesmøde, fremlagde Chefgreenkeeper Jeppe Krogh Kristensen og forretningsledelsen tankerne for den fremtidige udvikling af bygninger og banen i Silkeborg i en prioriteret rækkefølge. Nybygning af Greenkeepergård, der sikrer bedre forhold for Greenkeeperstaben. Der er indhentet både tegninger og tilbud på dette, og lige nu afventer vi en myndighedsgodkendelse. Vores klubhus trænger til nyt tag, og samtidigt med dette vil vi også se på, om vi kan forbedre og optimere vores omklædningsfaciliteter. Der er indhentet tilbud på tag, samt dialog med arkitekt om udformningen af omklædningsrummene.

Endeligt er der ændringer og udvikling af banen. Rigtig mange deltog på mødet med Philip Spogárd, og hørte om tankerne for dette. Den prioritering der er lagt fra Chefgreenkeeperens side er en omlægning af Vest-sløjfen, dernæst Syd-sløjfen og til sidst Øst-sløjfen.

Tidsplanen for både klubhuset og ikke mindst baneomlægningen er afhængig af vores finansieringsaftaler. Før vi påbegynder disse større tiltag, vil vi naturligvis have sikret at disse aftaler er på plads. Dette vil vi holde jer opdateret om.

Jeg håber at disse informationer har givet den nødvendige indsigt i de områder vi i øjeblikket har en særlig fokus på, og så glæder jeg mig bare til at møde jer på banerne igen.

Vi ses derude
Poul