INDSPIL FRA FORMANDEN juni 2021

 In Formanden, Nyheder

Kære alle
Vi er nu for alvor kommet i gang med golfsæsonen med masser af aktivitet, ikke mindst på Silkeborg banen samt Pay & Play banen i Ry. I dette Indspil vil jeg derfor fokusere på følgende emner: Venteliste for prøvemedlemmer, Information, Medlemsmøde og Baneudvikling, samt Bestyrelsesseminar.

Ventelister for prøvemedlemmer
Vi mærker en rigtig stor interesse for at spille golf i SRG. Aktuelt har vi 130 prøvemedlemmer, som er ved at tage golfkørekort i vores klub. Det ser vi naturligvis som en rigtig positiv udvikling, men vi skal samtidigt også sikre at de nye medlemmer får den fornødne fokus og introduktion til golfsporten, samtidigt med, at vi kan udnytte vores banekapacitet bedst muligt. Vi er her opmærksomme på den høje aktivitet i Silkeborg, samtidigt med at kapaciteten i Ry kan udnyttes endnu bedre. Derfor har vi nu besluttet at oprette venteliste for prøvemedlemskaber for alle der bor udenfor Skanderborg kommune. Bor man i Skanderborg kommune kan man fortsat blive prøvemedlem uden at måtte vente. Med dette tiltag træder vi lidt på bremsen ift. tilgangen af nye medlemmer, samtidigt med at vi forsøger at kanalisere flere medlemmer til vores bane i Ry.
For at afstemme tilgang og kapacitet yderligere, vil vi som tidligere informeret om, også fjerne aktietilbuddet for nye fuldtidsmedlemskaber og 9-hullers medlemskaber over 26 år (der vil fortsat være aktietilbud på RyPlus medlemskaber). Dette har vi nu fremrykket, så ændringen træder i kraft allerede fra 01.10.2021. Vi har ikke besluttet at oprette ventelister for det almindelige medlemskab endnu, da vi stadigt har den fornødne kapacitet på vore 54 huller, og der stadig vil være behov for et vist flow af nye medlemmer for at opveje den naturlige afgang. Men det kan naturligvis komme på tale.

Information, Medlemsmøde og baneudvikling
Vi er opmærksomme på at der pga. Corona udestår et eller flere udsatte medlemsmøder, hvor vi kan informere endnu dybere om de forskellige aktiviteter der foregår i klubben. Specielt kan vi høre, at der tales en del om det samarbejde vi igangsatte med Philip Spogard om tiltag til forbedringer af banerne i Silkeborg. Vi mangler stadig at få flere detaljer på plads før noget kan offentliggøres. Men I kan være helt rolige – der er ikke tale om en større revolution, ligesom der heller ikke bliver igangsat noget før vi har afklaring omkring tid og finansiering. En ting er sikkert, før der overhovedet sker noget vil vi indkalde til medlemsmøde, så I alle kan få en grundig orientering. Vi ønsker i det hele taget snarest muligt at afholde medlemsmøde, idet vi ser denne mødeform som den mest effektive måde at opretholde et højt informationsniveau, og samtidigt muligheden for at lytte til jeres tanker.

Bestyrelsesseminar
I dagene d.18. og 19. juni afholdte vi vores årlige Bestyrelses seminar. Vores tema var ”SRG frem mod 2030”. Til mødet havde vi inviteret konsulent Jonas Meyer fra DGU, og vores eget Bestyrelsesmedlem, Lars Hajslund fortalte også om de trends som vil præge vores fremtid. Nogle rigtig interessante og meget inspirerende indlæg, som vi sammen diskuterede efterfølgende i bestyrelsen, og hvor vi besluttede at disse input til indgå i et strategi/visionsmøde som vi vil afholde til efteråret. Jonas Meyer kom under mødet med nogle betragtninger om hvordan DGU ser vores klub. Det er ikke nogen hemmelighed at han uddelte store roser til Silkeborg Ry Golfklub, hvilket vi naturligvis er glade for. I disse tider hvor antallet af golfmedlemmer stiger, både i SRG og Danmark generelt, fokuserede Jonas blandt andet også på hvor gode klubberne er til at fastholde sine medlemmer. Han viste os undersøgelsen og udviklingen fra 2017 til juni 2021, hvor der stilles spørgsmål om ”Hvor sandsynligt er det at du vil være medlem af SRG om 2 år”, og ”Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale SRG til venner, familie og kolleger”. I begge undersøgelser viste det sig, at fra starten af 2019 fremstår SRG bedre end gennemsnittet for hele landet, og at vi fastholder denne udvikling frem til i dag. Det er vi naturligvis rigtig glade for!

Dette er mit sidste Indspil inden sommerferien. Derfor vil jeg gerne ønske jer alle en rigtig dejlig ferie, som jeg håber må byde på en masse golfspil og gode oplevelser.
Vi ses derude.
Poul Hansen