April INDSPIL FRA FORMANDEN

 In Nyheder

Så er sæsonen for alvor kommet i gang, og et sikkert tegn på dette er vores TOFT
Åbningsturneringer i Silkeborg den 27. april og i Ry den 2. maj. Samtidigt ser vi også en begyndende genåbning af samfundet – det lysner! I dette Indspil vil jeg komme ind på, Genåbningen, Golfetikette, Medlemsudviklingen og Aktierabatter, samt Økonomien.

Genåbningen
Som nævnt i min indledning ser vi nu en stille og rolig genåbning af samfundet. Det betyder også mere genåbning i vores klub. I Silkeborg åbner Cafe Greenhouse for både inde- og udendørs servering ud fra de gældende forskrifter, mens vi i Ry venter med at åbne cafeen lidt endnu, men til gengæld fortsætter vi i Ry med vores pølsevogn med udvidet sortiment og åbningstid. Jeg håber I alle vil hjælpe med en succesfuld genåbning. Dels ved at støtte op om vore cafeer, det er jo vores alles cafeer, dels ved at hjælpe personalet med at overholde de pålagte restriktioner. Gør vi dette, er jeg overbevist om at vi stille og roligt kan udvide både åbningstider og menukort inden længe.

Golfetikette – ordentlighed
Der er en rigtig god aktivitet på vore baner, og det er skønt at se så mange glade medlemmer der nyder vores sport. Langt, langt de fleste lever op til den gode etikette som vi forventer på golfbanerne. Vi har dog også set meget uheldig adfærd. Det være sig kørsel med trolleys over greens, løse hunde uden snor, turfmærker på øvegreens, spil på halvfrosne greens, ja sågar har vi fået information om en ghettoblaster med fuld musik på banen. Jeg har det rigtig skidt med i disse ”Indspil” at være politimand, men jeg håber I alle kan være enige med mig i, at dette ikke er god adfærd, og på ingen måder lever op til vores værdi om ordentlighed. Så derfor et ønske herfra, at vi alle hjælper med til at sikre den gode etikette på banen og i vores klub.

Medlemsudviklingen og aktierabatter
I mit seneste Indspil kunne jeg berette om en februar måned hvor vores medlemsudvikling stod stille. Det har marts måned til fulde rettet op på. Vi fik i marts 30 aktive medlemmer sammenlignet med 25 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018. Vi har fået netto 22 tunge medlemmer i marts i år sammenlignet med 12 tunge medlemmer i samme periode i 2017-2018. Marts ligger således over budget, både hvad angår det samlede antal aktive og når vi ser på de tunge medlemmer. Dette betyder, at vi siden den 1. oktober har fået 131 nye aktive medlemmer mod 90 i referencesæsonen og 69 nye tunge medlemmer mod 49 i referencesæsonen. Hvad angår tunge medlemmer er vi således knap 2 måneder foran budgettet. Med de tal vi allerede nu kan se for april måned, viser det igen en flot udvikling, således vi budgetmæssigt er godt på den anden side af sommerferien i forhold til det opstillede budget.
Selvom rigtigt mange af vores medlemmer nyder godt af begge baneanlæg, kan vi se at en stor overvægt af vores nye medlemmer kommer fra 8600, hvor der på Silkeborg-banen også er en overvægt af aktivitet. Derfor har vi taget et initiativ med ”DE GULE KØLLER” i Ry, som skal tiltrække flere medlemmer fra Ry og Skanderborg kommune, ligesom årets ”GOLFENS DAG” på søndag også kun afholdes i Ry.
På det netop afholdte Bestyrelsesmøde har vi besluttet at udfase ”aktierabatterne” på nye medlemskaber der omfatter Silkeborg-banen, således at det fulde aktiebeløb skal betales ved indmeldelse i kommende sæson 2021/22. Der vil stadig være aktierabat på RyPlus medlemskabet. Alt dette håber vi kan medføre en bedre balancering af medlemsudviklingen, ligesom vi hele tiden er opmærksomme på behovet for eventuelle ventelister. Der er vi dog ikke endnu.

Økonomien
Den positive udvikling vi er inde i afspejles også i vore regnskaber. Det samlede koncernresultat omfattende Silkeborg Golf A/S og Silkeborg Ry Golfklub udviser et overskud ÅTD på 8,9 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 6,8 mio. kr. Dette betyder også at vores likviditet i koncernen på nuværende tidspunkt er væsentlig bedre end samme periode sidste år. I både ledelse og bestyrelse, er vi naturligvis rigtig glade for dette. Det giver lidt plads til små ekstra investeringer her og der, vi er dog også enige i, at vi fortsat skal føre en stram omkostnings- og investeringsopfølgning, idet vi ønsker at udvikle og forbedre vores samlede likviditet.

Afslutning
Som jeg nævnte i min indledning er der rigtig stor aktivitet på vore baner, det gælder i øvrigt i alle landets golfklubber. Vi har den kæmpe fordel, at vi i vores klub har hele 54 huller at fordele os på, og det er godt at se at der rent faktisk sker. Vis imødekommenhed og spil i videst muligt omfang i 4-bolde. Det er i øvrigt også en rigtig god måde at skabe nye relationer på. Dette gælder også for vore gæster der rigtig gerne vil spille med os medlemmer.
Jeg er overbevist om at vi går en rigtig god sæson i møde, hvor vi sammen får mulighed for at nyde vore dejlige baner, og hinandens selskab.
Rigtig god sæson – vi ses derude.
Poul Hansen