JUNI ’20 – INDSPIL FRA FORMANDEN

 In Formanden, Nyheder

Kære alle

Forlængelse af aftalen med Ry banen
Det er med stor glæde at jeg kan fortælle, at vi nu har forlænget aftalen med Kildebjerg Ry A/S om Ry banen. Denne gang af en længere varighed i og med aftalen nu løber frem til og med d. 30. september 2022. Vi er rigtig glade for, at vi på dette tidlige tidspunkt er blevet enige om forlængelsen, så vi ikke som sidst var relativt sent ude. Det er med til at give os alle den fornødne ro, både blandt de ansatte og for jer som medlemmer. Banen er en meget vigtig del af hele vores klub, og som har sin stor ære i at vi fortsat kan øge antallet af medlemmer og samlet har to super baner til vores rådighed. Jeg vil også orientere jer om, at vi fortsat arbejder på en permanent løsning. Forhandlingerne er meget konkrete, så vi har et begrundet håb om at der kan være en aftale på plads inden udgangen af 2020.

Medlemsudviklingen
2041 medlemmer, det var det faktuelle medlemstal pr. 1. juni. Aldrig i klubbens historie har vi været så mange medlemmer, og vi er nu blandt de allerstørste i hele landet!

Vi har fået 48 aktive medlemmer i maj i år sammenlignet med 18 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018. Vi har fået netto 15 tunge medlemmer i maj i år mod 8 tunge medlemmer i samme periode forrige år. Maj ligger således langt over budget, både hvad angår de tunge medlemmer, men især når det gælder det samlede antal aktive. Dette betyder, at vi siden den 1. oktober har fået 212 nye aktive medlemmer mod 114 i referencesæsonen 2017-2018 og 77 nye tunge medlemmer mod 71 i referencesæsonen. Ser vi lidt på hvor medlemmerne kommer fra, så er 78 fra postnummer 8600, mens hele 75 er fra postnumre øst for Silkeborg, Ry, Skanderborg, Aarhus, Viby, Galten og Låsby. Vi har fået  67 medlemmer fra andre klubber og 29 er tidligere SRG-medlemmer. At vi så oveni dette har fået to prominente medlemmer i form af de Højgaard-tvillingerne – ja det er jo lidt ekstra ”fløde på lagkagen”.

Jeg ved godt det er mange tal, men jeg håber I finder dem interessante idet medlemmer jo er fundamentet for vores klub.

Café Greenhouse
Mandag d.8. juni åbner Cafe Greenhouse dørene i både Ry og Silkeborg. Det er nu os selv der står for driften af de to restauranter, og til at have ansvaret for disse har vi ansat Charlotte Kivsmose som er en meget erfaren kok. Der skal ikke herske tvivl om, at vi alle har savnet vore restauranter og dermed de sociale samlingssteder. Pølsevognen i Silkeborg blev et hit, men når jeg lytter mig til det koncept som Charlotte og det stærke team vil tilbyde i både Ry og Silkeborg, har vi noget at glæde os til.

Det er som nævnt nu os selv der står med ansvaret for driften, og det er derfor mit håb at I alle vil bakke op om restauranterne, så vi også på dette område kan få stor succes og en god ramme om vore klubfaciliteter.

Afslutning
Her i Pinsedagene gik jeg forbi et Greenfee ægtepar der stod klar til at slå ud, og som netop havde mødt en af vore frivillige startere. De udbrød spontant: ”Sikke dog en fantastisk service man får her i klubben”. Man bliver bare så glad og stolt når man hører dette. Når jeg møder jer medlemmer er der også mange der udtrykker stor ros til vore baner, uanset om det er i Ry eller Silkeborg.

Jeg har i dette Indspil brugt en del spalteplads på den flotte medlemsudvikling. Som jeg nævnte er en positiv medlemsudvikling et vigtigt fundament for vores klub og dens udvikling. Et er dog sikkert. For os i ledelsen kommer kvantitet ikke til at gå forud for kvaliteten. Vi ønsker fortsat at bevare vores høje standard, gode sociale relationer, tilfredse medlemmer og gæster, og dermed glæden ved at spille golf i SRG.

 

Fortsat rigtig god sæson – vi ses derude.

Poul Hansen