INDSPIL FRA FORMANDEN MAJ 2020

 In Formanden, Nyheder

Kære alle

Corona
Vi er stadigt præget af Coronaen, også på vore golfbaner. Personligt syntes jeg dog at det lysner, og der kommer stadigt flere og flere lempelser. Det skal naturligvis ikke få os til at blive overmodige, men det er bestemt heller ikke min oplevelse at dette sker i vores klub.

Det er jo interessant at høre på forskellige holdninger der er til de anbefalinger der er sat op, og jeg tror vi alle har lært nyt. Nogen syntes det var fantastisk kun at måtte spille to-bolde, det gav godt flow. Nogen syntes de færre bookingrettigheder gav flere muligheder for tider, og andre ser det som en udfordring ikke at kunne booke så meget som før. Min anbefaling til dette er, at vi alle udviser fleksibilitet og tålmodighed i den periode vi lige nu er inde i. Vores forretningsledelse gør alt hvad de kan, både for at navigere i de ændringer der løbende kommer, og for at skabe de bedst mulige rammer for os alle. Personligt tror jeg vi snarligt kan se lidt flere muligheder komme op, så hav tålmodighed.

Medlemsudviklingen
I en tid med Corona, og dermed ingen muligheder for eksempelvis at arrangere ”Golfens dag” og ”Green week” har vi i både Bestyrelsen og ledelsen været bekymrede for om vi kunne holde vore budgetter for antal medlemmer, og dermed klubbens vigtigste økonomiske fundament. De første måneder af året bragte os væsentligt bagud ift vort budget. Det er der i april måned blevet rettet op på.

Vi har fået 108 aktive medlemmer i april i år sammenlignet med 16 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018, som vi har benyttet til vore driftsbudgetter.

Vi har fået netto 28 tunge medlemmer i april i år mod 12 tunge (betaler 5.000 eller mere) medlemmer i samme periode forrige år. April ligger således langt over budget, både hvad angår de tunge medlemmer, men især når det gælder det samlede antal aktive, der naturligvis domineres af 65 nye Pay & Play medlemmer.

Indmeldelserne af tunge medlemmer er ikke et udtryk for konverterede prøvemedlemmer fra sidste år – de vil komme senere, men består primært af tidligere medlemmer og medlemmer fra andre klubber, der har meldt sig ind i SRG. Dette betyder, at vi siden den 1. oktober har fået 164 nye aktive medlemmer mod 96 i referencesæsonen 2017-2018 og 62 nye tunge medlemmer mod 63 i referencesæsonen. Totalt set har vi således på en enkelt måned indhentet budget-niveauet, hvilket er meget positivt. Lad os tage rigtig godt imod de nye medlemmer!

Proshoppen
Der bliver talt meget i disse tider om at støtte handelslivet for at sikre de kommer godt igennem krisen. I vores egen klub har vi vores proshop som det også er vigtigt vi støtter. Mange er ikke opmærksomme på, at der i Proshoppen i Silkeborg gives prisgaranti, om det samme produkt kan findes billigere andre steder. Støt derfor proshoppen, så vi fortsat kan opretholde den gode service at have en lokal shop, både for os selv og vore gæster.

Ny Chefgreenkeeper
Som I nok alle har læst har vi fået ny Chef greenkeeper, Jeppe Krogh Kristensen. Det er virkelig et scoop vi her har gjort, med en baggrund fra både Esbjerg, Scandinavia og Great Northern har Jeppe en meget fornem baggrund. For mig er det også et signal om, at vi har en rigtig god og anerkendt klub, der kan tiltrække dygtige medarbejdere. Herfra skal lyde et stort og hjertelig velkommen til dig Jeppe. Samtidig vil jeg også benytte lejligheden til at sige Stig en kæmpe tak for det helt enorme og professionelle arbejde han har udført i vores klub. Stig er om nogen hovedmanden bag at vi i dag har så flot og attraktiv en bane. Stor og varm tak til dig Stig.

Banen
Og når vi nu er ved banen, så møder jeg rigtig mange derude der roser den, og fortæller de ikke kan mindes at have set den så god på denne årstid. Jeg kan kun være fuldstændig enig! En lille tidsel i denne sammenhæng – nedslagsmærker! Alt for mange ”glemmer” at rette nedslagsmærker op på greens. Jeg håber at I alle vil være opmærksomme på dette, så vi igennem hele sæsonen kan have nogle flotte og jævne greens.

Medlemsmødet
Vi havde planlagt afholdelse af medlemsmøde den 18. marts med fokus på klubbens Vision. Det satte Coronaen en eftertrykkelig stopper for. Vi har ikke glemt det, og så snart det bliver muligt igen at forsamles bliver I indkaldt. På det seneste bestyrelsesmøde drøftede vi også om vi skulle sende præsentation ud, men blev enige om at det bedste er at få en direkte dialog med jer om dette.

Bestyrelsesmøder
Den 27. april afholdte vi vore seneste Bestyrelsesmøder i A/S og i klubben. På vores hjemmeside kan I læse mere om disse møder, herunder også læse mere i detaljer om klubbens økonomi og vore drøftelser af denne, ligesom vi også drøftede planerne for forlængelse af Ry banen frem mod 2022.

Afslutning
Der er sket rigtig meget i vores klub de seneste måneder, i min optik mest til den positive side. Det gør mig specielt stolt og glad at vi er i stand til at tiltrække så mange nye medlemmer. At vi er i stand til at tiltrække dygtige medarbejdere. Udover Jeppe, har vi også budt velkommen til Charlotte i restauranten. Dette bekræfter at vi har en god og attraktiv klub, og her kan vi alle klappe hinanden på skuldrene for en attraktiv klub kræver også gode og imødekommende medlemmer – og det har vi.

Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig god sommersæson 2020 – vi ses derude.

Poul Hansen