Rygeforbud på Golfbanen

 In Baneinfo

Med udsigt til hedebølge og med baggrund i den lange tørre periode, og den deraf opståede ekstreme tørke der er i naturen, er der indført rygeforbud på golfbanen og i vores skov omkring os, så vi undgår ’svenske’ tilstande på vores smukke golfbaner.

Dette sker efter klar og tydelig anbefaling fra Midtjysk Brand & Redning, og i øvrigt på opfordring fra flere af klubbens egne medlemmer, som har bemærket udtrådte cigaretskodder ved bl.a. tee steder. Cigaretskodder og andet affald på banen er selvfølgelig altid utilstedeligt, men særligt uhensigtsmæssigt og farligt under disse omstændigheder. Vi følger således den klare opfordringen og anbefaling, og håber på alles forståelse herfor.

Forbuddet er midlertidigt og vil fremgå på hjemmeside og opslag i klubhuse indtil det fjernes.

Fortsat god sommer
Med venlig hilsen Mads Faber