Tørkebølge og klargøring til MiD

 In Baneinfo

Med udsigt til hedebølge, og et bakspejl med 3 måneders tørke, er et af de store samtaleemner blandt medlemmer og gæster helt naturligt solens indvirken på banens stand, og ikke mindst hvordan vi sikrer at Silkeborg-banen bliver klar til besøg fra Made in Denmark og Europa Touren i slutningen af august. Her skal banen jo gerne præsentere sig fra sin allerbedste side.

Som om den usædvanlige tørke ikke var problem nok i sig selv, så viste der sig ydermere et stykke tid inde i tørkeperioden et større uforudset problem med vores vandingssystem på Silkeborg-banen. Efter en periode med undersøgelser af pumpesystem og elektronik, samt ekstra aftenarbejde for greenkeeperne, blev der konstateret en defekt i styringssystemet. Flere tilbud gav først mulighed for udbedring umiddelbart før eller efter MiD, og dermed bekymrede panderynker, men med hjælp fra en lokal ekspert kan vi nu med glæde konstatere, at defekten langt om længe er udbedret. Vi kan således nu igen vande mere normalt – eller rettere sagt, mere end normalt.

I mellemtiden nåede både greenkeepere og European Tour at blive bekymret for standen af fairways, som vi som bekendt også måtte vande i dagtimerne da styringssystemet var helt eller delvist ude af drift om aftenen og natten. For at få bedst effekt af denne vanding blev banen i samråd med Europa Tourens rådgivere behandlet med hertil egnet afspændingsmiddel, som fjerner overfladespændingen og dermed trækker fugten ned i jorden til græssets rødder hvor vandet gør mest gavn – fremfor at fordampe fra overfladen. En metode som er helt normal under varmere himmelstrøg, men som vi her i regnvåde Danmark normalt kun anvender i mindre omfang på greens og tee-steder.

Samtidigt fokuserer vi ressourcerne på at holde alle greens i god og grøn stand. Og herforuden fairways på MiD-sløjferne Syd/Vest, som derfor allerede fremstår markant grønnere og i bedre stand end tidligere. Syd-Vest begynder således at tage form til MiD, og vi er igen fortrøstningsfulde ift. at kunne levere en værdig bane, som vi alle kan være stolte af, til Made in Denmark og de mange tusinde gæster og millioner af TV-seere.

Vi vander pt. om aftenen cirka fra kl. 19 til formiddagen næste dag, og forsøger med styringssystemet at vande så færrest spillere på banen bliver generet heraf. Selvom der nu vandes det meste af natten, er der ikke tale om konstant vanding. Sprinklere kører på skift af ca. 10 minutters varighed for at holde trykket oppe i vandingsanlægget og rationere det bekostelige vand bedste muligt.

Også for at rationere vandet er fairways på Øst-sløjfen pt. nedprioriteret, da denne sløjfe under MiD bl.a. skal benyttes til TV-compound, telte, Village, indgang og udstilling mv. Desuden er der indført lokalregler med frit drop fra tørkesprækker i græsset (se opslag i klubhuset). Til gengæld er der på Øst alle tiders mulighed for at slå ekstra langt på det tørre underlag. Tee steder og greens holdes grønne, så der samlet set stadig kan spilles god golf på alle 3 sløjfer.

I Midtjyllands Avis den 25/7 udkommer i øvrigt en uddybende artikel omkring tørke-håndteringen op til MiD. En tørke som vi naturligvis skulle have håndteret uanset MiD, men som med MiD i sigte betyder en særlig fokus på netop Syd og Vest sløjferne, der forklarer den markante forskel som pt. opleves på de forskellige sløjfer.

Fortsat god sommergolf, og HUSK at der er indført midlertidigt rygeforbud på golfbanerne grundet brandfare i denne tørre tid.