MEDLEMSKAB

MEDLEMSKAB

Bliv medlem i Silkeborg Ry Golfklub

Udfyld formularen og tegn medlemskab

    Medlemsformer og kontingent

    Medlemsformerne (og betingelser for skift mellem medlemsformer), samt de aktuelle kontingentsatser er beskrevet her. Ved indmeldelse før 1. juni betales fuldt årskontingent. Ved indmeldelse efter 1. juni betales et reduceret kontingent frem til 1. oktober, hvorefter der vil blive opkrævet kontingent for det følgende år.

    Køb af aktier i Silkeborg Golf A/S

    I forbindelse med indmeldelse skal du, hvis du er fyldt 26 år, foretage en aktieinvestering i Silkeborg Golf A/S og således blive medejer af baneanlægget og faciliteterne. Aktiekursen fastsættes årligt på Silkeborg Ry Golfklubs generalforsamling. Medlemmer under 26 år skal købe en aktiepost, når de fylder 26 år. Aktiernes nominelle pris er kr. 5.000, og med den nuværende kurs på 100 udgør den samlede investering kr. 5.000. Ved ønske om salg af aktieposten (tidligst ved medlemskabets ophør) skal aktieposten tilbydes tilbage til Silkeborg Ry Golfklub. Retningslinjer for salg af aktier fremgår her.

    Tidligere eller nuværende medlemsskab af en golfklub