GREENKEEPERS CORNER MARTS 2022

 In Nyheder

Vinteren har været på besøg, og der kommer og går lidt endnu, med en del slud og regn. Februar bliver formentlig den vådeste i mange år. Langtids prognosen for det kommende vejr ser ud til at vi får det mildt og vådt indtil vi rammer april, hvilket egentlig er godt, men den megen nedbør vil vi helst undvære, for banen kan ikke klare mere efter en våd vinter med meget spil.
Husk at selvom vi er på vej mod foråret er der stadigvæk ingen vækst i græsset, og uanset om der er plus eller minusgrader på denne tid af året, vil de skader og slid golf spillet medfører på banerne ikke reetablere sig. Derfor er det vigtigt, at vi alle følger de anvisninger for vintergolf som vi foreskriver, så banerne kan komme godt igennem vinteren, og vi til foråret kan komme godt fra start.

Silkeborg


Vinterbanen har været flittig brugt hen over vinteren. Banen er slidt og som det kan ses på billederne nedenunder, er vinterspil meget hård ved banen. Det store slid kan betyde, at banen i Silkeborg først står 100% skarpt til maj. Derfor vil jeg igen slå et slag for hvor vigtigt det er at der bruges måtter og bærebags om vinteren.

Stormen Malik ramte også banen, med en del væltede træer og afbrækkede grene, men heldigvis har det ramt sporadisk og ikke i samlet store klynger. Arbejdet med at få opryddet efter stormen har kostet os over 500 mandetimer, hvilket ikke lige var med i planen. Stormen har også gjort, at vi er kommet bagefter med nogle opgaver, som vi havde planlagt: F.eks. skulle vi have været i gang med at lave nye afskærmninger bag de bænke, hvor man er i risiko for at blive ramt af en golfbold. Dette håber vi at kunne komme i gang med inden for de næste par uger.

I planen skal vi også have renoveret alle stier og områder omkring bænke og skraldespande. Vi er startet, men vejret har drillet lidt, da vi helst skal have tørvejr for at kunne lave et ordentlig stykke arbejde. Stierne på vest 3,4,5 og 6 får den store tur med ny belægning, hvor vi også prøver at styre vandet ved større regnskyl.

I løbet af marts vil vi begynde at gøre spiloverfladerne klar til åbning den 28. marts, hvis vejret tillader det.
Greens er kommet godt igennem vinteren uden de store svampeskader, og venter bare på at vi får noget varme så vi kan komme i gang. For at der kommer gang i græsset (greens, teesteder eller fairways) skal vi have en jordtemperatur på 8 grader, før vi får noget ud af den gødning vi tilføre.

Så hvad kan vi forvente når vi har åbent
Vi kan forvente gode teesteder, gode forgreens og greens efter årstiden, men fairways og semirough vil halte lidt efter, da det skal komme sig efter vinterens spil og de skader, de har pådraget sig.

Med venlig hilsen
Jeppe Krogh Kristensen