KRAGEREGULERING

 In Baneinfo, Nyheder

Det er blevet sæson for regulering af kragebestanden frem til den 15. april.

I lighed med tidligere år har vi fået tilladelse til at regulere kragebestanden på golfbanen i Silkeborg frem til den 15. april. Formålet er at begrænse de skader som kragerne gør på golfbanen og omkringliggende natur, bl.a. når kragerne søger efter larver og biller under græsset. Reguleringen foretages af et hold frivillige jægere blandt klubbens egne medlemmer og ansatte, under kyndig ledelse af overjagtmester Per Mossin. Det er kun disse jægere som har tilladelse til at foretage reguleringen. Alle er de erfarne jægere med jagttegn, som er instrueret i at det er bedste at regulere krager når der er få golfspillere på banen. Enkelte jægere medbringer også våben til regulering på egen golfrunde. Alle skyder dog kun efter krager, og man kan således trygt færdes på banen selvom der skydes (vi har jo ingen gamle krager blandt klubbens medlemmer).

Der er således ingen grund til frygt blandt klubbens kvindelige medlemmer, når startskuddet nu er gået til jagt efter ’birdies’ i den kommende periode 🙂

En særlig tak til de frivillige i krageregulerings-teamet som hvert år yder en stor indsats.