Miljø

Golf, natur og miljø

Golf, natur og miljø

Tre tæt forbundne ord

Mere end 150.000 golfspillere rundt i landet sætter hver dag stor pris på naturen og miljøet som der spilles i.

Både i Silkeborg og Ry er vi begunstigede med en fantastisk natur og et berigende dyreliv, som golfspillerne værdsætter i dagligdagen. Det skal vi naturligvis værne om og respektere, til glæde for både natur og mennesker.

MILJØSENSITIVE OMRÅDER

I Silkeborg findes der særlige restriktioner da banen er placeret i et område som i dag er underlagt fredningssagen af Dalene ved Resenbro.

Området indeholder bl.a. et særligt miljøsensitivt areal omkring ØST 2, ØST 8 og SYD 3, som er et af Silkeborg Kommunes med artsrige naturområder, og afmærket med skilte med teksten ”Miljøsensitivt område”. Naturområderne er følsomme over for menneskelig færdsel, og må derfor ikke benyttes til golfspil. Dette færdsels-forbud omfatter også opsamling af bolde.

Golfklubbens personale må færdes i naturområderne i fornødent omfang i forbindelse med naturpleje og indsamling af golfbolde.

SPRØJTEDATA

Golfklubber skal hvert år indberette sit forbrug af sprøjtemidler det forgangne år og offentliggøre dette på hjemmesiden.

Se seneste sprøjtemiddelindberetning for Silkeborg Ry Golfklub til Miljøstyrelsen her:

NATUR OG DYRELIV

20090712-id4z9252-3

Vi har fantastiske baner i naturlige omgivelser, som er varierede velholdte. Det giver også det resultat, at naturens vilde skabninger finder sig godt tilpas rundt omkring på banen. Denne side håber vi udvikler sig ved hjælp fra medlemmer og gæster.

Har du et fotografiapparat med på runden og ser du et dyr, en markant plante eller andet af interesse, så snap et billede og send et til welcome@srg.dk

Skriv gerne en lille beskrivelse af, hvor på banen du fandt skabningen, og under hvilke omstændigheder. Så lægger vi det her på hjemmesiden.

resized_img00045-2

Maj-Gøgeurt. (Dactylorhiza majalis) Benny Riis fandt denne efterhånden ret sjælden orkidé i vores §3 område. Maj-gøgeurt, er en 15-60 cm høj orkidé. Maj-gøgeurt vokser i moser og andre sumpede områder som enge og kær.

1981

Barkbille, typograf – Scolytidae. En ikke så velkommen gæst har en
årrække været Typografbillen. Den har gjort det af med store mængder af rødgran.

2760

Et enkelt på to ben fandt et på fire
Der er tale om et skovfirben, der efter lidt overtalelse har sat sig på min arm.
Fotograf: Ernst Jensby.

2049

Dyrene færdes ‘hjemmevant’ på banen.
End ikke et smæld fra driveren kan forskrække dem.

2535

Ugler i mosen.
På onsdagsrunden den 2. juni 2010 fangede golf manager Mads Rugholm
denne ugleunge, der blev meget fornærmet, da han drivede ud på syd 3.

986

Gåsebillerne. En anden uvelkommen gæst er gåsebillen (Phyllopertha horticola).
Specielt larverne gør stor skade på græsstes rodnet.
Efterfølgende sørger krager, ræve og andre dyr for at ‘grave’ billerne op med store ødelagte plamager som resultat.
De senere år er en nyt middel (Merit Turf) blevet tilladt. Det har minimeret angrebene betragteligt.

image1

Dyrene færdes ‘hjemmevant’ på banen. End ikke et smæld fra driveren kan forskrække dem.

3014

Jeg spillede et par huller på øst-sløjfen i week-end’en. Herunder fik jeg konkurrence af dette monster. Jeg regnede selvfølgelig straks med, at jeg havde fundet en ny art, og dermed vundet uvisnelig hæder; MEN det er nok (bare) en Stor Vandkalv. (hvis I læsere er af en anden mening hører redaktøren gerne fra Jer så vi kan skrive korrekt art på -red.) Jeg så den vandre henover sydsiden af 8. green på vej mod vest. Den var nok på flugt fra §3-området 😉 Jeg bedømmer den til at være 7-8 cm lang. Så de trives helt fint på vores bane.
Hilsen Mogens Sorgenfrey

2988

Snog soler sig på Øst 8. Foto Bjarne L. Rasmussen

20040530-img_8506