Ny ledelsesstruktur i golfklubben

Ny ledelsesstruktur i golfklubben
Som det blev oplyst i forbindelse med Thomas Klostergaards afskedigelse, var det bestyrelsens ønske og
beslutning med baggrund i den nuværende og kommende økonomiske krise at skabe en mere detail- og
driftsorienteret ledelsesstruktur.

Det er derfor en stor fornøjelse at kunne oplyse, at vi netop har indgået aftale med Steen Lauridsen om
ansættelse i en stilling som Økonomidirektør i Silkeborg Golf A/S.

Steen forlader dermed rollen som stabsfunktion og indtræder i en ledelsesfunktion i selskabet, således at
Steen og Jan Henriksen, som henholdsvis Økonomidirektør og Golfmanager i klubben, får ansvaret for den
samlede daglige ledelse, begge med reference til Mads Rugholm.

For at du som medlem kan få et overblik over hvilke ansvar og opgaver vores ledelse og administrative
personale har, kan du herunder læse mere om disse i detaljer, samt se vores organisationsdiagram her:

Steen Lauridsens overordnede ansvarsområder vil omfatte:

 • Varetagelse af selskabets og golfklubbens økonomifunktioner,
 • Overordnet ledelsesansvar i selskabet,
 • Udvikling og drift af selskabet og golfklubben i et tæt samarbejde med Jan og Mads,
 • Ansvar for relationen til offentlige myndigheder og finansielle partnere,
 • Networking med kommuner, erhvervsorganisationer og øvrige lokale interesseorganisationer,
 • Strategisk planlægning i samarbejde med ledelsen, samt
 • Overordnet ansvar for den daglige administrative håndtering af IT, medlemmer og personale.

Jan Henriksens overordnede ansvarsområder vil omfatte:

 • Varetagelse af den daglige drift i golfklubben, heriblandt det overordnede ansvar for sekretariaterne
  og Pro-afdelingen,
 • Udvikling og drift af selskabet og golfklubben i et tæt samarbejde med Steen og Mads,
 • Ansvar for relationen til DGU, GAF og PGA,
 • Ansvar for markedsføring, SoMe og nyhedsmail i samarbejde med sekretariatet,
 • Ansvar for sponsorer og sponsorarbejdet i samarbejde med Helle Munk,
 • Sæsonplanlægning i samarbejde med ledelsen (baneplan og prisstrukturer),
 • Networking med klubbens samarbejdspartnere, venskabsklubber og erfagrupper,
 • Ansvar og kommunikation med samarbejdspartnere og lejere i ProCenter i samarbejde med ledelsen,
 • Strategisk planlægning i samarbejde med ledelsen,
 • Overordnet ansvar for klubbens medlemmer, klubbens frivillige hjælpere samt personalet i
  Proafdelingen og Sekretariat,
 • Håndtering af klager, særlige henvendelser og lignende, samt
 • Ansvar for Golfshoppen i Ry i samarbejde med sekretariatet.

Steen Lauridsen og Jan Henriksen vil således danne parløb omkring den samlede drift af klubben og
selskabet i den kommende periode, der vil blive kendetegnet ved en hårfin balancegang mellem stram
økonomi og fokus på kvalitet for vores medlemmer og gæster.

Steen Lauridsens overgang til en ledelsesfunktion betyder endvidere, at økonomifunktionen skal styrkes, samt at en række arbejdsopgaver omkring medlemshåndteringen i Golfbox løbende skal overføres til sekretariatet.

Helle Munks overordnede ansvarsområder i den nye organisation vil omfatte:

 • Varetagelse af den daglige drift i Café GreenHouse,
 • Overordnet ledelsesansvar i Café GreenHouse,
 • Ansvar for Company Days sammen med sekretariatet,
 • Deltagelse i sekretariatsfunktionerne i spidsbelastningssituationer og lignende,
 • Ansvar for hotelaftaler i samarbejde med sekretariatet,
 • Ansvar for sponsorer og sponsorarbejdet i samarbejde med Jan, samt
 • Strategisk planlægning, prissætning og konceptudvikling af Caféerne i samarbejde med ledelsen.

Sekretariatets (Christina Zacher Sørensen og Rikke Kristensen) overordnede arbejds- og ansvarsområder vil i den nye organisation omfatte:

 • Besvarelse af hovedmail og telefoner samt medlemsservice i sekretariatet,
 • Bemanding af sekretariaterne i Silkeborg og Ry,
 • Administration af Golfbox (golfbox-opsætning, starttider, blokeringer, oprettelser, udmeldelser og konvertering af medlemmer),
 • Administration af skabe, buggyer, fitness, adgangssystem, alarmsystem, telefonsystem og udlejning af golfudstyr,
 • Ansvar for Danmarksturnering, klubturneringer og Company Days i samarbejde med Jan og Helle,
 • Ansvar for hotelaftaler i samarbejde med Helle,
 • Bindeled og servicehjælp til Klubber i klubben,
 • Markedsføring omfattende opdatering af hjemmeside (SRG + Café Greenhouse), SoMe: Facebook, Instagram, LinkedIn samt nyhedsbreve i samarbejde med Jan,
 • Opfyldning af og hjælp til GolfMore serviceautomater,
 • Ansvar for indkøb af kontorartikler, rengøringsartikler, klubsager og lignende, samt
 • Medansvar omkring Golfshoppen i Ry (bemanding, indkøb mm.)

Finn Kristensen, Klaus Bilberg og weekend-shoptemaet (Kjeld, Marianne, Helle og Hanne) forventes i den kommende sæson at indgå som timeansatte, hvor deres primære roller er bemanding af sekretariatet/Golfshoppen samt medlems- og gæste-håndtering i henholdsvis Silkeborg og Ry.

Mads Rugholms hovedansvar i den nye organisation er – som overordnet ansvarlig og som daglig sparringspartner på lederteamet – at medvirke til, at alle væsentlige driftsbeslutninger kvalificeres, at organisationen og klubbens faciliteter løbende styrkes og udvikles, at sikre klubbens brand og markedsføring samt at tegne klubben i relation til offentlige myndigheder og øvrige vigtige instanser. Denne opgave vil fortsat foregå på deltid.

Bestyrelsens ønske om at foretage personalebesparelser samtidig med, at der i en krisetid er behov for fuld fokus på driften, detaljerne samt fastholdelse af kvaliteten på alle områder, er dermed blevet realiseret.

Med venlig hilsen
SRG