Silkeborg Ry Golfklubs kommercielle direktør forlader sin stilling

 In Formanden, Nyheder

Silkeborg Ry Golfklub har desværre set sig nødsaget til at ophæve samarbejdet med vores kommercielle direktør, Thomas Klostergaard.
Det er den generelle økonomiske udvikling i samfundet med truende recession og en buldrende inflation med deraf stigende priser, der får os til at træffe denne beslutning.
Vi kan helt naturligt mærke de stigende priser på vores omkostninger, når vi køber ind til driften af klubben, men vi kan også se det på medlemsudviklingen. For første gang i mindst 10 år har vi oplevet en netto tilbagegang af medlemstallet, og når kontingenterne i klubben tegner sig for omkring 85% af de samlede indtægter, påvirker det os naturligvis. Det er endvidere vores erfaring fra finanskrisen, at golfbranchen kun har set begyndelsen på den økonomiske opstramning i samfundet.
Da Thomas Klostergaard blev ansat i februar var det en innovativ og visionær profil, der var behov for. De økonomiske vilkår er imidlertid ændret radikalt, og organisationen skal derfor tilrettes til den nye virkelighed.

Vi valgte i august måned at lade kontingentet stige mere end det plejer, en stigning der imidlertid ikke dækker inflationstakten. Vi kan ikke som ansvarlig ledelse og bestyrelse lade vores medlemmer betale for alle de ekstraordinære prisstigninger, og derfor skal vi naturligvis også løbende analysere, hvordan vi kan trimme vores omkostninger og organisation bedst muligt. Det er som en konsekvens af dette, vi desværre må opsige samarbejdet med Thomas Klostergaard.

Vi forventer, at vi i en længere periode fremover vil se en vigende tilgang af golfspillere og samtidig hermed stadigt stigende omkostninger. Derfor ønsker vi en fladere organisation med fokus på drift. Vi vil dog samtidig fortsat have et stort fokus på at kunne levere den høje kvalitet, vi er kendt for, både når det gælder vores baner og services til medlemmer, sponsorer og gæster.
Vi er en klub, der er godt polstret til fremtiden, men når vi tager vanskelige beslutninger af denne karakter, er det for at udvise rettidig omhu.

Jeg vil benytte lejligheden til at sige Thomas Klostergaard tusind tak for den indsats, han har gjort for vores klub.

Poul Hansen, formand