FORMANDENS INDSPIL

 In Nyheder

FORMANDENS INDSPIL, SEPTEMBER

Kære alle

I mit seneste Indspil havde jeg blandt andet fokus på vores Værdier og om, hvordan vi passer bedst muligt på hinanden. I dette Indspil vil mit fokus være på Tak og Tillykke.

Ved udgangen af august måned sendte vi en orientering ud til alle  medlemmer, hvor vi fortalte om de nødvendige ekstraordinære kontingentstigninger. Ikke just det mest positive budskab, men nødvendigt. Når vi ser på de konsekvenser, det har haft på vores medlemssituation, kan vi se, at vi har fået lidt flere udmeldinger i år sammenlignet med 2021. Vi kan også se, at flere end sidste år har ændret medlemsstatus fra eksempelvis 18 hullers medlemskab til 9 hullers medlemskab, og flere har meldt sig passive. Da medlemsindtægten er vores væsentligste indtægt, har dette naturligvis en indflydelse på klubbens samlede økonomi. Vores ledelse ser hele tiden på, hvordan vi kan optimere klubbens drift og holde omkostningsniveauet nede. Inflationen, der set over alle vores driftsomkostninger er steget med 8,5% fra juli 2021 til juli 2022, og medlemsudviklingen vil naturligt betyde, at der vil blive fokuseret endnu mere på effektiviseringer og omkostningsbesparelser.

Jeg vil dog gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak for den måde, I har modtaget vores budskab. Vi har modtaget mange både skriftlige og mundtlige tilkendegivelser på, at det er det rigtige vi gør, og at måden det er sket på er ordentlig.

Så vil jeg også sige en stor tak til Pink Cup teamet. Igen i år var SRG den klub i hele landet der havde samlet flest penge ind, og endda med en ny rekord til følge. Hele 197.000 kr. blev indsamlet til dette meget vigtige formål. Det betyder også, at den kendte læge og foredragsholder Bente Klarlund kommer på besøg – datoer og detaljer vil komme senere. Endnu engang en kæmpe tak og tillykke til Pink Cup teamet!

Vores herrehold i Santander Divisionen formåede igen i år at spille sig til finalespillet, som blev afviklet i Esbjerg. Lørdag blev Gyttegård slået, og holdet var dermed i finalen for andet år i træk. Her måtte de desværre trække det korteste strå mod Smørum. Men til jer skal lyde et stort tillykke, udover dygtighed er I også nogle meget flotte ambassadører for vores klub. Holdet blev i øvrigt fulgt af et TV-hold fra DGU, og indlægget vil senere blive vist på DGU`s hjemmeside.

Appropos TV, så havde DR1 Vejret et rigtig fint indlæg fra vores bane d. 12. september. Chefgreenkeeper Jeppe Kristensen og vores Direktør Thomas Klostergaard præsenterede os på bedste vis, og så var Lars Graven på med godt humør fra banen. Senere denne måned vil TV2PLAY have et indlæg omkring, hvordan sommerens tørke har påvirket banen, og hvad det har betydet for driften.

Klubmesterskaberne 2022 blev afviklet i weekenden d. 27. og 28. august. Knap 70 deltog de to dage, hvor vi havde det mest fantastiske vejr. Herfra skal lyde et stort tillykke til alle klubmestrene, og tak til alle jer deltagere, der var med til at gøre det til en rigtig klubweekend.

Slutteligt er det nu endelig sikkert, at vi i SRG får endnu en DP World Tour spillerOliver Hundebøll. Et kæmpe tillykke til Oliver og hans professionelle team Rasmus Rolighed, Rasmus Bofill og Torben Nyehuus. Du har spillet helt fantastisk på Challenge Touren og har ved flere lejligheder allerede vist, at du kan gøre dig på DP World Tour. Jeg har selv oplevet dig flere gange på banen – og du er bare en super dygtig golfspiller og med din personlighed, en meget flot repræsentant for vores klub.

Vi ses derude.

Poul