Formandsindspil november 2021

 In Formanden, Nyheder

Kære alle
Jeg vil i dette Indspil have primær fokus på de forestående Generalforsamlinger d. 30. november i Medborgerhuset.

Så nærmer årets Generalforsamlinger sig, og i skrivende stund har mere end 200 tilmeldt sig. Det er rigtig flot, men vi kan sagtens være flere. Derfor, herfra en opfordring til at møde op. Husk at tilmelde jer via Golfbox inden den 24/11, og husk gyldigt Corona pas. I Medborgerhuset kan vi være op til 300, men vi har sikret os et alternativt sted at være, såfremt flere end dette antal tilmelder sig.
Et af punkterne på vores Dagsorden er en ny aftale om banen i Ry. Jeg vil her igen beklage, at det fremgik i MJA at aftalen var på plads. Det er den på ingen måder, idet vi helt naturligt bringer aftalen op på vores Generalforsamlinger, og bringer den til afstemning blandt klubbens medlemmer og aktionærer. Det var os derfor også magtpåliggende, straks at udsende en information om dette på vores hjemmeside og på Facebook.

I denne uge udsender vi mere information om aftalen, og jeg håber I alle vil sætte jer godt ind i materialet. På Generalforsamlingerne vil vi naturligvis uddybe yderligere, og der vil også være plads til spørgsmål. For os i bestyrelsen og ledelsen, ser vi aftalen som unik, og en aftale der ikke blot er en handel, men en samlet løsning der fortsat kan give os nogle fantastiske forhold at spille golf under, og også give en tryghed for klubbens samlede økonomi.

På medlemssiden fortsætter den gode udvikling, om end i et lavere tempo. Vi har i oktober måned fået netto 13 aktive medlemmer 10 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018. Vi har fået netto 8 tunge medlemmer i oktober, der skal sammenlignes med 5 tunge medlemmer i samme periode i 2017-2018. Som tidligere fortalt har vi i 2021 iværksat tiltag der forsøger at ”træde på bremsen” i Silkeborg, og omvendt ”trykke på gaspedalen” i Ry, så vi får en balanceret medlemstilgang og kapacitetsudnyttelse af vores golfbaner. Disse tiltag vil vi fortsætte med i 2022.

På medlemsmødet med Phlip Spogárd om udviklingsplanen for banerne i Silkeborg, lovede vi at der vil blive lagt information op på vores hjemmeside, så både deltagerne og dem der ikke kunne være med, i fred og ro kunne studere tankerne nærmere. Vi har ikke glemt Jer! Vi arbejder på at få udarbejdet en video med Philip, så han selv med egne ord kan fortælle om sine tanker.

15. november er der overgang til vintergolf, og her fra skal lyde et lille opråb om at passe godt på banerne og følge de anvisninger som klubbens greenkeepere kommer med. Og så er det jo rigtig rart at vi i Ry kan fortsætte med at spille ”almindeligt” golf, når forholdene er til det.

Vi glæder os rigtig meget til at byde jer velkommen til Generalforsamlingerne, og håber på at se rigtig mange.

Vi ses
Poul