Kommentar til Midtjyllands Avis artikel den 01.11.21.

 In Formanden, Kontor, Medlemsinfo, Nyheder

Kære alle

Midtjyllands Avis har den 01.11.21. bragt en forsidehenvisning og en artikel om golfklubbens køb af golfanlægget i Ry, som klubben har følgende kommentarer til:

-Vi har i bestyrelsen og forretningsledelsen forhandlet med Kildebjerg Ry A/S – og dermed indirekte med ejerne af selskabet, Skanderborg Kommune og LD – igennem det meste af et år for at nå frem til en langsigtet aftale omkring golfanlægget. Det har været en forudsætning for at opnå et godt resultat, at der har været fortrolighed mellem parterne, indtil der var enighed om et færdigforhandlet aftalegrundlag.

Som et led i forhandlingerne har den del af aftalen, der har betydning for Skanderborg kommune, været behandlet på et lukket byrådsmøde, hvor byrådet godkendte aftalegrundlaget med enkelte forslag til ændringer. Et medlem af Skanderborg byråd var uenig i byrådets afgørelse, da han mente, at prisen på golfanlægget var sat for lavt. Han har derfor valgt at referere fra byrådets lukkede møde om sagen, således at elementer af aftalen er blevet offentliggjort i Midtjyllands Avis.

Vi har naturligvis afventet med at orientere vores medlemmer, indtil det færdigforhandlede aftalegrundlag kunne offentliggøres. Når de sidste detaljer, inklusiv Skanderborg byråds input fra byrådsmødet, er blevet indskrevet i aftalen, vil vi udsende en orientering til medlemmer og aktionærer med alle relevante informationer. Dette forventer vi vil være på plads senest mandag den 8. november. Indtil da vil vi fortsat betragte aftaleforholdet som fortroligt.

Vi opfordrer derfor til, at man afventer at drage konklusioner, før det samlede forslag er fremlagt.

Vi skal dog bemærke, at Avisens oplysning om, at aftalen afhænger af en generalforsamling i Kildebjerg Ry A/S ikke er korrekt. Det er kun generalforsamlingerne og dermed medlemmerne i Silkeborg Ry Golfklub og Silkeborg Golf A/S, der mangler at tiltræde aftalen, da den er godkendt af alle øvrige parter.

Som også tidligere oplyst behandles aftalen således på generalforsamlingerne i SRG den 30. november på Medborgerhuset i Silkeborg, hvor medlemmer og aktionærer i SRG kan tilmelde sig i GolfBox via dette link.

Med venlig hilsen
Mads Rugholm