Formandens Indspil oktober 2021

 In Formanden, Nyheder

Philip Spógard præsenterer den langsigtede plan for Silkeborgbanerne. Foto Per Pedersen.

Kære alle
Jeg vil i dette Indspil fortælle om Medlemsmødet d.4. oktober og de forestående Generalforsamlinger.
På Medlemsmødet d. 4. oktober var vi samlet næsten 200 medlemmer I Jysk Musikteater. Hovedtemaet var Udviklingsplanen for Silkeborg Banerne, præsenteret ved vores banearkitekt Philip Spógard.
Først og fremmest vil jeg sige en kæmpe tak for det store fremmøde. Dernæst for den positive og konstruktive ånd det hele foregik i. Det var en fornøjelse at møde jer, og også mærke det kæmpe engagement, I viste omkring vores klub og den opbakning, I viste til planen.

Som jeg fortalte på mødet skal vi have nogle grundforudsætninger på plads. Vi har nogle finansielle partnere, der skal nikke til vores planer og dermed sikre os de fornødne midler. Derudover vil vi se på en samlet plan, der både dækker udviklingsplanen for banen, samt øvrige investeringer i f.eks. Klubhus og vores Greenkeepergård. Dertil kommer den langsigtede plan og aftale for vores bane i Ry, en aftale som vi vil præsentere på Generalforsamlingen, og som vi er overbeviste om, er med til at skabe kontinuitet i hele vores udvikling. Som et fundament for alt dette viste jeg på mødet en meget sund økonomi for vores klub, hvor vi igen i år forventer et pænt overskud.

For at alle kan få indsigt i den plan som Philip gennemgik på mødet, vil vi inden længe på vores hjemmeside lave en overskuelig præsentation som alle har tilgang til, men som desværre ikke kan rumme alle 250 slides fra Philips præsentation.

Den 30. november afholder vi Generalforsamlinger. På disse Generalforsamlinger, dels i klubben, dels i A/S, vil vi præsentere den aftale vi har udarbejdet for at sikre en langsigtet aftale for vores baner i Ry. Det har været vigtigt for os at der netop er tale om en langsigtet plan, så vi alle ved, hvad vi har at gøre med, både os som medlemmer, nye medlemmer, og når vi skal sikre, at vi fortsat kan tiltrække kvalificeret personale. Det er en vigtig beslutning for vores klubs fremtid, så jeg håber, så mange som muligt vil sætte et kryds i kalenderen og møde op. Der vil naturligvis som sædvanligt blive annonceret jævnfør vores vedtægter.

Tak for en fantastisk sæson, jeg håber I har nydt den lige så meget som jeg har – det har været en fornøjelse at møde jer på vores skønne anlæg.

Vi ses/Poul