CORONA OPDATERING 24.03.21

 In Baneinfo, Kontor, Nyheder

Langsom genåbning, men også nye skærpelser ift. brug af terrasse

Der er flere små lempelser på vej og lys forude. Bl.a. er forsamlingsloftet udendørs nu hævet til 10 personer, og 50 personer ifm. udendørs idræt som fx golf. Nedenfor er fremhævet et par af de fremtidige lempelser som vi ved kan få betydning for golfsporten.

Med udsigt til endnu højere aktivitet på golfbanerne i den kommende tid, har vi fra DGU dog også modtaget indskærpede regler for take away og øvrig fortæring på sædvanlige udeserveringsområder (fx terrasserne ved klubhusene). Derfor præciseres det, at der hverken kan nydes medbragt mad eller take away på klubhusets terrasse eller på udleveringsstedet for take away. I praksis betyder dette, at vi midlertidigt fjerner møblement på terrasserne, men fortsat holder pølsevognene åbne så længe der er opbakning hertil fra golfspillerne. Når man får udleveret sin take away mad, så skal man efterfølgende fjerne sig fra pølsevognen (udleveringsstedet) og må hverken indtage maden på terrassen eller i klubhuset. Men maden må fx gerne nydes på bænke ude på banen, stående eller gående i forbindelse med golfrunden. Det er naturligvis ærgerligt med disse begrænsninger, men vi håber alligevel at mange vil benytte sig heraf på ”turn” eller før/efter runden, så det trods alt bliver rentabelt for caféen at holde vognene åbne.

Men tilbage til det positive: Golf kan stadig dyrkes som normalt, og om alt går vel kan vi lige nu se frem til følgende lempelser i forlængelse af seneste udmeldinger:

21. april åbnes der – med coronapas – for udendørsservering. Derudover åbnes der for indendørsidræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år og uden krav om coronapas. Det er endnu ikke afgjort hvilke sportsgrene der er tale om. Hvis det bliver golfsporten, kan der herefter åbnes for indendørstræning og simulatorer mv. for børn og unge under 18 år.

6. maj åbnes der – med coronapas – for indendørsservering i restauranter og cafeer, og der åbnes for øvrige lokaler, hvor der udøves kulturaktiviteter. Umiddelbart vurderes det at det er her hele klubhuset kan åbnes – dog med coronapas. Ligeledes gives der mulighed for konferencer såsom generalforsamlinger mv. Det er også d. 6 maj, at det forventes – med coronapas – at indendørsidræt for voksne kan åbne fx simulatorer og fitness.

21. maj åbnes – med coronapas – de resterende indendørs idræts- og foreningsaktiviteter, der ikke er åbnet i de forrige faser.

Hvordan coronapasset bliver udfoldet i praksis – herunder hvordan, og om, det skal tjekkes ved indgangen til klubhuse og restauranter mv. er indtil videre uafklaret.

Mere information her:

Golfbranchen som helhed er kommet rigtig godt gennem corona krisen, grundet de mange lempelser for udendørsidrætten, og vi ser frem til også at lykkes med den sidste del af genåbningen på en corona-sikker måde. Fortsat med at vise hensyn til hinanden og overholder de gældende restriktioner, så er der lys og forår forude.