Marts 2021 – INDSPIL FRA FORMANDEN

 In Formanden, Nyheder

Kære alle

Så nærmer sommersæsonen sig, og vi kan for alvor komme ud at spille på vore skønne baner. Om vejret arter sig, forventer vi sommerbane åbning d. 29. marts! I dette Indspil, vil jeg komme ind på, Vision og Værdier, Økonomien, Medlemsudviklingen, og Sæsonstarten.

Vision og værdier
Først og fremmest vil jeg sige en stor tak for alle de positive tilkendegivelser I er kommet med ifm udsendelsen af vores lille video – det luner! Jeg håber den har givet mening, og en forståelse for hvor vi ønsker at bevæge os hen, og også måden vi ønsker det sker på.  Men ord og video gør det ikke alene, vi skal sætte handling bag. Vi vil i ledelsen og bestyrelsen gøre alt for at styre efter vores vision og efterleve vore værdier, Imødekommende, Rummelige, Ordentlige, Ambitiøse og Relationsskabende, og på Bestyrelsesmødet d. 3. marts diskuterede vi konkrete eksempler på hvordan vi både kan efterleve dem, og gøre dem tydelige i klubben. Personligt er jeg overbevist om at konkrete eksempler, og at vi minder hinanden om dem i hverdagen vil betyde rigtig meget. Fra ledelsens side vil I blandt andet kunne se dette i den løbende kommunikation vi udsender, men naturligvis også i dagligdagen, og vi håber I vil spille med. Vi har ligeledes besluttet at alle nye medlemmer og prøvemedlemmer vil modtage vores video.

Økonomien
Ved vores seneste bestyrelsesmøde gennemgik Regnskabschef Steen Lauridsen økonomien både for Silkeborg Golf A/S og for Silkeborg Ry Golfklub. Selskabet udviser et samlet resultat der er 434.705 kr. bedre end budgetteret, og Klubben udviser et resultat der er kr. 885.889 bedre end budgetteret. Ud fra en koncernbetragtning betyder selskabets og klubbens positive driftsresultat, en samlet resultatforbedring på kr. 1,3 mio., hvilket igen betyder at selskabets og klubbens samlede likviditet er tilsvarende højere end forventet. Det er vi naturligvis rigtig godt tilfredse med. I kan læse mere om detaljerne under Bestyrelsesreferaterne på hjemmesiden.

Medlemsudviklingen
Februar har ikke budt på den store udvikling af nye medlemmer. Vi har fået netto 6 aktive medlemmer i februar i år sammenlignet med 34 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018. Vi har fået netto 6 tunge medlemmer i februar i år sammenlignet med 25 tunge medlemmer i samme periode i 2017-2018. Februar ligger således væsentligt under budget, både angår det samlede antal aktive og når vi ser på de tunge medlemmer. Samlet set betyder det, at vi siden den 1. oktober har fået 101 nye aktive medlemmer mod 65 i referencesæsonen 2017-2018 og 47 nye tunge medlemmer mod 37 i referencesæsonen. Dertil en pipeline på 76 prøvemedlemmer. Vi er således stadigt pænt foran det budgetterede medlemstal for året til dato.

Sæsonstarten
Vi står alle sammen lige nu og venter på at komme ud og nyde sommerbanerne. Der er derfor igen tvivl om at der kommer ”run” på banerne, men med to flotte baner har vi også kapaciteten til dette. Jeg vil afslutte dette Indspil med at sætte nogle af vore værdier i spil. Der vil være tidspunkter hvor der vil være stor trængsel på banerne. Derfor håber jeg alle vil være imødekommende overfor at byde andre velkommen i jeres bold. Det kan få det hele til at glide bedre, og samtidigt skabe nye relationer.

Pas godt på vore baner og hinanden. Brug picthfork til at rette nedslagsmærker op, lægge turf på plads og følg de gældende Corona regler og anbefalinger.

Om vi alle udviser denne ordentlige adfærd, er jeg sikker på vi får en fantastisk sæson.

Vi ses derude
Poul Hansen