INGEN LANGE INDSPIL TIL ØVEGREENS 

 In Nyheder

Brug desuden kun egne bolde. Gule træningsbolde anvendes på driving range.

På driving rangen i Silkeborg præciseres at øvegreenen alene må anvendes til bunkerslag og korte chip med egne golfbolde. Derfor er måtterne til lange indspil nu fjernet, og snore markerer det område man må chippe indenfor. Ingen lange indspil udenfor snorene tak. Det er det flere gode grunde til:

Vi ved at flere golfspillere i mange år har brugt området til at træne lange indspil fra 70-100 meter til netop denne øvegreen. Kun få har dog brugt deres pitchfork til at rette nedslagsmærkerne op efter sig efterfølgende, hvilket efterlader en ujævn øvegreen med begrænset værdi til andre træningsformål. Uden disse nedslagsmærker har vi en ambition om at kunne hæve kvaliteten på øvegreenen fremadrettet. Der vil forventeligt gå lidt tid før greenen er kommet sig ordentligt efter vinterens mange høje indspil til det bløde underlag, men ambitionen er at få standarden af green hævet markant i løbet af foråret. På sigt udvides også antal og kvalitet af targets på driving rangen til de lange indspil.

Hidtil kunne én spiller alene optage et meget stort træningsområde med egne 70-100 meter slag, da det var for farligt for andre at opholde sig i nærheden. Disse lange indspil kan ligeså godt foretages på driving rangen, hvor der er god plads og ingen fare. At flytte de lange indspil til driving rangen vil  således efterlade plads til, at øvegreen og bunkers trygt kan anvendes af andre til træning af det korte spil. Dette har været efterspurgt af flere medlemmer, som har været utrygge ved de lange indspil, og derfor ofte har måtte forlade området. Vi øger således både tryghed, sikkerhed, rummelighed og kapacitet på vores træningsområde. Dette bliver særligt vigtigt i den foranstående travle sæson med ekstra stor efterspørgsel på udendørs aktivitet og træningsmuligheder.

Desuden henstilles til, at der kun bruges egne bolde til at træne chip og bunkerslag (proerne undtaget ifm. undervisning). Det er der flere årsager til. Først og fremmest bliver kvaliteten af din egen træning væsentligt forbedret, da du træner med samme kvalitet golfbolde som du også bruger ude på golfbanen. Rigtige golfbolde både flyver, spinner og reagerer anderledes end træningsbolde når de lander. Værdien af din træning bliver simpelthen bedre og mere brugbar af at chippe 4-5 rigtige golfbolde end en hel spand gule range bolde. Særligt når vi nu kan hæve kvaliteten af greenen, vil dine korte chip og bunkerslag snart kunne spinne og rulle naturtro, ligesom på den rigtige golfbane. Skulle man alligevel lave et enkelt nedslagsmærke eller to på denne korte afstand, forventer vi også at golfspilleren bedre kan rette nedslagsmærker op efter sig selv, end ved en hel spand gule bolde som tillige ofte efterlades rodet på greenen. Øvegreen bør således fremadrettet efterlades fri for nedslagsmærker og efterladte golfbolde, så greenen altid er klar og indbydende til de næste golfspillere, golftrænere eller greenkeeperne.

Selvom dette opslag primært henvender sig til indspilsområdet i Silkeborg, så gør det samme sig naturligvis gældende i Ry. Lange indspil hører sig kun til på driving rangen, og IKKE på vores øvegreens. I Ry anvendes øvegreens både til chip og puts, men vi oplever desværre også her, at enkelte golfspillere efterlader synlige nedslagsmærker og store turfs fra lang afstand. Det er selvfølgelig ikke ordentlig adfærd – så hjælp hinanden med at passe på hinanden og vores fælles træningsfaciliteter.

Vi håber alle tager godt imod tiltaget. På forhånd tak, og rigtig god træning.

Mvh. Pro-Centeret og Administrationen.