VIS HENSYN OG ”LUK IGENNEM”

 In Nyheder

Efterårsrunde – foto Per Pedersen

Hvornår og hvordan lukker man korrekt igennem?

Med jævne mellemrum hører vi klager over ”langsomme flights” der ikke har lukket ”hurtigere flights” igennem. Det kan give anledning til konflikter og dårlige oplevelser på golfbanen, som vi alle helst var foruden. Men hvornår og hvordan er det nu lige man skal og bør lukke igennem ?

I tråd med de nye golfregler og ’Spil med Tempo’ kampagnen ønsker SRG også at bidrage til en højere spilhastighed og bedre golfoplevelser for alle. Som golfspiller har du et ansvar for, at alle har det sjovt og rart på hele golfbanen. Nogle golfspillere har meget tid på golfbanen, men andre har ikke. Hvis en flight bagved er åbenlyst hurtigere end jeres, så er det dit ansvar at få lukket dem igennem, ikke kun for deres skyld, men også for jeres egen. Det kan være vældigt frustrerende konstant at have en gruppe bagved der står og tripper for at komme videre. Lukker du dem igennem slipper du for presset bagfra, spillet flyder bedre, og alle får en god oplevelse på golfbanen.

Følgende regler er gældende i SRG

 1. En flight har ansvar for at holde trit med flighten foran. Opstår der et ledigt golfhul foran, og flighten bagved forsinkes eller er åbenlyst hurtigere, SKAL der “lukkes igennem” ved først kommende lejlighed.
 2. Selvom der ikke er et ledigt golfhul foran, men det er åbenlyst at flighten bagved kan spille hurtigere, BØR der “lukkes igennem” ved først kommende lejlighed. Udvis hensyn og god golfetikette.

Andre anbefalinger og hensyn:

 • Turneringer: Deltagelse i en turnering, større gruppe eller ”klubber i klubben” ændrer ikke ovenstående regler.
 • Max. tid: For en flight med 4 spillere bør en runde på 18 huller ikke overstige 4 timer eller den tidsangivelse som er angivet på scorekortet. At man overholder tiden er ikke en undskyldning for at undlade at lukke igennem.
 • Travle dage: På weekend –og helligdage, samt andre dage med mange spillere på banen, kan flights med 2 eller færre spillere ikke forvente at blive ”lukket igennem” medmindre der er et ledigt golfhul foran. Dette udelukker dog ikke at langsommere flights viser hensyn og god etikette ved at lukke igennem på et hensigtsmæssigt tidspunkt, uanset antallet af spillere i flighten.
 • Opfyld flights: Det henstilles at der spilles i flights af 3- eller 4 spillere, så ujævnt flow undgås. For at udnytte banens kapacitet bedst muligt vil klubben på travle tidspunkter flytte i reservationer, så flights fyldes op til 3 eller 4 spillere.
 • Spil med andre: Du er altid velkommen til at booke dig på en flight med en eller flere ledige pladser. Bliv dog ikke fornærmet hvis de første på tiden flytter deres reservation – det kan der være mange årsager til, og skyldes meget sjældent dig.
 • Tag godt imod andre der booker sig på ”din” flight. I skal gå sammen de næste 4 timer, og er der ledig plads i din flight er andre altid velkomne til at booke sig på.
 • Spil ready golf: Gå I rask tempo, vær klar på din tur, ved green placeres din bag ved udgang til næste green, udfyld scorekort på teested (ikke green), gå i vifteformation, spil egen bold før du leder efter andres osv.
 • Begræns ledetid ved at benytte Standard Lokalregel E5 om ”Alternativ til spil fra forrige sted for mistet bold eller out of bounds”. Flights der søger efter en bold bør “lukke igennem” så snart det står dem klart, at bolden ikke let kan findes. Der bør ikke søges i samfulde 3 minutter, før der “lukkes igennem” (de 3 minutter er alene tidsgrænsen for, hvornår en bold er tabt).
 • Baneservice: For at sikre et godt flow på golfbanen, kan klubbens baneservice endvidere sammenlægge flights allerede fra 1. tee samt i løbet af golfrunden. Hvis en flight forsinker flow på banen kan klubbens baneservice forlange at flighten sætter tempoet op, lukker igennem, eller i særligt grove tilfælde at flighten skal springe et eller flere golfhuller over uden kompensation af evt. greenfee.

Sådan lukker du hurtigere flights igennem:

Du kan ”lukke igennem” på et tee sted hvor flere flights er samlet og venter, eller i løbet af et golfhul ved tydeligt at ”vinke” flighten bagfra frem og selv træde til side og i sikkerhed. Du kan med fordel lukke igennem ”flydende” fx ved at begge flights slår sammen ud fra tee, og lader den hurtigere flight gå hurtigt videre, eller ved at man følges op ad fairway men lader den hurtigere flight putte først ud og videre til næste tee. Så sparer du selv tid, sikrer et godt flow, og din flight vil ikke straks blive indhentet af den næste hurtige flight bagfra. Det er god etikette at spillerne i den flight der lukkes igennem ”takker” for at blive lukket igennem, og skynder sig videre uden unødige ophold, samt at begge flights ønsker hinanden ”fortsat god tur”.

Rigtig god fornøjelse 🙂

Med venlig hilsen Administrationen