FORMANDENS INDSPIL SEPTEMBER 2020

 In Formanden, Nyheder

Rasmus Højgaard i bunkeren ved Made In Denmark 2018 i Silkeborg – Foto Per Pedersen

Kære alle
Jeg er helt klar over at det ikke er længe siden jeg udsendte det seneste Indspil, men jeg håber, I værdsætter denne løbende information om, hvad er sker i vores klub. Dette Indspil har fokus på

  • Europatour sejr, Rasmus Højgaard vinder igen
  • Santander Divisionen, herrerne i det afgørende spil om DM
  • Medlemsudviklingen, udviklingen fortsætter
  • Simulator golf, vintertræning med nye muligheder
  • Bilernes Hus turneringen, flot afviklet og med økonomisk til klubben
  • Pink Cup, igen med stor tilslutning
  • Medlemsmøder, både for alle og for de nye

Europatour sejr
Vi var nok mange der i weekenden og specielt søndag d. 30. august sad klistret til skærmen og fulgte Rasmus Højgaard vej mod endnu en Europa tour sejr. Det er ganske enkelt imponerende at spille sådan en omgang golf, bare 19 år gammel. Selvom jeg godt ved, at både Rasmus og brormand Nicolai repræsenterer Gyttegård, så er de jo også begge medlem af SRG, så både på vegne af SRG og Danmark kan vi være super stolte af dette resultat, og herfra skal der lyde et kæmpe tillykke!

Santander Divisionen
Og for at blive i sporet på de flotte SRG eliteresultater, så er vore herrer i Santander Divisionen kvalificeret til de afgørende kampe om det danske mesterskab. Det sker d. 12. og 13. september på banen i Horsens. Der er semifinaler lørdag, og finalen (som vi selvfølgeligt skal i) om søndagen. Skulle det lade sig gøre at hjemtage det danske mesterskab, vil det være første gang i historien! Vore damer tabte desværre den sidste kamp, men forbliver i Santander Divisionen, hvilket i sig selv er et rigtig flot resultat.

Medlemsudviklingen
Den meget positive medlemsudvikling fortsætter. Vi har fået netto 55 aktive medlemmer i august i år sammenlignet med 35 aktive i samme periode i referencesæsonen 2017-2018.
Vi har fået netto 31 ”tunge” medlemmer i august i år mod 33 tunge medlemmer i samme periode forrige år. Det betyder at august ligger væsentligt over budget, hvad angår det samlede antal aktive, og stort set på budget, når vi ser på de tunge medlemmer.
Denne flotte udvikling betyder, at vi siden den 1. oktober har fået 308 nye aktive medlemmer mod 177 i referencesæsonen 2017-2018 og 146 nye tunge medlemmer mod 125 i referencesæsonen. Fratrækker vi de medlemmer, der ikke får DGU-kort (vintermedlemmer og Pay & Play medlemmer), er der tale om 223 nye DGU-medlemmer.

Med 1.616 tunge medlemmer er vi nu passeret det samlede antal tunge medlemmer på 1.613, som er vores budget for hele sæsonen, ganske enkelt imponerende med en måned tilbage af 2020 sæsonen. Udgangen af august, var samtidigt det tidspunkt, hvor de der har ønsket at melde sig ud, skulle gøre dette. Helt overordnet har vi, til trods for en meget stor medlemstilgang, 9 færre udmeldelser i år end sidste år. Går vi lidt mere i detaljer med tallene er antallet af udmeldte ”tunge” medlemmer 12 højere end sidste år, drevet af 8 Ry Plus udmeldelser og Senior 70+.
Antallet af medlemmer der har meldt sig passive, er faldet markant fra 30 sidste år til 16 i år. Vores konklusion er, at udmeldings- og nedkonverteringsresultatet i det store hele er meget tilfredsstillende.

Afslutningsvist skal bemærkes, at vi på nuværende tidspunkt har budt velkommen til mere end 110 nye prøvemedlemmer i 2020 til sammenligning med 68 hele sidste sæson. Da mange af de nye prøvemedlemmer først kom sent i gang pga. Coronaen, vil de fleste først være færdiguddannede golfspiller i den kommende periode, og pipeline for nye medlemmer ser således også lovende ud. Tag godt imod de mange nygolfere og nye medlemmer i SRG.

Simulator golf
Måske har I allerede læst eller hørt om vores helt nye mulighed for at komme til at spille simulatorgolf. Fra den 1. oktober, vil der være opstillet to golfsimulatorer i træningscentret. Det betyder, at vi nu kan drømme os til varme himmelstrøg eller links udfordringer på de baner, som bliver tilknyttet simulatorerne. Personligt glæder jeg mig helt vildt til at afprøve banerne, og med dette har vi knyttet endnu en facilitet til dig som medlem. Så nu kan du både træne din krop i centret og gøre den klar til den nye sæson, samtidigt med at golfformen kan holdes vedlige indendørs.

Bilernes Hus turneringen
Den store Bilernes Hus turnering blev afviklet d. 29. august. Der var totalt udsolgt til denne turnering, som blev afviklet med både højt humør, flot afvikling og nogle helt fantastiske præmier. Hertil kommer et økonomisk tilskud til klubben på 50.000 kr. Herfra skal lyde en kæmpe tak til Bilernes Hus ved Ivan Dyrlund, hans hjælperteam, og ikke mindst Mogens Jespersen der var ankermand som turneringsleder.

Pink Cup
Igen i år er den store Pink Cup turnering blevet afviklet. Det er ikke en hvilken som helst turnering, idet hele formålet med denne er at støtte det meget vigtig formål ”Støt brysterne” og dermed kræftramte kvinder. Jeg er stolt over at vi som klub er med i dette vigtige arrangement, og det var skønt at se den store deltagelse og de lyserøde farver tirsdag d. 1. september. En kæmpe tak til jer, der utrætteligt står bag arrangementet, og til alle jer der har bidraget. I skrivende stund har jeg endnu ikke modtaget resultatet af indsamlingen, men håber på et rekordstort beløb.

Medlemsmøder
I mit seneste Indspil lovede jeg jer, at vi ville afholde medlemsmøde med fokus på vores Vision og Strategi. Dette møde er nu fastlagt til torsdag d. 8 oktober kl. 19.00. Der vil blive udsendt indbydelse til alle, men grundet Coronaen vil deltager antallet blive begrænset og derfra ud fra ”Først til mølle princippet” samt tilmelding i Golfbox. Om der bliver et behov, overvejer vi at sætte et ekstra møde op. Sidste år indførte vi desuden en ny tradition med at indkalde vore nye medlemmer til møde. Dette oplever vi var så succesfuldt og udbytterigt, ikke mindst for os i ledelsen, at vi gentager det igen i år – lidt forsinket af Coronasituationen. Der vil blive udsendt speciel invitation til vore nye medlemmer.

Afslutning
Sæsonen lakker mod enden, men vi har heldigvis lidt tid endnu til at nyde vore skønne baner og hinandens selskab. Traditionen tro afvikler vi årets klubmesterskab, og igen i år i det samme format som succesfuldt blev afviklet sidste år. Jeg håber derfor at se rigtig mange af jer i Ry d. 19. september og i Silkeborg d. 20. september.

Vi ses – Poul Hansen