GREENKEEPERS CORNER august 2020

 In Kontor, Nyheder

Sommer og golf-sæsonen er over os, og i greenkeeperstaben gør vi alt for at banen lever op til de forventninger der hos jer medlemmer samt gæster.

Vi har fokus på alle områder af golfbanen, dog er vi på mandskabs siden meget presset på antal ansatte bl.a. på baggrund af Corona, samt at et par greenkeepere er stoppet. Dette gør at vi er nødt til at prioritere vores arbejdsopgaver. Vi prioriterer alle de klippede arealer højt, og især greens.

I Ry har vi taget store og mange ”propper” op på greens, for at komme filten til livs, filt er ikke omsat organisk materiale såsom døde rødder og græsafklip. Filten virker som en opvaskesvamp, den holder på vandet i våde perioder, og tørrer meget hurtigt ud i tørre perioder, som vi er i nu. Derfor har der kunne ses meget store tørre pletter på greens i Ry. At komme filten til livs er en opgave som vi ikke må undlade at udføre, da dette er grundstenen i, at vi også har gode greens i mange år frem.

I Silkeborg er det lidt den samme historie som i Ry, dog ikke så slemt grundet den store indsats der blev udført på greens op til Made in Denmark. Til gengæld har vi pga. banens alder meget forskelligt græs på greens, som gror forskelligt alt efter vejret. Derfor vil der i Silkeborg blive eftersået intensivt på greens, for at vi kan opnå en så ensartet græsbestand som muligt – en langsommelig proces som vil tage flere år.

Fairways i Silkeborg lider stadigvæk lidt efter den varme sommer i 2018, og det er planen at vi renoverer fairways til efteråeret. Renovering består af at vi tager ”propper” op, vertikalskærer, eftersåer samt topdresser fairways med sand. Dette vil vi gøre flere gange over en årrække, hvilket vil medføre bedre fairways, samt at de sætninger som der er kommet hen over årene, fra gamle trærødder som rådner, vil blive mere jævne.

Der er som antydet opgaver som vi har været nødt til at nedprioriterer pga. greenkeeperstabens størrelse. Dette betyder ikke, at vi ikke er opmærksomme på nogle udfordringer rundt på banen, f.eks uklippet rough, skoven og paragraf 3 områder hvor birketræer er ved at overtage. Så snart der er tid, vil vi tage fat i ovennævnte opgaver.

På den langsigtede bane vil er komme nogle nye tiltag, og vi er allerede i gang med at kigge på planer for udvikling af teesteder, bunkers, skov/træer og generelt banens udstråling og spilbarhed, for at gøre vores gode baner endnu bedre. Vi har i den sammenhæng også indledt et spændende samarbejde med golfbanearkitekten Philip Spogárd som man kan læse mer om her.

Til sidst vil jeg takke jer for den gode velkomst i har givet mig i klubben, det værdsætter jeg utrolig meget og håber at vi sammen kan gøre Silkeborg-Ry Golfklub endnu bedre.

Med venlig hilsen
Jeppe Krogh Kristensen
Chefgreenkeeper