INDSPIL FRA FORMANDEN MAJ 2019

 In Formanden

Kære alle
Siden mit sidst ”Indspil” er der sket meget i vores klub, i min optik rigtigt positive ting.

Golfens dag
Den. 28. april afholdte vi Golfens Dag. Det blev en super herlig dag i klubben, hvor rigtig mange både potentielle nye medlemmer og eksisterende medlemmer mødte op og deltog i de mange aktiviteter. Vi har ikke et helt præcist tal for antal indmeldte på baggrund heraf, men bl.a. har vi budt flere nye juniorer velkommen, og så fik vi en rigtig flot opmærksomhed blandt vore gæster og en solid presseomtale i den skrevne presse og på de sociale medier.

GreenWeek
Blev igen i år afholdt i Ry i påsken. Der var 11 deltagere, og alle 11 har meldt sig ind i SRG. De fleste som prøvemedlemmer, men en konverteringsrate på 100% er uanset medlemsform helt ekstraordinært. Jeg er sikker på dette ikke mindst skyldes den store indsats Anette, trænere og frivillige har gjort – tak for det! Kender du nogen som bør tage golfkørekortet i en ruf, så afholder vi GreenWeek igen i ugerne 27 og 31.

Medlemsudviklingen
Alt dette fører mig til at informere om status på medlemsudviklingen i vores klub. Alene i april måned har vi fået 31 nye medlemmer sammenlignet med 13 sidste år. Vi har i samme periode fået 18 ”tunge” medlemmer (kontingent på kr 5.000 og derover) mod 13 sidste år. For hele regnskabsåret (fra oktober 2018) har vi fået 97 aktive medlemmer (ekskl. prøvemedlemmer) – heraf netto 74 tunge medlemmer – mod henholdsvis 90 aktive og 63 tunge i 2018. Alt dette betyder at vi igen er kommet foran den budgetterede medlemsfremgang.

Geografisk fordeling
Vi har set lidt på medlemsudviklingen i 2019 isoleret set og hvor medlemmerne kommer fra. Her har vi fået 83 indmeldelser siden 1. januar inkl. prøvemedlemmer – herunder kan I se hvor de mange nye medlemmer kommer fra geografisk sammenlignet med samme periode året før (perioden fra 1/1 til 21/5 2018 sammenlignet med samme periode fra 1/1 til 21/5 i 2019):

Ry: Fra 4 (5,7%) til 8 (9,6%) i 2019
Skanderborg: Fra 4 (5,7%) til 9 (10,8%) i 2019
Silkeborg: Fra 47 (67,1%) til 47 (56,6%) i 2019
Århus-egnen: Fra 7 (10%) til 11 (13,3%) i 2019
Vest (Herning, Ikast mv.): Fra 1 (1,4%) til 4 (4,8%) i 2019
Syd (Them Bryrup mv.): Fra 1 (1,4%) til 2 (2,4%) i 2019
Nord (Gjern, Galten mv.): Fra 4 (5,7%) til 1 (1,2%) i 2019
Øvrige (Sjælland o.l.): Fra 2 (2,9%) til 1 (1,2%) i 2019

Det er her værd at bemærke at der er en markant tilvækst i medlemmer fra Århus, som faktisk udgør en større andel end nye medlemmer fra hhv. Skanderborg og Ry, som dog også vækster i både antal og andele. Tilgangen fra Ikast/Herning er også øget. Det viser at man er villig til at køre ekstra langt for at få et medlemskab i SRG, idet 19% af nye medlemmer kommer udenfor vores primære område 20-25 minutters kørsel fra banerne.
Årsagerne til denne udvikling er sikkert flere. Vi har hørt mange der henviser til vores afholdelse af MiD som en medvirkende årsag, og så har vi jo bare nogle helt fantastiske baner og rammer som naturligt tiltrækker medlemmer udefra!
Til alle de nye medlemmer som i løbet af 2018 og 2019 er kommet til vores klub, vil jeg minde om at vi den 11. juni kl 19.30, indbyder til velkomstmøde hvor Mads Faber og jeg vil være tilstede og svare på spørgsmål, tage i mod gode ideer og høre hvordan I har oplevet velkomsten til klubben.

Vore baner
Når jeg ser på vore baner både i Silkeborg og Ry står de i min optik meget flotte. Især Silkeborg banen har fået kritik, og jeg hører flere sige at dette primært skyldes MiD. Dette vil jeg påstå ikke er sandt. Vi mindes alle den helt ekstreme tørke vi havde i sommeren 2018, kombineret med at vort vandingsanlæg brød sammen. Forholdene gav Stig og hans stab nogle helt urimelige forhold at arbejde under, og dette betød at især vore fairways på Øst var længere tid om at komme sig end ventet. Vore greens var i lange perioder sidste år ramt af megen topdressing og prikling, med det formål at gøre dem helt skarpe til MiD og indhente flere års forsømmelser. Det betød at vi i perioder havde greens der ikke var helt optimale. Personligt vælger jeg at se det som en investering i fremtiden, og når jeg ser dem nu er de i min optik langt bedre end tidligere, og væksten har endnu ikke for alvor sat ind. Ser vi på Ry banen, ja så kan jeg blot konstatere at det er en fornøjelse at spille på den, og det gælder både sommer og vinter, på trods af at greenkeeperne i Ry pt. er lidt underbemandet. Det arbejdes der på at løse. Derfor, endnu engang en stor tak til Stig og hele greenkeeper staben for den helt ekstraordinære indsats.

Eliten
Her er det helt naturligt for mig at sige et kæmpe tillykke med resultaterne på Ecco Tour til Oliver Hundebøll og Morten Ørum Madsen. Morten vandt PGA Catalunya og Oliver vores egen Jyske Bank, Made in Denmark Qualifier – helt exceptionelt af Oliver i hans første år som pro! Det betyder at Morten med årets resultater til dato er placeret på 2. pladsen på Nordic League og Oliver er nummer 8. Morten var allerede før vores egen turnering kvalificeret til Made in Denmark i Himmerland, og qua sejren blev Oliver også kvalificeret. Jeg spørger bare – ”hvor mange klubber kan præstere at have 3 medlemmer med på Europatouren samtidigt”? Jeg ved godt at Thomas Bjørn har måtte melde fra, men det er da ganske fantastisk, og vidner om den store styrke vi har til at udvikle talenter i vores klub, og med den intensive indsats der gøres er jeg overbevist om at flere er på vej. Morten Ørum Madsen klarede iøvrigt cuttet som en af kun 5 danskere!

Serviceniveau
I mit seneste Indspil fortalte jeg om vore mange frivillige der har meldt sig til starter funktionen og flytningen af Finn Kristensen til hovedbygningen, som begge har været efterspurgt af vore medlemmer. Jeg hører at dette er blevet virkelig godt modtaget. Hovedformålet med disse initiativer har primært været at tage bedre i mod vore gæster. Omrokeringen af Finn har dog ikke medført flere ressourcer, men derimod et større pres på de mange øvrige arbejdsopgaver, hvor andre må tage over for Finn. Derfor vil jeg her sende en appel til os medlemmer. Prøv at begrænse belastningen af vort administrative personale til et absolut minimum. Det er selvfølgeligt skønt lige at stikke hovedet ind på kontoret og sige hej, men vi ved alle, at sådanne små afbrydelser forstyrrer de opgaver der også skal udføres. Derfor kære medlemmer, hold jer orienteret om nyheder og information igennem Nyhedsmails som disse og henvend jer kun om det allermest nødvendige. Lad os hjælpe vores starterfunktion, vores administration og hinanden, så vi kan opretholde det gode serviceniveau overfor både medlemmer og gæster.

Det var mine ekstra lange tanker og overvejelser for denne gang. Jeg håber ikke det blev til for meget ”tal nørderi” og løftede pegefingre – det er ment for at give indsigt, og for at vi alle fortsat kan have en rigtig god klub.

Mange hilsner
Poul Hansen