INDSPIL FRA FORMANDEN

 In Formanden, Nyheder

Kære alle

Så fik vi for alvor skudt sæsonen i gang med vore traditionelle Åbningsturneringer. For første gang afholdt vi i år Åbningsturnering i både Ry og Silkeborg, og for første gang som jeg mindes, måtte vi ty til ventelister – så stor var interessen. Personligt var det en sand fornøjelse at deltage i turneringen.

I Silkeborg var vi begunstiget at et helt fantastisk vejr, og lige så fint solen skinnede, lige så stort et smil og glæde var der blandt deltagerne. Jeg kunne desværre ikke selv deltage i Ry, men jeg hører at dagen var mindst lige så god. Jeg vil her benytte lejligheden til at sende en stor tak til vores Greenkeeperstab, der havde sat nogle flotte baner op til os, og til vores turneringsledelser som gjorde en kæmpe indsats for at vi andre kunne nyde det og slappe af, og til vore sponsorer som gør det muligt at have fine præmieborde.

Golfens dag
I år bliver Golfens dag afholdt søndag d. 28. april i Silkeborg. I år bliver en helt særlig dag med en masse forskellige arrangementer, både for nuværende medlemmer og for nye. Der bliver noget for både børn og voksne.
I Nyhedsmailen og på hjemmesiden kan I læse meget mere om detaljerne for dagen. Min opfordring til jer alle – tag en gæst med til denne dag. Lad os stå sammen om at få endnu flere nye medlemmer til vores klub.

 Modtagelse af gæster og nye medlemmer
Vi har fra jer medlemmer af flere omgange hørt, at vi skal være bedre til at tage i mod vore gæster udefra og for den sags skyld også vore egne nye medlemmer. Faktisk blev dette punkt et af vore indsatsområder på det strategimøde vi i ledelsen har afholdte d. 1. og 2. marts. Det har nu mundet ud i nogle helt konkrete initiativer. Finn Kristensen er flyttet fra Shoppen og på kontoret i Hovedbygningen.

Det vil igen være sådan at vore gæster kan betale greenfee i automaten i gangen, men til hverdag vil Finn være tilstede og være klar til at svare på spørgsmål det sted hvor gæster typisk går ind når de kommer til klubben. Vi har ligeledes den store glæde at 16 frivillige har meldt sig til at varetage starter funktion, og bl.a. uddele små velkomstgaver til vore greenfeespillere. Tanken er, at denne starterfunktion vil være tilstede i weekenderne i det omfang den kan bemandes med de ressourcer vi har til rådighed. En stor tak herfra til de af jer der har sagt ”ja” til denne vigtige opgave. Jeg er personligt spændt på at høre om hvordan det går, og også til at høre reaktionerne fra vore gæster.

I forhold til vore nye medlemmer, så har Mads Faber og jeg besluttet at afholde et velkomstmøde for alle de nye medlemmer, der er kommet til i løbet af 2018-2019. Mødet bliver afholdt den 11. juni, og formålet er ganske enkelt at stille os til rådighed for spørgsmål, fortælle om vores klub og vore muligheder, og dermed forhåbentligt bidrage til, at de nye medlemmer føler sig velkommen.

Med dette vil jeg ønske jer alle en rigtig god 2019 – sæson

Mange hilsner
Poul Hansen