INDSPIL FRA FORMANDEN Marts 2019

 In Nyheder

Kære alle
Nu begynder det for alvor at krible i os alle for at komme ud at spille. Det har været en sand fornøjelse at se en nærmest fuld booket Ry bane de seneste weekender, og hvor ikke bare vi som medlemmer har nydt banen, men hvor også en lang række greenfeespillere har benyttet sig af vores flotte anlæg i Ry.

Åbningsturneringer
Vore Åbningsturneringer er jo de sikre bebudere for at sæsonen skydes i gang. For første gang afholder vi Åbningsturnering både i Ry, søndag d. 31. marts og i Silkeborg søndag d. 7. april. I skrivende stund er 83 tilmeldt i Ry og 123 i Silkeborg. Vi kan sagtens være mange flere, og jeg håber at rigtig mange har lyst til at skyde sæsonen i gang med gode klubkammerater, så skynd jer ind og meld jer til. Vore turneringer er i det hele taget et vigtigt omdrejningspunkt for det gode klubliv, så hold øje med turneringskalenderen. Turneringsudvalget er besat med en lang række gode frivillige medlemmer, men mangler en formand. Har du derfor lyst til at være med til at præge vore turneringer sammen med udvalget, så tag fat i Mads Faber.

Nye medlemmer og ambassadører
Som I kunne høre på vort medlemsmøde, og også kunne læse i vore nyheder, kan vi også til denne sæson byde en lang række nye medlemmer velkommen. Jeg er overbevist om at I alle vil optræde som gode ambassadører for vores klub, og byde de nye medlemmer varmt velkommen så alle får en god oplevelse. I det hele taget ligger ambassadørtanken mig meget på sinde. Der er ikke tvivl om at vi har to helt fantastiske baner som tiltrækker nye medlemmer. At de samtidigt møder klubmedlemmer der brænder for, og er stolte er deres klub, er jeg overbevist om kan sætte en positiv spiral i gang, og tiltrække endnu flere medlemmer. Vi har nogle rigtig gode tilbud til de nye, og er I i tvivl om indholdet af disse, så er der information på hjemmesiden under ”Medlemskab”, ellers tag blot fat Mads Faber og Anette Syvertsen.

Visions- og strategiseminar
Den 1. og 2. marts havde vi i ledelsen Visions- og strategi møde. Formålet var, med baggrund i hvordan vi ser golfen udvikle sig, at sætte retningen for Silkeborg Ry Golfklub. Vi havde et rigtig godt og produktivt døgn sammen med stort engagement og vilje fra alle til at byde ind. Allerede sidst i marts mødes vi igen for opfølgning og konkretisering. Området vil i øvrigt fremadrettet være en fast bestanddel af vore Bestyrelsesmøder, så vi hele tiden afstemmer om vi bevæger os i den rigtige retning.
Endnu en spændende sæson står for døren og jeg glæder mig rigtig meget til at hilse på jer alle ude på banerne.
Mange hilsner

Poul Hansen