FORMANDENS INDSPIL DECEMBER 2018

 In Nyheder

Kære alle
Snart rinder året 2018 ud, og det vil derfor være på sin plads at sende jer alle en jule- og nytårshilsen

Generalforsamlingen
For mig personligt blev 2018 sæsonen afsluttet med mine først Generalforsamling som formand for klubben. Personligt syntes jeg det var en god Generalforsamling hvor der også var plads til menings tilkendegivelser. Jeg må dog indrømme at vi specielt under temaet Made in Denmark (MiD), godt kunne have brugt mere tid på den dialog vi selv havde lagt op til, det tager vi helt på egen kappe.
Netop MiD har både før og efter turneringen givet anledning til debat. På Generalforsamlingen forsøgte vi at adressere dette, og håber også der kom en forståelse for at banens beskaffenhed ikke alene skyldes MiD, men at vejrliget havde sin store andel i dette. Til gengæld både håber og tror vi på, at den investering i banen der er gjort i 2018 kommer os til stor gavn og glæde i 2019. Et af de store temaer i klubben og på Generalforsamlingen er også om vi skal gentage afholdelsen af MiD. Der er ingen tvivl om at der både er fordele og ulemper ved et sådant arrangement – det er vi i bestyrelsen og ledelsen helt opmærksomme på. Der er heller ingen tvivl om at det også er et emne der deler vandene i vores klub.
Strategi og vision
Det var derfor rigtig godt med det input der på Generalforsamlingen kom fra en af deltagerne – ”hvad er vores vision og strategi for klubben”. Netop dette tema vil danne rammen om et ledelsesseminar vi gennemfører den 1. og 2. marts, og hvor vi vil udarbejde et oplæg til hvordan vi ser klubben i fremtiden, og hvilket ambitionsniveau vi ønsker. Dermed også afholdelsen af store event som eksempelvis MiD. På tidligere Medlemsmøder har jeg fortalt om de to typer medlemmer vi har, de ”klub afhængige” og de ”klub uafhængige”. Der er næsten en ”fifty fifty” fordeling af de to typer medlemmer i vores klub. Det er vores ansvar i ledelsen at tage hensyn til de to gruppers ønsker, så de på bedst mulig vis kan indfries. Dette vil vi arbejde med på seminaret og vi vil præsentere oplægget for jer ved et medlemsmøde i det nye år.

Ry banen
Den nuværende aftale udløber som bekendt til september 2019. Status er, at vi i øjeblikket forhandler med Kildebjerg Ry A/S om rammerne for en mere permanent aftale. Der skal ikke herske tvivl om at vi i ledelsen har et stort ønske om at vi skal fastholde vores skønne bane. Omvendt skal det også ske på vilkår som er ansvarlige og som på ingen måder sætter vores økonomi på spil. Det er vigtigt her at understrege at en endelig aftale om køb af Ry banen eller en lignende økonomisk forpligtelse skal vedtages af Generalforsamlingen.

Medlemsudviklingen
I denne skønne juletid er det rart at kunne fortælle at den positive tendens på medlemsudviklingen, som vi gennemgik på generalforsamlingen fortsætter. I november måned isoleret set har vi fået 9 nye aktive medlemmer mod 6 aktive i samme periode sidste år. Når vi så samtidigt inkluderer de ”op-konverteringer” vi har fået i november, betyder det at vi har fået 12 tunge medlemmer i november i år, mod 4 i samme periode sidste år. Siden 1 oktober har vi således fået 33 nye aktive medlemmer, heraf 29 tunge, mod henholdsvis 21 aktive og 14 tunge sidste år. Det er imponerende flot at se, når vi ved at DGU samlet set har haft en tilbagegang på 2200 medlemmer og at 139 ud af 190 klubber har oplevet en decideret netto afgang.
Jeg er overbevist om at denne udvikling skyldes at vi har en fantastisk klub med høj kvalitet, nogle unikke rammer og at vi sammen evner at følge med tiden og udvikle os.
Med dette vil jeg slutte med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et fantastisk godt og lykkebringende nytår.

Mange hilsner/Poul Hansen