TRÆNINGSCENTER UDVIDES TIL 8 UDSLAGSPLADSER

 In Træning

Træningscenter i Silkeborg vil være lukket fra den 6-20. december imens der ombygges fra 5 til 8 udslagspladser. Fitness centeret er fortsat åbent.

I Silkeborg Ry Golfklub kan du spille golf året rundt, både udendørs og indendørs. I vinterperioden er særligt det indendørs træningscenter et populært sted at holde formen ved lige. Ja faktisk så populært, at vi nu udvider antallet af udslagspladser for at give plads til den store efterspørgsel på træningsplads og undervisning.

I stedet for de 5 udslagssteder som i dag sigter mod bagvæggen, vil der fremadrettet blive 2 rækker af 4 udslagssteder som sigter mod hver af de store glaspartier med den smukke natur som ny baggrund for dine slag. I alt 8 nye udslagspladser. På sigt bliver der desuden etableret en separat puttegreen med justerbar hældning, således at der kan trænes putting samtidigt med udslag.

Arbejdet udføres i perioden den 6 – 20. december, hvor det alligevel var aktuelt med en renovering af eksisterende net og delvis udskiftning til stærkere net. I denne periode vil det ikke være muligt at anvende træningscenteret, som vi først forventer vil være klar til brug igen efter den 20. december. Fitness-delen vil dog være åbent for klubbens medlemmer som altid. Det er klubbens proer, sammen med frivillige fra eliteholdene, som forestår arbejdet med hjælp fra Jørgen fra greenkeeperne. Vi takker alle for indsatsen, og beklager på forhånd eventuelle gener arbejdet måtte medfører.

I klubhuset i Ry er der i mellemtiden opsat et enkelt trænings net med mulighed for at træne udslag indendørs. God fornøjelse.

Se regler for anvendelse af trænings- og fitnesscenter her.