HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Regler for Herreklubben 2018

Tilmelding og betaling
Scorekortlabels købes i BACKTEE Golf Shop og i Probox24-automaterne. Der købes 5 labels ad gangen for 200 kr. Labels fra sæson 2017 kan også benyttes i år.

 

Tilmelding foretages hver spilledag (onsdage i Silkeborg og torsdage i Ry) på tilmeldingslisten, der er lagt frem i restauranten.
OBS: Tilmelding på listen SKAL foretages med angivelse af korrekt starttid, inden der tees ud.
Tilmeldinger der foretages, efter at der er teet ud, vil ikke være gældende.

 

Det er naturligvis ærgerligt, at det har vist sig nødvendigt med denne firkantede linie, men vi håber, at der vil være forståelse for, at det ikke er hensigtsmæssigt at operere med et system, der frister til at omgå fair spil.

 

Scorekort
Scores afleveres på scorekort udskrevet fra Golfbox.
Før start skal der i forbindelse med tidsbekræftelsen udskrives scorekort med angivelse af starttid.

I ekstraordinære situationer, som hvis scorekortet ødelægges af regn, vil det dog blive accepteret, at der udskrives et nyt personligt scorekort fra Golfbox efter turneringen, så scores afleveres herpå.

 

VIGTIGT: Dit scorekort er dit ansvar. Det skal udfyldes korrekt og afleveres også ved No Return. Hvis det mangler, stemmer kassen ikke, og det tager timer at finde personen, der ikke har afleveret sit scorekort. Der er derfor indført en bøde på 40,- kr. for manglende scorekort. Betaling af bøden skal ske næste gang du spiller. Pengene går til præmier.

Stableford
Vi fortsætter hvor vi slap sidste år, så alle spiller igen stableford i alle tre rækker.
Ved lige score afgøres placeringer efter sidste 9, sidste 6, sidste 3, sidste hul, sidste lige hul, sidste ulige hul og lodtrækning.

 

Øvrige turneringsbetingelser
Alle mænd, der fylder 19 år i 2018 eller ældre, kan deltage i turneringen, der løber fra onsdag den 11. april i Silkeborg og torsdag den 5. april i Ry til onsdag den 3. oktober i Silkeborg og torsdag den 13. september i Ry.
Torsdagsturneringen i Ry fortsætter fra den 20. september til den 25. oktober som 9-hullers turneringer, men de vil ikke være gældende på order of merit.
Max. handicap 36.

 

Der spilles i 3 lige store rækker inddelt efter handicap på dagen. Inddelingen sker automatisk i Golfbox systemet.
Dette betyder, at man eksempelvis kan komme ud for at spille i B-rækken den ene spilledag og A-rækken den næste, uden at der er sket handicap-regulering i mellemtiden.
Man skifter endvidere række i takt med at handicappet reguleres fra spilledag til spilledag og i forhold til, hvordan de 3 lige store rækker fordeles.

 

Du kan følge med i dine scores på dette link: Resultater 2018
Du kan følge de ugentlige præmier på dette link: Præmier 2018

 

OBS ! 

Den 4. juli, 15. august, 22. august og 29. august spilles onsdagsturneringerne på Ry-banen på grund af henholdsvis DIAC og Made in Denmark.

 

OBS: NY Velkomstturnering

Der er igennem de seneste sæsoner kommet mange nye golfspillere til klubben, der kan se det som en barriere at blive en del af Herreklubben. For at skabe mulighed for at invitere nye spillere ind i fællesskabet, inviterer vi onsdag den 2. maj og onsdag den 6. juni til fælles Velkomstturneringer på Silkeborg-banen.

Velkomstturneringerne erstatter de traditionelle herredage, således at der vil være mulighed for at tilmelde sig en formiddags-gunstart kl. 10.00 og en eftermiddags-gunstart kl. 16.00. Der vil blive reklameret for turneringerne i klubhusene, og det er muligt at booke sig på via turneringsmodulet i Golfbox.
Du er meget velkommen til at invitere et nyt medlem med til Velkomstturneringen.

 

Gennemgående turnering
Alle spillere deltager automatisk i den gennemgående turnering.
Overførsel af scores til den gennemgående turnering sker efter hver spilledag (bortset fra turneringer, der spilles på vinterbane).
Alle scores tæller med til den gennemgående turnering, uanset hvilke rækker man har spillet i gennem sæsonen.
Det er den række, hvor man har spillet flest turneringer, der vil være afgørende for, hvor man bliver placeret i den gennemgående turnering ved sæsonens afslutning.
Der vil være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

OBS: Både resultater fra onsdagsturneringerne i Silkeborg og torsdagsturneringerne i Ry vil være gældende.

Du kan følge med i din gennemgående score på dette link: Livescoring 2017.

 

Præmier i Silkeborg
På Silkeborg-banen vil der være 5 præmier i hver række.
Præmierne fordeles efter følgende fordelingsnøgle:

 

Placering Fordeling Præmie Inkl. tillæg
1 33% 419 kr. 515 kr.
2 24% 312 kr. 374 kr.
3 18% 234 kr. 281 kr.
4 12% 156 kr. 187 kr.
5 8% 104 kr. 125 kr.

 

*Ovenstående er et eksempel baseret på gennemsnitstal, og beløbene vil variere fra onsdag til onsdag.

Som det er vist, bliver alle præmier tillagt ekstra 20% værdi af sponsorerne, når du henter dem hos henholdsvis i BACKTEE Proshoppen og hos SPORT24.
Allerede ugen efter, at du har vundet en præmie, kan du benytte den ved henvendelse til sponsor-butikken.

 

På alle par 3 huller udloddes hver onsdag et gavekort fra BRDR. D Vine på 150,- kr.
I 2018 kan gavekort til BRDR. D Vine afhentes i BACKTEE Golf Shop.

 

Alle præmier og gavekort skal være afhentet senest den 1. maj 2019.
Ikke afhentede præmier og gavekort tilbageføres til Herreklubbens kasse, hvor de vil blive brugt som ekstra præmier og som hjælp i juniorafdelingen.

 

Præmier i Ry

Da der forventes færre spillere ved torsdagsturneringerne i Ry, vil der være identiske regler bortset fra, at der kun er 3 præmier i hver række. Der vil ligeledes kun være Nærmest Flaget præmie på udvalgte par-3 huller.

 

Order of Merit

I den gennemgående turnering, der er gældende for både Silkeborg- og Ry-turneringerne, vil der være præmier til de 5 bedste spillere i hver række baseret på de 10 bedste Stableford resultater igennem sæsonen.

 

Midtvejsturnering
Afholdes på Silkeborg-banen fredag den 29. juni som 18-hullers Stableford.

Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning.
Sponsor BACKTEE v/ Thomas Knudsen.

 

Afslutningsturnering
Afholdes fredag den 5. oktober på Silkeborg-banen som 18 hullers Stableford.
Detailoplysninger kommer senere.
Gunstart kl. 13.00 med efterfølgende spisning.
Sponsor SPORT24 v/ Henrik Bruun.
Husk at vi naturligvis også spiller onsdag den 4. oktober.

 

I tilfælde af, at man ikke er til stede ved præmieoverrækkelserne ved Midtvejs- og Afslutningsturneringerne, vil præmierne blive placeret på sekretariatet i Silkeborg. Dette gælder dagens turnering, den gennemgående turnering og udtrækningen af BRAVO TOURs lotteriet, men ikke lodtrækningspræmier på dagen.

 

BRAVO TOURS lotteriet
For at tilskynde, animere og overtale ALLE, der spiller golf i Silkeborg om onsdagen og Ry om torsdagen, til at deltage i Herreklubbens turnering, har vi i år valgt at fortsætte succesen med et BRAVO TOURS.

 

LOTTERI
Alle afleverede scorecort fra hele sæsonen – behørigt afmærket med Herreklubbens label – fungerer som en lodseddel til følgende flotte sponsorpræmier:

1. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS – værdi kr. 5.000
2. præmie: Gavekort til golfrejse med BRAVO TOURS - værdi kr. 3.000
3. præmie: Gavekort på 2.000 kr fra SPORT24 i Silkeborg.

 

Vinderchancerne er eksorbitant større end en lottogevinst, så ALLE bør spille med HELE sæsonen.

 

Spillehastighed og etikette

  • Husk vi spiller stableford.
  • Saml op når du har brugt alle dine slag.
  • Luk igennem. Vi gentager. LUK IGENNEM!
  • Ret dine egne og andres nedslagsmærker op.
  • Riv efter dig i bunkers. (Her må du gerne tage dig god tid.)
  • Hvis du bliver forhindret, så husk at melde fra i god tid, så andre kan komme ud at spille.
  • Sørg for så vidt muligt at gå i 4-bolde. Fyld op om nødvendigt. 4-bolde giver flere deltagere og større præmier. Husk også at bekræfte jeres tid!

 

Tænk på nye spillere, der gerne vil deltage i Herreklubben, men som ikke har nogen spilleaftaler. Er I en 2- eller 3-bold, så tilbyd andre spillere, der står klar ved tee-stedet, at gå med i jeres bold!
Tænk også på, at der er rigtig mange som gerne vil betale for at deltage i Herreklubben. Desværre er mange tider optaget af mandlige herremedlemmer, som ikke ønsker at deltage i Herreklubben og derfor ikke betaler. Da vi hverken kan eller vil tvinge jer til at være med, kan vi kun opfordre til, at man tænker på alle dem, der gerne vil, eller evt. overvejer endnu en gang, om det trods alt ikke er det værd at betale for deltagelsen i Herreklubben.
Vi håber, at BRAVO TOURS lotteriet fjerner den sidste undskyldning for ikke at deltage.

 

Restauranten
Køkkenet i Silkeborg vil være åbent til kl 21.00 på alle turnerings-onsdage. Der vil være mulighed for bestilling af mad, når du skriver dig på tilmeldingslisten.

Køkkenet i Ry vil arrangere fællesspisning på alle turnerings-torsdage.

 

Økonomi for Herreklubben
Med baggrund af erfaringerne fra tidligere, er der 150 deltagere pr. gang i Silkeborg.
Med BRAVO TOURS lotteriet, hvor alle afleverede scorekort med label fungerer som en lodseddel, håber vi selvfølgelig på rekorddeltagelse i 2018.

 

Baseret på tidligere erfaringer ser et gennemsnitligt budget for en Herreturnering i Silkeborg ud som følger:

Startpenge

5.700 kr
Tilskud til Støtteforeningen -500 kr
Administration -400 kr
Diverse -100 kr
Gennemgående turnering

-500 kr

Præmier Par 3 huller -300 kr
Præmier i alt 3.900 kr
Præmier pr. række 1.300 kr


Administrationsomkostninger dækker salg og indtastning af scorekort.