HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:Bliv medlem 

 

Aktietilbud 2018

MEDLEMSKAB MED ELLER UDEN AKTIEINVESTERING

 

Alle medlemmer over 26 år skal have en aktiepost på nominelt kr. 5.000 i ejerselskabet Silkeborg Golf A/S til aktuel kurs 100. Ved indmeldelse som Fuldtidsmedlem, Ry Plus medlem eller 9-hullers medlem tilbyder vi imidlertidigt flere attraktive muligheder for finansiering af din aktiepost:

 

TILBUD 1: Køb aktier nu kr. 5.000 og få 5.000 kr. i aktietilskud over 5 år.

TILBUD 2: Ingen aktieinvestering og ingen tilskud. Du optjener aktien på 7 år. 

 

Læs flere detaljer og "alt det med småt" nedenfor. I begge tilfælde finansierer Silkeborg Ry Golfklub således din aktieinvestering. Du vælger blot selv om du ønsker at have den fulde handelsret til aktien med det samme, eller først opnår denne efter 7 års uafbrudt medlemskab.

 

Kontingentsatser 2018

Silkeborg Ry Golfklub tilbyder en række muligheder for medlemskaber, der betyder, at du afhængig af dit behov kan vælge netop den medlemsform, der passer dig.

 

 

Bliv prøvemedlem

 


Bliv medlem

 


Bliv Juniormedlem

 

 

Gradueret første-årskontingent

Ved fuldtidsindmeldelse (senior eller junior) før 1. juni betales fuldt årskontingent.

Ved indmeldelse efter 1. juni betales et reduceret kontingent frem til 1. oktober, hvorefter der vil blive opkrævet normalt kontingent for det følgende år. Gradueringen gælder ikke for Prøvemedlemskaber og Pay & Play. Kontingentet reduceres med følgende procentsatser:

Pr. 1/6
20%

Pr. 1/7
40%

Pr. 1/8
60%

Pr. 1/9
80%

 

Aktiekøb

I forbindelse med din indmeldelse, skal du, hvis du er fyldt 26 år, foretage en aktieinvestering i Silkeborg Golf A/S og således blive medejer af baneanlægget og faciliteterne. Aktiernes nominelle pris er kr. 5.000,-, og med den nuværende kurs på 100 udgør den samlede investering i 2017-sæsonen kr. 5.000,-. Vi tilbyder imidlertidigt at finansiere dit aktiekøb via følgende to særlige 2018 TILBUD:

 

TILBUD 1 

- Betal aktien kr. 5.000 nu og opnå 5.000 kr. i aktietilskud over 5 år

 • Du indbetaler kr. 5.000 ved indmeldelsen for din aktiebeholdning.
 • Du opnår et aktietilskud på kr. 1.000 om året i 5 år.
 • Tilbuddene gælder nye medlemmer over 26 år som melder sig ind som Fuldtids-, Ry Plus og 9-hullers medlemmer.
 • Du kan efterfølgende skifte mellem de tre medlemsformer Fuldtids-, Ry Plus og 9-hullersmedlem inden for de til enhver tid gældende varsler.
 • Vedtægtsbestemmelserne for udmeldelse er angivet i klubbens vedtægter §5. Uanset tidspunkt for udmeldelse har du den fulde ret til salgsværdien af din aktiepost, men kan ved udmeldelse inden for de første 5 år ikke gøre krav på evt. rest tilskud på aktieinvesteringen. Din aktiebeholdning skal altid først tilbydes klubben at tilbagekøbe til den af generalforsamlingen fastsatte kurs, som p.t. er 100.
 • Tilbuddet er ikke gældende for tidligere medlemmer, som har været aktionærer efter den 30.09.2016.
 • Efter nærmere aftale kan vi tilbyder at finansiere dit aktiekøb rentefrit over 10 måneder.

 

TILBUD 2 

- ingen aktieinvestering nu, opspar aktiebeholdningen over 7 år

 • Klubben investerer i din aktiebeholdning på pt. kr. 5.000, og låner den til dig uden at du selv skal finansiere et aktiekøb.
 • Du opnår ingen aktietilskud som angivet i tilbud 1.
 • Du er fra din indmeldelse aktionær i Silkeborg Golf A/S med fuld stemmeret.
 • Tilbuddene gælder for nye medlemmer som melder sig ind som Fuldtids-, Ry Plus og 9-hullers medlemmer.
 • Du kan frit skifte mellem de 3 medlemsskabsformer efter de gældende frister i vedtægterne. Generalforsamlingen i SRG vil til enhver tid kunne beslutte, hvilke medlemskabsformer, der er tællende for opsparingen.
 • Efter 7 uafbrudte sæsoner som Fuldtids-, Ry plus eller 9-hullers medlem har du opsparet aktiebeholdningen, som du uanset aktuel kurs derefter vil få overdraget.
 • Rent formelt låner du aktieposten rentefrit af klubben, og efter 7 uafbrudte sæsoner eftergiver klubben det samlede lån uden omkostninger for dig.
 • Du kan melde dig ud iht. vedtægtsbestemmelserne, som er angivet i klubbens vedtægter §5, men...
 • Hvis du ikke igennem de samfulde 7 sæsoner opfylder betingelserne for medlemskab, eksempelvis ved udmeldelse, konvertering til passivt medlem eller flexmedlem eller eksklusion som følge af kontingentrestance, tilfalder aktiebeholdningen straks klubben vederlagsfrit, og du vil ikke få overdraget eller kunne gøre krav på aktiebeholdningen eller dele heraf. Klubben trækker således udlånet af aktiebeholdningen tilbage uden varsel. Aktiebeholdningen kan derfor ikke sælges, frikøbes eller overdrages til andre før 1. oktober 2024. I tilfælde af konvertering til passivt medlem eller flexmedlem inden den 1. oktober 2024, skal der foretages en fuld aktieinvestering ifølge de gældende vedtægter.  
 • Tilbuddet er ikke gældende for tidligere medlemmer, som har været aktionærer efter den 30.09.2016.

 
Vedtægter for Silkeborg Ry Golfklub

Vedtægter for Silkeborg Golf A/S   

 

Flex-medlemskab og passivt medlemskab

Fleksible medlemskaber øger antallet af golfspillere blandt travle familiemedlemmer i aldersgruppen 25 - 45 år. Derfor tilbyder Silkeborg Ry Golfklub fleksible medlemskaber, hvor du betaler et væsentligt mindre årligt kontingent, men til gengæld skal betale greenfee for at spille på banen. Se priser i skemaet ovenfor.

 

Hvis du i en periode ønsker at være passivt medlem, kan du tegne et passivt medlemskab til kr. 500. Dermed vil du fortsat modtage klubbens nyhedsmails, og stå forrest i køen, såfremt der måtte opstå venteliste for fuldtidsmedlemskaber.

 

Bemærk: Ønsker du at melde dig ud af klubben, melde dig passiv eller konvertere fra et dyrere til et billigere medlemskab, kan dette ske ved udgangen af regnskabsåret den 30. september med minimum 1 måneds skriftlig varsel til sekretariatet. Den årlige deadline er således 31. august.

 

Du kan til enhver tid konvertere fra passivt medlem, flex-medlemskab eller andet billigere medlemskab til et dyrere medlemskab.

 

Nybegynder - start som prøvemedlem

Vi byder både etablerede golfspillere og nybegyndere velkommen i klubben.

 

Har du ikke tidligere været medlem af en golfklub, skal du dog først igennem et begynderforløb som prøvemedlem. Her får du den fornødne golftræning, og lærer om golfspillets regler og etikette. Dette er både for din egen og andres sikkerhed. Men giver også en god ballast for at komme i gang, og sikrer dig den bedst mulige oplevelse af golfen efterfølgende. Det er desuden en god mulighed for at møde andre golfspillere og skabe relationer. Vores erfarne trænere og frivillige i begynderudvalget hjælper dig godt på vej, og godkender når du er klar til at spille på banen og blive fuldt medlem.

 

Vi tilbyder et professionelt og veltilrettelagt begynderforløb. Og selv når du er bestået tilbyder vi dig at fortsætte med gratis træning på holdet "Gå til Golf 1", så vi ved at du får det bedste udbytte og størst glæde ved golfsporten mange år frem. Læs mere om priser og prøvemedlemskab her og Gå Til Golf 1 her.

 

Alternativt kan du blive medlem af Pay & Play klubben, som ikke kræver golfkørekort eller gennemført prøvemedlemskab. Alle kan være med. 

 

Pay & Play klubben i Silkeborg Ry Golfklub 

Pay & Play golfanlægget i Ry er en eksklusiv betalingsbane i absolut topkvalitet. Uanset om du har bestået baneprøve til golf eller ej, har du mulighed for at blive medlem af Pay & Play klubben i Ry. 

Oprettelse koster kr. 780 én gang for alle, og du har derefter mulighed for at købe et 3-måneders medlemskab gældende for en valgfri periode på 3 måneder eller et årsmedlemskab, der gælder hele sæsonen fra 1. oktober til 30. september.

 

Samarbejdsklubber med greenfee rabat

Silkeborg Ry Golfklub har indgået samarbejdsaftaler om rabat på greenfee satsen i flere klubber i blandt andet midt- og østjylland. Det vil sige, at du med dit golfmedlemskab i Silkeborg Ry Golfklub kan få 33% rabat på greenfee i mange af de bedste baner i Jylland. Endvidere har vi et samarbejde med flere af Nordens Top klubber, hvor du som medlem i Silkeborg Ry Golfklub kan spille helt gratis via vores TopNordic samarbejde.

Læs mere om vores samarbejdsklubber og greenfee tilbud her.

 

Fremtidige medlemssatser

Silkeborg Ry Golfklubs kontingentsatser er lagt i faste rammer frem til 2017/18. Det er planen, at senior-fuldtidskontingentet 26 - 69 år vil stige med kr. 200 om året frem til regnskabsåret 2017/18. Juniorkontingenter planlægges at stige med kr. 80 - 100 om året.