HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Ordensforskrifter

- i og ved klubhusene

 1. Klubhuset er åbent for medlemmer og gæster til bane og restaurant. Adgang inden for områderne bar, ekspedition og køkken er ikke tilladt. Øvrige anvisninger skal respekteres.
 2. Parkering. Cykler, biler, bags, golf-vogne, golfbiler skal parkeres/tilbage-leveres på de anviste steder. Reserverede pladser markeret med skilt, gul afstribning eller på anden vis, skal respekteres.
 3. Fodtøj. Der må benyttes golffodtøj uden metalspikes i alle tilgængelige lokaler. Golffodtøj med metalspikes må kun anvendes på løberen til restauranten og til og fra omklædning. Brug skorensemaskinerne ved indgangsdørene til klubhuset.
 4. Medbragt forplejning må ikke nydes i klubhuset eller på terrassen i restaurantens åbningstid.
 5. Golfudstyr må ikke transporteres gennem eller anbringes i klubhuset, restaurant eller på terrasse.
 6. Hunde må ikke medbringes i klubhuset eller på terrassen.
 7. Værdier og effekter. Klubben påtager sig ikke ansvar for medlemmer eller gæsters værdier og effekter. Glemte effekter placeres i proshoppen.
 8. Skader, mangler eller klager bør omgående meddeles kontoret.
 9. Rygning i klubhuset er forbudt.

 

ORDENSFORSKRIFTER VED OG PÅ BANEN

Etikette og golfregler

 1. Spil på banen er underkastet golfspillets etikette og golfregler.

 2. Spillestart bør kun ske fra 1. tee og hulrækkefølgen skal følges.

 3. River skal anvendes og genplaceres i slagretningen, så hele riven ligger i bunkeren.

 4. Banepersonalet må ikke bringes i fare og deres anvisninger/afspærringer skal respekteres.

 5. Stierne skal følges  såvel med som uden golfvogn.

 6. Golfbiler må ikke køre i de skov- og lyngklædte arealer, må højest transportere to personer, skal følge stierne og i videst muligt omfang køre på tætklippet fairway.

 7. Hunde må kun medtages i snor. Evt. efterladenskaber skal fjernes af vedkommende i den anden ende af snoren.

 8. Rygning på banen er forbudt på de skov- og lyngklædte arealer.

 9. Affald skal kastes i de opstillede affaldsbeholdere. Flasker placeres under beholderen. Cigaretrester fjernes af rygeren.

 10. Tabte genstande og udstyr opsamles bedes afleveres i proshoppen.

 11. Areal out of bounds på VEST 5. og VEST 6. hul på Silkeborg-banen må ikke betrædes. Tabte bolde vil blive indsamlet og foræret til junior- og begynderafdelingen.

 12. Træningsbanen. De anviste udslagssteder skal respekteres. Der må ikke indsamles bolde på driving range. Boldspande skal sættes på plads ved boldautomaten.

 13. Vintergolf. Der er færdsels- og spilleforbud på sommergreens og teesteder samt klippede arealer med rimfrost og blankt vand. Der må tee's op på alle klippede arealer.Det anbefales at bruge bærebag . 

 

DRESS-CODE

Silkeborg Ry Golfklub ønsker at tage hensyn til de traditioner, der er for golfspillet.

 

Tilladt:

1.      Poloshirts med ærmer.

2.      Turtlenecks.

3.      Skjorter med ærmer.

4.      Golfshorts eller lange golfbukser.

5.      Jeans er tilladt, dog ikke hullede jeans.

 

For damer desuden:

1.      Poloshirts – uden ærmer.

2.      Golfbluser med og uden krave.

 

Frabedes:

1.      Hovedbeklædning i klubhusene.

2.      Færdsel i klubhusene uden fodtøj.