HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Lokale Regler Silkeborg Ry Golfklub

 

Midlertidig lokal regel

På klippede græsarealer ødelagt af krager, kan der droppes fri efter regel 25.1 - unormale overfladeforhold.

 

  

Lokale regler (Regel 33-8)


1. Markeringspæle/Plader/Afstribninger:
 Hvid:                       Out of Bounds (VEST 5 og VEST 6)
 Blå:                         Areal under reparation
 Blå m/sort top:        Areal u/reparation - spilleforbud
 Rød:                        Parallel vandhazard
 Gul:                         Vandhazard
 Grøn:                       Hazard med droppezone
 Grøn top:                 Areal med spille- og adgangsforbud.

 

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger med støttepæl og/eller net, betragtes som ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 24-2.

3. Der må benyttes udstyr til afstandsmåling – Decision 14-3/0.5. Ved spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge afstandsmåler. Hvis en spiller, under fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, temperatur mv.), er dette et brud på regel 14-3. Det er således kun tilladt at måle afstand, men ikke forbudt at benytte eller medbringe en afstandsmåler (f.eks. smartphone) der kan måle andet end afstand. Man må blot ikke anvende andre funktioner end afstandsmåling. Overtrædelse af denne lokalregel: Diskvalifikation.

 

4. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1. Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.


5. Hvis en bold berører, ligger i eller er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8 skal en ny bold, mod et straffeslag, spilles enten fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået (Regel 27-1) eller fra måtte i droppezone. Bolden skal placeres på måtten. De øvrige muligheder i Regel 26-1 må ikke benyttes.

 

6. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8, må spilleren (for at undgå unødige forsinkelser) spille en anden bold provisorisk efter én af mulighederne i lokalregel 5.
Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold.
Hvis den oprindelige bold er i vandhazarden, bliver bolden, der er spillet provisorisk, til bolden i spil. 

 

7. Ligger bolden ikke i den miljøsensitive vandhazard på ØST 2, ØST 8 og SYD 3, er det på trods af skiltning tilladt at spille bolden, også selvom det dermed skulle blive nødvendigt at have stance i hazarden.

 

8. Handicapregulering. Når der i vinterperioden d. 1/11 til 30/4 spilles sommerbane, defineret ved "fra sommertee til sommergreen", kan der ske handicapregulering selvom der spilles med lejeforbedring (kun på tætklippet græsarealer i fairwayhøjde eller lavere). Dette gælder både på Silkeborg og Ry banerne

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL
Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

 

Midlertidige lokale regler: Se opslag i klubhus og/eller første tee.