HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Lokale Regler Silkeborg Ry Golfklub

 

Lokalregler (for vinterregler se nedenfor)

Lokale regler (Regel 33-8)

 

1. Markeringspæle/Plader/Afstribninger:  

Hvid: Out of Bounds (VEST 5 og VEST 6)

Blå: Areal under reparation  

Blå med sort top: Areal under reparation - spilleforbud

Rød: Parallel vandhazard  

Gul: Vandhazard

Rød el. gul med grøn top: Miljøsensetiv hazard med spille- og adgangsforbud Grøn: Markering af hazardområde med tilhørende droppezone (SYD 3)

 

2. Træer med støttepæl(e) samt nyplantninger med støttepæl og/eller net, betragtes som ikke flytbare forhindringer – lempelse efter regel 24-2.

 

3. Der må benyttes udstyr til afstandsmåling – Decision 14-3/0.5. Ved spil på banen må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge afstandsmåler. Hvis en spiller, under fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke spillet (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, temperatur mv.), er dette et brud på regel 14-3. Det er således kun tilladt at måle afstand, men ikke forbudt at en benytte eller medbringe en afstandsmåler (f.eks. smartphone) der kan måle andet end afstand. Man må blot ikke anvende andre funktioner end afstandsmåling. Overtrædelse af denne lokalregel: Diskvalifikation.

 

4. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således: Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr. Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

 

5. Hvis en bold berører, ligger i eller er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8, eller hvis en bold krydser ud i den miljøsensitive vandhazard efter den grønne pæl (placeret 15 meter før green) på hul SYD 3, skal en ny bold, mod et straffeslag, spilles enten fra det sted, hvorfra det sidste slag blev slået (Regel 27-1) eller fra måtte i droppezone. Bolden skal placeres på måtten. De øvrige muligheder i Regel 26-1 må ikke benyttes.

Hvis en bold krydser ud i vandhazarden før den grønne pæl på SYD 3, skal spilleren gå frem efter en af de tre muligheder i regel 26.1 mod et straffeslag.

 

6. Det er ikke tilladt at tage sin stance i den miljøsensitive vandhazard på ØST 2, ØST 8 og SYD 3 (før den grønne pæl). Er bolden her kommet til hvile through the green et sted hvor spillerens stance eller tilsigtede sving berører den miljøsensitive hazard skal bolden droppes uden straf inden for én køllelængde af det nærmeste punkt på banen, som er a) udenfor den miljøsensitive hazard b) ikke er nærmere hullet og c) ikke er på green iht. tillæg 1A 2.afsnit 3a.

 

7. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en bold er tabt i den miljøsensitive vandhazard på hullerne ØST 2 og ØST 8, må spilleren (for at undgå unødige forsinkelser) spille en anden bold provisorisk efter én af mulighederne i lokalregel 5. Hvis den oprindelige bold bliver fundet uden for vandhazarden, skal spilleren fortsætte spillet med denne bold. Hvis den oprindelige bold er i vandhazarden, bliver bolden, der er spillet provisorisk, til bolden i spil. 

 

8. Handicapregulering: Spilles der sommerbane i vinterperioden d. 1. november til 30. april (sommerbane defineret ved "fra sommertee til sommergreen"), kan der ske handicapregulering selvom der spilles med lejeforbedring (dvs. oplæg på tætklippede græsarealer i fairwayhøjde eller lavere). Dette gælder både på Silkeborg og Ry banerne.

 

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL Hulspil – tab af hul; slagspil – to straffeslag.”

 

Midlertidige lokale regler: Se opslag i klubhus, hjemmeside og/eller på første tee.

 

Vinterbaneregler på Ry-banen

 

Teestedet:

Du skal slå ud mellem teested markeringerne, men vælger her selv om udslaget foretages fra måtte eller græs.

 

fairway, semirough mv:

Der må lægges op på græsset på alle tætklippede arealer (semi-rough eller lavere).

 

Greens:

Er der frost / rimfrost på greens SKAL der spilles til vintergreens. Ellers må der i Ry spilles til sommergreens året rundt.

 

Bunkers:

Alle bunkers betragtes som Waste Area hvor du, uden strafslag, har følgende to muligheder:

- Spille bolden som den ligger

- Lægge op i bunkeren inden for 15 cm - dog ikke tættere på flaget.

- Ligger din bold i vand må du placere bolden nærmeste sted fri for lempelse, som stadig er i bunkeren.

 

Vinterbaneregler på Silkeborg-banen

 

Teestedet:

Du skal slå ud mellem teestedsmarkeringerne, men vælger her selv om udslaget foretages fra måtte eller græs.

 

Slå fra måtte på fairway, semirough mv:

På fairway, i semirough, på fringe (forklædet) og på green skal der, såfremt alt andet end putter benyttes, slås fra måtte. Spilleren skal medbringe og benytte egen måtte. 

Klippede stier i skoven betragtes som en del af roughen.

Måtten skal placeres inden for 15 cm (scorekorts bredde) - dog ikke tættere flaget. Det er tilladt at rense sin bold før den placeres.

Manglende brug af måtte kan medføre bortvisning. Måtter kan købes i shoppen for 50 kr.

 

Bunkers:

Alle bunkers betragtes som Waste Area hvor du, uden strafslag, har følgende to muligheder:

- Spille bolden som den ligger

- Lægge op i bunkeren inden for 15 cm  - dog ikke tættere på flaget.

 

Indhegnede områder (snore)

For at skåne greens og specielt fugtige områder på banen, har greenkeeperne sat snore op for at styre vores færden på banen.

Hvis bolden ligger i et område, der er afgrænset af snore, gælder følgende regler:

- Du skal som udgangspunkt spille din bold som den ligger(se punktet: Slå fra måtte)

- Du må dog ikke spille bolden, hvis den ligger på eller din stance er, på sommergreens eller på sommerteesteder. Her skal du, uden straf, droppe bolden nærmeste vej ud af greenen/teestedet - dog ikke tættere på flaget -“ uanset om droppestedet er på klippet græs, i høj rough eller i en bunker.