HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Turneringsregler åbne turneringer

Silkeborg Ry Golfklub


1
Regler
Klubbens turneringer spilles efter golfreglerne og amatørreglerne som godkendt af R&A Rules Limited. Oversat af Dansk Golf Union og kan findes på www.golf.dk/node/166.

I de årlige klubmesterskaber (eliterækken for damer og herrer) tillades dog - uagtet ovennævnte amatørregler – deltagelse af pro-spillere, som er medlem af Silkeborg Golf Club. 

2
Offentliggørelse
Turneringer offentliggøres på klubbens hjemmeside, i GolfBox og ved opslag i forhallen minimum 3 uger før afholdelse af turneringen.

3
Gyldigt medlemskab,  fleksible medlemskaber og gæstespillere
Det er kun muligt for medlemmer at deltage i klubbens turneringer, hvis kontingent er betalt.
Medlemmer med fleksible medlemskaber (Full-Flex eller Semi-Flex) kan deltage i klubbens turneringer.
De fleste klubturneringer er åbne for gæstespillere og vil i givet fald fremgå af turneringsbetingelserne.

4
Tilmelding og betaling
Tilmelding skal ske i GolfBox hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne.
Flexmedlemmer og gæstespillere betaler udover turneringsgebyret også greenfee, som vil fremgå af turneringsbetingelserne for den enkelte turnering.
Tilmelding er først gældende, når betaling er modtaget. Manglende betaling inden tilmeldingsfristens udløb betyder som udgangspunkt, at du ikke er tilmeldt turneringen.
Betaling af turneringsgebyr skal ske ved indbetaling til klubbens turneringskonto i Jyske Bank 7170 1835481. Tilmelding og betaling skal ske senest tirsdag før turneringen, hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne.
Betaling skal som udgangspunkt ske for hver enkelt deltager med oplysning om navn, medlemsnummer og turneringens navn. I turneringer med parvis tilmelding og samlet betaling, skal begge spilleres navne, medlemsnumre og turneringsnavn fremgå af betalingen.
Betalt turneringsgebyr refunderes kun, hvis afbud sker før tilmeldingsfristens udløb. I tilfælde af sygdom eller anden force majeure kan turneringsledelsen dog beslutte, at turneringsgebyret kan refunderes uagtet tilmeldingsfristen er overskredet.
Har du ikke adgang til internettet, kan du få hjælp til din tilmelding og betaling på golfklubbens kontor i deres åbningstid.

5
Overtegning/venteliste
Ved overtegning opbygges automatisk venteliste i GolfBox i den rækkefølge, tilmeldingerne registreres.
Ved afbud til en turnering efter tilmeldingsfristens udløb tilbydes pladsen til spillere på ventelisten efter tur. Ved afbud på selve turneringsdagen kan turneringsledelsen indsætte en substitut, der er mødt op i klubhuset for at overtage en eventuel ledig plads.

6
Aflysning
Turneringer bliver kun gennemført, hvis der er min. 60 tilmeldte deltagere.
I de enkelte rækker i en klubturnering skal der være mindst 8 tilmeldinger – ved klubmesterskaberne dog mindst 4 deltagere. Turneringsledelsen afgør om rækken udgår eller bliver slået sammen med en anden række. Sammenlægning af rækker gælder dog ikke ved klubmesterskaberne.
Aflysning af en turnering vil blive offentliggjort på hjemmesiden, i GolfBox og ved opslag i klubhuset senest 24 timer før første planlagte starttid.

7
Startliste
Turneringsledelsen fastsætter sammensætningen af de enkelte hold og tildeler starttider og startsteder. Startsted er normalt 1. tee på de valgte sløjfer med mindre andet er anført på startlisten / i turneringsbetingelserne – fx i turneringer med gunstart.
Startlisten offentliggøres i GolfBox og hænges op i forhallen senest dagen før 1. start.
Spillere der er tilmeldt mail- eller SMS-service i GolfBox får tilsendt mail / SMS med besked om starttid og startsted.

8
Handicapregler
Normalt spilles turneringerne med fuldt handicap, men det kan dog afviges i enkelte turneringer. Afvigelser vil i givet fald fremgå af turneringsbetingelserne. Handicap og spillehandicap (antal tildelte slag) er hentet fra klubbens medlemsregister og fremgår af scorekortet, når det udleveres til spillerne. Bemærk at det er spillerens eget ansvar, at eventuelle afvigelser bliver rettet inden turneringen starter:

 • for højt anført HCP og SPH på scorekortet medfører diskvalifikation i turneringen
 • for lavt anført HCP og SPH på scorekortet medfører beregning ud fra det anførte HCP / SPH
 • spillere med højere HCP end tilladt ifølge turneringsbetingelserne kan ikke deltage
 • en turnering over flere på hinanden følgende dage færdigspilles med det HCP, som spilleren havde ved starten af turneringen.

 
9
Forsinkelser eller langsomt spil
Som spiller skal du være opmærksom på følgende:

 • du skal være klar på teestedet senest 5 minutter før din starttid. Forsinket ankomst kan medføre diskvalifikation
 • langsomt spil skal begrænses mest muligt. Et hold skal så vidt muligt overholde den af klubben fastsatte tidsplan for spil på banen. Ved første væsentlige afvigelse fra planen kan turneringslederen give en advarsel til holdet eller til en enkelt spiller. En spiller må efter given advarsel anvende max. 45 sek. pr. slag udregnet fra det tidspunkt, spilleren har mulighed for at slå. Ved fortsat utilbørlig forsinkelse, tildeles straf i følgende rækkefølge:
 • 1. gang - et straffeslag
 • 2. gang - to straffeslag
 • 3. gang – diskvalifikation.


10
Aflevering af scorekort
Umiddelbart efter din runde er færdigspillet, skal du – og dit hold - aflevere scorekort i korrekt udfyldt og underskrevet stand til turneringsledelsen. Alle scores skal være omregnet til stablefordpoint.
Scorekort betragtes som endegyldigt afleveret, når det er overdraget til turneringsledelsen – uanset hvor den befinder sig i forhold til spilleren.
Straf for overtrædelse af regler for aflevering af scorekort er: Diskvalifikation.

11
Scorelighed
I tilfælde af lige i hulspil afgøres turneringen således:

 • Omspil ved "Sudden death" play off.
 • I turneringer med handicap gives og modtages slag som i de netop færdigspillede 18 huller


og ved scorelighed i slagspil således:

 • Den spiller, som har scoret bedst på de sidste 9 huller (= hul 10 til 18 uanset om alle er startet på 1. tee eller turneringen er afviklet med gunstart)
 • Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 6 huller
 • Ved fortsat lighed er det bedst på de sidste 3 huller
 • Ved fortsat lighed er det bedst på sidste hul
 • Lodtrækning.


I stablefordturneringer afgøres det på grundlag af opnåede points.

12
Præmieuddeling
Præmieuddeling finder sted umiddelbart efter turneringens afslutning i samarbejde med sponsor for turneringen.
Hvis præmievinder ikke er til stede under uddelingen, går præmien videre til næste i rækken. Det gælder dog ikke præmier for tættest på flaget og eventuelle præmier for længste drive.
Turneringsledelsen kan dog afvige fra denne regel, hvis særlige grunde taler for, at præmievinder ikke kan være til stede under uddelingen.

13
Caddie
Der må ikke anvendes caddie. Dette gælder dog ikke eliterækken for damer og herrer ved de årlige klubmesterskaber.

14
Afstandsmålere
Fremgår af klubbens lokalregler.

15
Golfbiler
Der må kun benyttes persontransporterende vogne efter særskilt tilladelse fra Turneringsudvalget.

16
Ændringer i turneringsbetingelser og turneringsprogram
Turneringsudvalget forbeholder sig ret til at ændre i både turneringsbetingelser og turneringsprogram i løbet af turneringsåret, hvis særlige forhold taler for det.
De gældende turneringsbetingelser vil altid fremgå af klubbens hjemmeside.


Silkeborg Ry Golfklub
Turneringsudvalget
Generelle turneringsbetingelser 2014
16. marts 2014