HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


Sponsortur til Ostsee Wittenbeck Golf Resort

Referat af SRG Sponsortur 8.-10. maj 2015

- Se indbydelsen nederst på denne side...

 

Deltagere:

WILA: Lars Lauridsen, Niels Otto Andersen, Niels-Jørn V. Laursen

GN Production: René Lauridsen

Probox24: Peter Selmer

Danske Bank: Lars F. Bertelsen

Dansk Energisyn: Morten Klausholm

RIBU Inventarsnedkeri: Tommy Bjerregaard

Blue Search & Selection: Gustav Wenneberg

Executive Master Classes: Klaus Hoffbeck

home Erhverv – Silkeborg: Mads Faber

 

 

Fredag d. 08.05.2015:

06:00:  Afrejse Silkeborg, morgenmad og briefing i bussen.

07:00:            Præsentation af deltagere. Hver deltager præsenterede sig selv og sin virksomhed over for de øvrige deltagere, med fokus på hvad der gør netop deres forretning ’unik’. Flere udleverede i den forbindelse brochuremateriale om sin virksomhed.

08:00             RELATIONSHIP MARKETING – debat om, hvordan man kan konvertere de sociale relationer i golfen til forretning. Mads indledte med at fortælle om Relationship Marketing, hvor der fokuseres på at skabe langvarige og dybere relationer via netværk og høj kundetilfredshed = netværksbaseret salg. Lars L. og Mads kom herefter med konkrete eksempler på forretninger og netværk skabt via golf, hvor man på en 4-5 timers golfrunde har helt unikke muligheder for at skabe personlige erhvervsrelationer til sine medspillere.  Dette førte til en positiv og livlig debat med flere idéer til tiltag, der kan medvirke til at styrke de sociale relationer i sponsor-netværket, heriblandt:

 

-       9 hullers netværksgolf en succes – fx som Texas Scramble

-       Opret linkedIn gruppe for sponsormedlemmer – information på tværs

-       Flere muligheder for at medbringe gæster – udvid netværk

-       Benyt altid bus til udenbys arrangementer – skaber fællesskab og netværk

-       Skab mulighed for virksomhedspræsentation ifm. arrangementer

-       Fremme deltagelse hos Ry-herrerne, som har et stærkt netværk og pionerånd.

 

12:30   Ankomst Wittenbeck / Eikhof Golfklub

13:30   18 huller stableford, Eikhof.

            1.plads: Niels-Jørn, 30 pts.

            2.plads: Gustav, 28 pts.

            3.plads: Lars B. og Klaus, begge 26 pts.

20:00             Aftensmad på hotellet med præsentation af dagens vindere, og efterfølgende tid til netværk. Præmier sponsoreret af Klaus / Executive Master Classes.

 

Lørdag 09.05.2015

08:30   18 huller stableford, Eikhof.

            1.plads: Klaus, 39 pts.

            2.plads: Morten, 33 pts.

            3.plads: Lars B., 30 pts.

            Nærmest Flaget: Morten x 2

16:00   Indlæg om REKRUTTERING v/ Gustav Wenneberg.

 

Gustav gav et spændende og inspirerende indlæg omkring risiko og faldgrupper ved forkert ansættelse og valg af konsulent, samt muligheder og gevinster ved det rette match og sammensætning af hold af medarbejdere. Undersøgelser viser at en fejl-ansættelse i gennemsnit koster virksomheden ca. 500.000 kr. For at opnå en succesfuld ansættelse, opfordrede Gustav til at være grundig og struktureret i processen, fastsætte mål og behov, lægge den rette strategi for ansættelsen, samt væsentligheden af et rammende stillingsopslag. Hver deltager modtog en ABC-liste over gode råd om rekruttering, inspiration til indledende telefoninterview samt gode interviewspørgsmål til selve jobsamtalen. Deltagerne bød ind med egne erfaringer og spørgsmål i en efterfølgende debat om emnet.

 

17:30   Indlæg v/ Claus Hoffbeck: UDDAN DIT PERSONALE – MED ET FORMÅL.

Markedet er oversvømmet med et minefelt af coaches, konsulenter og kursusudbydere af svingende kvalitet, hvor det viser sig, at 70% af de mange uddannelsestilbud er virkningsløse med stort spild af virksomhedens ressourcer og penge til følge. Klaus kom med gode råd og input til, hvordan man optimerer investeringen i uddannelse ved bedre behovsafdækning og fokus på strategisk uddannelse samt valg af uddannelse baseret på aktuel viden og forskning. Desuden inspirerede Klaus til at kigge udefra og ind på sin egen virksomhed for at vurdere og optimere virksomhedens ”curb side value”.

 

19:30             Aftensmad på hotellet med præsentation af dagens vindere og efterfølgende tid til netværk. Præmier sponsoreret af Klaus / ”Ester & Erik” samt SRG. Nærmest flaget sponsoreret af Gustav / Blue Search & Selection.

 

Søndag 10.05.2015:

08:30             Netværksgolf på Eikhof, hvor den særlige spilleform ”Texas Scramble” udfordrede deltagerne som hold i taktik, samarbejde og team spirit.

 

1.plads: Niels-O, Niels-J og Klaus, 41 pts.

            2.plads: Lars L. og Lars B., 39 pts.

            3.plads: Morten og Mads, 37 pts.

            Nærmest Flaget: Pete

 

14:30   Afrejse Wittenbeck

 

15:30             Præsentation af dagens vinderhold med præmier sponsoreret af SRG og Klaus / Executive Master Classes. Nærmest Flaget sponsoreret af Gustav / Blue Search & Selection.

16:00   Evaluering af turen og debat om næste års udlandsrejse.

Alle deltagere gav udtryk for at have haft en fantastisk god og indholdsrig oplevelse, hvor alle havde skabt nye relationer på kryds og tværs. Klaus fremlagde forslag og muligheder for næste års rejse, hvor målet bl.a. er at øge deltagerantallet markant. Alle bidrog til debatten med bl.a. følgende forslag til næste år:

 

-       Tidligere ude med indbydelser og program, herunder

-       Strammes op på planlægning, forberedelse og koncept

-       Niveau på bane og hotel må gerne hæves mod højere pris, dog max. 4.900

-       Samkørsel i bus positivt for netværk, dog helst ikke yderligere afstand / køretid af hensyn til afvikling af tætpakket program

-       Flere forskellige spilformer / holdspil

-       Deltagere udefra (kunder og ansatte) giver større volumen og nye relationer.

 

21:00             Ankomst golfklubben. Tak til alle deltagere for at bidrage til en inspirerende, indholdsrig og netværksskabende tur, hvor nye relationer blev skabt og gamle relationer blev styrket, og hvor vi som sponsorklub kan være stolt af vores sammenhold og etikette – på og udenfor gofbanen.

 

 Mads Faber, formand Sponsor- og Presseudvalget

 

 

Indbydelsen