HomeSøg DK EN
Home
Søg
DK EN

Brugernavn:

Password:


TORDENVEJR

Det er alment kendt at golf og tordenvejr er en dårlig blanding, og en potentiel livsfarlig situation. Enkelstående træer, berøring af metalgenstande, den åbne plads og skovbrynet er alle elementer, som ubetinget bør undgås i tordenvejr.
Orientér dig om vejret og risiko for torden inden du starter din golfrunde, og vis agtpågivenhed ved optræk til tordenvejr.

 

Det er således spillerens eget ansvar om man starter en golfrunde når vejrudsigten melder risiko for tordenvej. Og ALTID spillerens eget ansvar at søge i sikkerhed i tilfælde af tordenvejr. Afvent IKKE signalhorn eller lignende advarsel fra klubben. Det er hverken klubbens eller medarbejdernes ansvar ! (evt. signalhorn kan anvendes af turneringsleder ifm. turneringer, og bør i givet fald altid respekteres).

 

 

Den 2. april 2014 slog lynet ned på syd 2. på Silkeborg Ry Golfklubs bane i Silkeborg.

Øverste billede Gerhard Müller var en af de spillere, der var tættest på lynnedslaget, der sendte store dele af en træstamme ud midt på fairway. Foto: Jens Anker Tvedebrink.
Herover: Gerhard Müller sunder sig efter den alvorlige forskrækkelse med lynnedslaget, der sendte elektriske strømninger gennem hans krop. Foto: Jens Anker Tvedebrink.

 

Gode råd og simple huskeregler er INGEN GARANTI, men overholder du disse, kan du med stor sandsynlighed spille din runde færdig når uvejret er drevet forbi:

 

  • Gå væk fra dit golfustyr, da det virker som elektrisk lader.
  • Hold dig væk fra høje træer og master
  • Lynet er ca. 1 km. væk for hver 3 sekunder der går imellem lyn og torden.
  • Er der 5-10 sekunder imellem lyn og torden er situationen farlig, og der bør straks søges ly i klubhuset. NB: Golfbiler er ikke sikret mod lyn, ligesom man ikke er væsentligt bedre sikret i de 8 shelters på Silkeborg-banen. Klubhuset eller en rigtig bil er de sikreste steder at opholde sig.
  • Er der mindre end 5 sekunder imellem lyn og torden er situationen meget farlig (lynet mindre end 2 km. væk) ! Kan du ikke nå i ly, sæt dig på hug et lavt beliggende sted (læg dig aldrig ned). Gør dig så lille som mulig, luk øjnene og åben munden. En bunker kan være et godt sted, forudsat at den er lavt beliggende. Bliv her til uvejret er drevet over.
  • Vi anbefaler alle golfspillere at hente App'en BlitzortungLive, eller anden tilsvarende App, hvor du kan følge lynnedslag i dit område via din mobil. Følgende hjemmeside kan også anbefales til PC: http://www.lightningmaps.org

 

Hjertestartere - Der er placeret hjertestartere flere steder på banerne:

Silkeborg: Imellem Vest7 og Syd8, imellem Syd4 og Øst6/7 samt i klubhuset

Ry: Ved teested hul 12 samt i greenkeepergården.

Du kan læse mere om klubbens hjertestartere samt betjening her.

 

Greenfee refunderes som udgangspunkt ikke som følge af vejrmæssige afbrydelser. Runden vil som oftest kunne genoptages umiddelbart efter at tordenvejret er drevet over.